INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Średniowiecze

Zbiór odpowiedzi na pytania do matury ustnej.


Nazwa epoki pochodzi z języka łacińskiego.
Medium aevum - wiek średni.
Media tempora - czasy średnie.
Jest najdłuższą nowożytną epoką literacką.
Daty graniczne: od 476 r. p.n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego) do połowy XV w. (czas wielkich odkryć: podróże Columba, Magellana; czcionka Guttenberga w 1455)
1543 - Kopernik wydaje dzieło "O obrotach ciał niebieskich"
1453 - Upadek Konstantynopola
W średniowieczu nastąpił duży rozwój języków narodowych.
Powstała odmiana biblii dla plebsu - biblia pauperum (biblia ubogich; obrazkowa).
W średniowieczu powstało szkolnictwo wyższe:
Pierwszy uniwersytet w Bolonii; później: Sorbona, Oxford, Cambridge, Padwa, Akademia Krakowska (założył Kazimież Wielki w 1364 r.).
W średniowieczu środkiem płatniczym było złoto.
Okres czarnej śmierci - dżumy.
1347 r. - dżuma w Europie; statek wracający z Morza Czarnego.

Mediwista - badacz zajmujący się średniowieczem.
Teocentryzm - wszystko dla chwały Boga w myśl hasła: "Ku większej chwale Boga".
hierofania - Bóg objawia się poprzez świat.
Dualizm - obok Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego (władza świecka) istniał Papież sprawujący władzę kościelną.
Anonimowość - nie podpisywano swoich dzieł.

Motywy średniowiecza:
- czas,
- przemijanie,
- śmierć.

Nurty filozoficzne:
- scholastyka - łac. scholasticos - wiedza szkolna; uznanie dogmatów głoszonych przez kościół za prawdziwe i objawione,
- augustynizm - dopuszczał kontakt z Bogiem; twórcą nurtu jest św. Augustyn; dramatyczna walka człowieka (między aniołami a zwierzętami),
- tomizm - twórcą jest św. Tomasz z Akwinu; przydzielił on człowiekowi miejsce na drabinie bytów,
- franciszkanizm - św. Franciszek z Asyrzu; filozofia optymistyczna - miłość do wszelkiego stworzenia; filozofię tą rozpropagował Leopold Staff przez "Kwiatki św. Franciszka".

Zabytki języka polskiego

Dagome index - 992 r. n.e. Było to oddanie przez Mieszka I Państwa Polskiego w juryzdykcję papieską.
Kronika - biskupa Thietmara. Pierwsze nazwy w języku polskim: Polanie, Dziadoszanie, Ślążanie.
Bulla gnieźnieńska - 1136 r. n.e. Znajduje się w niej 410 nazw w języku polskim. Została nazwana przez Aleksandra Brücknera "Złotą bullą języka polskiego". Było to oddanie ziem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w juryzdykcję papieską.
Bulla wrocławska - 1155 r. Zawierała 80 nazw miejscowych Śląska.
Przywilej trzebnicki - wydany przez księcia Henryka Brodatego dla klasztorów trzebnicy 1206 r.
Księga henrykowska - były to spisane dzieje klasztoru cysterskiego w Henrykowie 1270. 1 lub 2 zdania po polsku: "Daj, ać ja pobruczę a ty poczywaj". Śląski chłop do żony.
Bogurodzica - XIII w. dwie pierwsze strofy.
Psałterz floriański - nazwa wywodzi się od miejscowości Sankt Florian pod Linzen w Austrii, gdzie został odnaleziony w wieku XIX. Pochodzi z wieku XIV.
Psałterz puławski - I połowa XV wieku.
Biblia Królowej Zofii - połowa XV w. Pierwsze tłumaczenie na polski. Nazywana biblia szaroszpatacką od miejscowości Szarosz Patak na Węgrzech.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku