INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Odrodzenie, renesans

Epoka w dziejach kultury europejskiej XV-XVI w. Współ istnienie w epoce dwóch nurtów : dominującego będącego odradzeniem i przyswajaniem kultury antycznej , oraz nurtu kontynuującego tradycje kultu średniowiecza spowodowało różnicę poglądów w określaniu dat ramowych i ocenie uwarunkowane było procesem historycznym : kryzys papiestwa, jednocześnie rozbitych się państw (Hiszpania, Francja, Polska, Szwajcaria) , dążenie do zjednoczenia narodów (Włochy), narodziny kapitalizmu. Nastąpiło odnowienie starożytnych kierunków filozofii (platonizm, arystotelizm) o rozwoju nauki zdecydowały kierunki empiryczne i eksperymentalne, powstały teorie społeczne i polityczne. Wśród dziedzin kultury uprzywilejowane miejsce wyznaczono sztuce.


Literatura. Ukształtowana w opozycji do średniowiecza, wg wzorów przyjętych z kultury antycznej , była wynikiem ewolucji zapoczątkowanej w średniowieczu, (motyw odnowy życia ludzkiego w twórczości Dantego) w jej rozwoju zarysowały się dwa nurty:
-renesansowy oraz kontynuujący tradycje średniowiecza nie zawsze sprzeczne z ideałami XV- XVI w.
Elementem scalającym różnorodne zjawiska była przewijająca się w nich myśl humanistyczna.
Ideał człowieka ? istoty twórczej, kształtującej siebie i otaczający świat ? zdeterminował koncepcję języka ? świadectwo samodzielnej myśli ludzkiej, oraz literatury ? mającej odtwarzać zachowanie i przeżycia człowieka, rzeczywistość, naturę.
Za idealne realizację literatury uznano utwory klasyków rzymskich, łacina klasyka ? wzór sztuki pisarskiej , stały się obowiązującymi normami.
Szczególne znaczenie miała literatura dydaktyczna: traktaty poetyckie w formie dialogu oraz tzw. Zwierciadło. Przeważały gatunki przejęte z literatury antycznej, nastąpił rozwój liryki (Petrarka ? twórca wzorca, P. Ronsard, J. Kochanowski) , której szczytowym osiągnięciem były hymny religijne, pieśni, elegie filozoficzne, wybitne realizacje przyniosła epika rycerska , romans pasterski, nowelistyka. Rozwijały się gatunki nie objęte normami klasyki poetyk: moralietet, misterium, powieść łotrzykowa.
Sztuka. Ukształtowała się we Włoszech w latach 20-tych XV w. (Florencja), w innych krajach europy rozwijała się od XVI w. kontynuowana na niektórych obszarach w 1 poł. XVII w. przyniosło bujny rozkwit teorii sztuki (L.B. Alberti, A. Pallado, P. della Francesca, Leonardo da Vinci). W architekturze sięgano do wzorów starożytności ? poszukiwano idealnych proporcji i przejrzystych podziałów, ukształtowały się nowe układy przestrzenne budowli oraz nowożytne typy budynków świeckich (pałac miejski), stosowano antyczne porządki architektury i motywy dekoracyjne, rozwijało się także budownictwo sakralne (kościoły, kaplice, kamienice mieszczańskie, ratusze), nastąpił rozwój urbanistyki.

autor: Patrycja Wilusz


Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku
Forum prac
Zapraszamy do Forum Prac. Tutaj znajdziecie opracowania, które pomogą Wam w przygotowaniach do klasówki, testów, czy egzaminu dojrzałości. Możecie dodać swoje wypracowania i tym samym pomóc swoim rówieśnikom w kraju i za granicą. Każda dodana praca bierze udział w losowaniu gadżetów INTERIA.PL oraz w konkursie Praca Miesiąca.
dodaj
Kalendarium
Poniedziałek, 21 sierpnia
imieniny: Joanny, Kazimiery, Piusa
Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze -5540 dni