INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Średniowiecze

Zbiór odpowiedzi na pytania do matury ustnej.


Nazwa epoki pochodzi z języka łacińskiego.
Medium aevum - wiek średni.
Media tempora - czasy średnie.
Jest najdłuższą nowożytną epoką literacką.
Daty graniczne: od 476 r. p.n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego) do połowy XV w. (czas wielkich odkryć: podróże Columba, Magellana; czcionka Guttenberga w 1455)
1543 - Kopernik wydaje dzieło "O obrotach ciał niebieskich"
1453 - Upadek Konstantynopola
W średniowieczu nastąpił duży rozwój języków narodowych.
Powstała odmiana biblii dla plebsu - biblia pauperum (biblia ubogich; obrazkowa).
W średniowieczu powstało szkolnictwo wyższe:
Pierwszy uniwersytet w Bolonii; później: Sorbona, Oxford, Cambridge, Padwa, Akademia Krakowska (założył Kazimież Wielki w 1364 r.).
W średniowieczu środkiem płatniczym było złoto.
Okres czarnej śmierci - dżumy.
1347 r. - dżuma w Europie; statek wracający z Morza Czarnego.

Mediwista - badacz zajmujący się średniowieczem.
Teocentryzm - wszystko dla chwały Boga w myśl hasła: "Ku większej chwale Boga".
hierofania - Bóg objawia się poprzez świat.
Dualizm - obok Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego (władza świecka) istniał Papież sprawujący władzę kościelną.
Anonimowość - nie podpisywano swoich dzieł.

Motywy średniowiecza:
- czas,
- przemijanie,
- śmierć.

Nurty filozoficzne:
- scholastyka - łac. scholasticos - wiedza szkolna; uznanie dogmatów głoszonych przez kościół za prawdziwe i objawione,
- augustynizm - dopuszczał kontakt z Bogiem; twórcą nurtu jest św. Augustyn; dramatyczna walka człowieka (między aniołami a zwierzętami),
- tomizm - twórcą jest św. Tomasz z Akwinu; przydzielił on człowiekowi miejsce na drabinie bytów,
- franciszkanizm - św. Franciszek z Asyrzu; filozofia optymistyczna - miłość do wszelkiego stworzenia; filozofię tą rozpropagował Leopold Staff przez "Kwiatki św. Franciszka".

Zabytki języka polskiego

Dagome index - 992 r. n.e. Było to oddanie przez Mieszka I Państwa Polskiego w juryzdykcję papieską.
Kronika - biskupa Thietmara. Pierwsze nazwy w języku polskim: Polanie, Dziadoszanie, Ślążanie.
Bulla gnieźnieńska - 1136 r. n.e. Znajduje się w niej 410 nazw w języku polskim. Została nazwana przez Aleksandra Brücknera "Złotą bullą języka polskiego". Było to oddanie ziem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w juryzdykcję papieską.
Bulla wrocławska - 1155 r. Zawierała 80 nazw miejscowych Śląska.
Przywilej trzebnicki - wydany przez księcia Henryka Brodatego dla klasztorów trzebnicy 1206 r.
Księga henrykowska - były to spisane dzieje klasztoru cysterskiego w Henrykowie 1270. 1 lub 2 zdania po polsku: "Daj, ać ja pobruczę a ty poczywaj". Śląski chłop do żony.
Bogurodzica - XIII w. dwie pierwsze strofy.
Psałterz floriański - nazwa wywodzi się od miejscowości Sankt Florian pod Linzen w Austrii, gdzie został odnaleziony w wieku XIX. Pochodzi z wieku XIV.
Psałterz puławski - I połowa XV wieku.
Biblia Królowej Zofii - połowa XV w. Pierwsze tłumaczenie na polski. Nazywana biblia szaroszpatacką od miejscowości Szarosz Patak na Węgrzech.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku