INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Przystapienie Polski do Unii Europejskiej
Ceny ? jak zmienią się po wejściu Polski do Unii?
Uczestnictwo Polski w europejskim Rynku Wewnętrznym wpłynie na zmiany cen towarów i usług na naszym rynku. Nawet obecnie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej ceny są bardzo zróżnicowane i nie następuje i ch wyrównywanie. Wynika to z faktu, że jednym z głównych czynników mających wpływ na poziom cen w danym kraju jest poziom dochodów. Dlatego też w Polsce ceny będą zmieniać się stopniowo, wraz ze wzrostem poziomu wynagrodzeń, te zaś zależeć będą od wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Na początku naszego członkostwa w Unii nastąpią niewielkie zmiany, wynikające m.in. ze zniesienia ceł na artykuły żywnościowe, zmian stawek podatku VAT, liberalizacji i wzrostu konkurencji czy też objęcia polskich rolników wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Korzystne dla polskich rolników zasady Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na wzrost cen skupu produktów rolnych. Być może w wyniku tego nieco podrożeją mleko i przetwory mleczne, cukier oraz mięso wołowe. Stanieją zapewne produkty zbożowe, nie zmienią się natomiast ceny wieprzowiny i drobiu. Mniej będziemy płacić za importowane artykuły spożywcze ? np. olej sojowy, oliwki, salami, wina itp. Podrożeją papierosy, tańszy będzie natomiast importowany alkohol. Spadną ceny rozmów telefonicznych oraz biletów lotniczych. Wzrosną nieco ceny wody, energii oraz opłaty za wywóz odpadów, ale jednocześnie wpłynie to pozytywnie na jakość wody pitnej oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Zmiany cen nie będą uciążliwe dla gospodarstw domowych, ponieważ podobnie jak w krajach, które wcześniej przystąpiły do Unii Europejskiej, w Polsce w wyniku przystąpienia będą stopniowo rosły wynagrodzenia. Zmiany cen, czyli inflacja będą w wyniku członkostwa znacznie niższe niż w sytuacji, gdyby Polska do Unii nie przystąpiła. Stanie się tak za przyczyną silniejszej waluty i większej konkurencji na rynku.


Dotacje unijne
Polska po swym przystąpieniu do Unii Europejskiej automatycznie stanie się odbiorcą znaczącej pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W budżecie Unii Europejskiej zostanie zarezerwowane dla Polski, tylko w latach 2004 - 2006, ok. 11,3 mld euro. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na modernizację polskiej gospodarki, walkę z bezrobociem budowę dróg, autostrad i linii kolejowych, a także na ochronę środowiska, rozwój obszarów wiejskich i regionów przygranicznych. Tak poważne unijne wsparcie powinno już w pierwszych kilkunastu latach w sposób odczuwalny zmniejszyć różnice w poziomie życia między Polską i Zachodem. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności sprzyjają bowiem zacieraniu różnic rozwojowych i ekonomicznych pomiędzy krajami i regionami.


Czy wszystkie skutki będą dla nas korzystne?
Integracja europejska ? dla kogo korzystna?

W Unii Europejskiej zyskują wszyscy ? i silniejsi, i słabsi. Interes państw mniej zamożnych jest oczywisty ? dostają pomoc od bogatszych. Dzięki unijnym dotacjom uboga niegdyś Irlandia osiągnęła już poziom najzamożniejszych państw, zaś tempo wzrostu gospodarczego Grecji zbliżyło się obecnie do 4 proc. rocznie.
A co zyskują państwa zamożne? Jaką mają korzyść udzielając pomocy słabszym? Bogatsi członkowie Unii Europejskiej gotowi są wpłacać do unijnej kasy więcej niż z niej otrzymują, bo wiedzą, że dobre interesy można robić tylko z krajami o rosnącej sile nabywczej. Państwa ubogie nie mogą być prawdziwymi partnerami gospodarczymi. Potrzebni są partnerzy silni, tacy, których będzie stać na kupno niemieckich samochodów, francuskich kosmetyków, fińskiej elektroniki, brytyjskich medykamentów itd. Im bogatsi partnerzy, tym lepiej dla Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej. W interesie Unii leży, by nowo przyjmowane państwa z biednych zmieniały się w bogate, bo wzmacnia to całą Wspólnotę. W dobie globalizacji tylko duża i zamożna Unia może stać się równorzędnym partnerem Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji czy wielkich ponadnarodowych korporacji.


Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Europejskiej
Pieniądze, jakie Polska otrzyma z unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po przystąpieniu do Unii, zostaną wykorzystane m.in. na modernizację polskiej gospodarki, walkę z bezrobociem, budowę dróg, autostrad i linii kolejowych, a także na ochronę środowiska, rozwój obszarów wiejskich i regionów przygra-nicznych. Tak poważne unijne wsparcie powinno już w pierwszych dekadach XXI wieku zmniejszyć w sposób odczuwalny różnice w poziomie życia pomiędzy Polską a poszczególnymi państwami Unii. Po likwidacji dotychczasowych barier (celnych, prawnych itd.) Polska stanie się krajem bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, którzy stworzą u nas nowe miejsca pracy i w ten sposób zmniejszą bezrobocie. Wprawdzie wydajność pracy w Polsce jest ok. 2,5 raza mniejsza niż w państwach Unii, ale koszt pracy jest a siedmiokrotnie niższy. Po 5 latach koszt pracy w Polsce wzrośnie (wzrośnie płaca realna), nadal jednak będziemy konkurencyjni w porównaniu z innymi państwami. Tak jak to się stało w przypadku Portugalii, Hiszpanii, Irlandii czy Grecji nasz dochód narodowy będzie w Unii rósł szybciej, niż gdybyśmy pozostali poza Wspólnotą. Eksperci obliczają że przystąpienie Polski do Unii zwiększy tempo naszego wzrostu gospodarczego średnio o 1,0 ? 1,8 punktu procentowego rocznie.


Negatywne strony przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Generalnie to takowych nie ma, ale eurosceptycy boją się o utratę naszej tożsamości narodowej, o likwidację naszych wartości, obyczajów, tradycji, no i najważniejsze ? utraty polskiego jedzenia.

Oscypki, kiszone ogórki i kapusta

Oscypki i kapusta kiszona dalej będą mogły być robione, i to nie tylko na własne potrzeby, ale także na sprzedaż na rynku lokalnym, a nawet na eksport ? pod warunkiem spełnienia norm dotyczących sposobu (higieny) produkcji. Zasady te dotyczą wielu innych typowo lokalnych (regionalnych) produktów. Kiszone ogórki nie będą mogły liczyć na swobodny eksport na rynki unijne, bo nie odpowiadają unijnym normom wymiarowym, ale na rynku polskim ich nie zabraknie.

Tak więc pamiętajmy, tym kim się czujemy, tym jesteśmy, a wszyscy jesteśmy Polakami i Europejczykami.

autor: Krystian Wawrzynek


 « poprzednia 1 [2]  
   wyślij do znajomego
LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku