INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Omów nastroje schyłku wieku w liryce młodopolskiej.

Okres Młodej Polski przypada na lata 1890-1918. Jest to schyłek wieku XIX i początek XX wieku. Wyraźnie zaznaczyły się w tym czasie nastroje schyłkowe. Kończył się jeden wiek a wraz z nim nastąpił schyłek dwóch wielkich ideologii tego wieku ? romantyzmu i pozytywizmu, pojawiły się wobec tego niepokoje, związane z kryzysem wartości i pytania, co przyniesie przyszłość. Objawami kryzysu były liczne w tym czasie dyskusje światopoglądowe, ścieranie się różnych orientacji politycznych i społecznych.


Jest to okres wielu kierunków artystycznych, prądów ideowych oraz nieustannych dyskusji i polemik. Są one wyrazem samowiedzy, samoświadomości twórców epoki i poczucia odrębności, opozycji wobec "starych" (dlatego nazwa Młoda Polska).

1. przełom antypozytywistyczny około 1884 roku, zbankrutowały idee: wiara. w rozum, potęgę myśli ludzkiej, możliwości nauki, stracono zaufanie do społeczeństwa; determinizm pesymistyczny (człowiek jest określony przez prawa nauki i ewolucji; fatalizm ludzkiego losu, niemoc wobec biologicznego przeznaczenia); kult sztuki elitarnej, "sztuka dla sztuki", generacja modernistyczna startuje w sytuacji ideowej pustki; zastają sytuację kryzysu kultury (Przybyszewski: "My późno urodzeni przestaliśmy wierzyć w prawdę");
2. człowiek poczuł się zagrożony; poczucie strachu przed katastrofą, wielką niewiadomą
3. nastroje pesymistyczno-dekadenckie
decadence -- schyłek, niemoc, przesilenie; nazwa pochodzi od fragmentu wiersza P. Verlaine 'a "Niemoc": "Jam Cesarstwo u schyłku wielkiego konania..." kryzys cesarstwa prefiguracją kryzysu kultury europejskiej końca XIX w. ? stan emocjonalny wywołany obserwacją przeobrażeń, poczuciem katastrofy; wyrażający się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej, poczuciu słabości, charakteryzowały go także: niewiara, bezsiła, ucieczka przed rzeczywistością w świat sztuki, poczucie zagrożenia, bezsensu, postawa pasywna, czyli rezygnacja z działania, apatia, pogoń za intensywnością przeżyć wyrażającą się w ucieczce w erotyzm, perwersję, tajemne kulty; lub aktywizm, bunt wobec świata, niezgoda na ten świat, bunt przeciw moralności i kulturze mieszczańskiej (obyczajowości i religii); przeczucie katastrofy rodzi poczucie apatii, strach, bezwolę, zgodę tragiczną;


Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku
Forum prac
Zapraszamy do Forum Prac. Tutaj znajdziecie opracowania, które pomogą Wam w przygotowaniach do klasówki, testów, czy egzaminu dojrzałości. Możecie dodać swoje wypracowania i tym samym pomóc swoim rówieśnikom w kraju i za granicą. Każda dodana praca bierze udział w losowaniu gadżetów INTERIA.PL oraz w konkursie Praca Miesiąca.
dodaj
Kalendarium
Sobota, 19 sierpnia
imieniny: Bolesława, Jana, Ludwika
Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze -5538 dni