INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Ruchy heretyckie w średniowiecznej Europie i Polsce (stosunek władców).

Średniowieczne ruchy heretyckie miały charakter masowy. Były to herezje ludowe, w których koncepcje religijne łączyły się z postulatami politycznymi i społecznymi, a doktryna ideologiczna używana była jako broń w walce z feudalnym kościołem i porządkiem społecznym.


Istniały też herezje o charakterze "uczonym"- teoretyczne, dogmatyczne, powstałe w kręgu filozofów i teologów. Do ich powstanie przyczynił się rozwój nauki w średniowieczu.
Heterodoksyjne średniowieczne ruchy można podzielić na trzy nurty. Pierwszy - tradycyjny, czyli kontynuacja "ruchu ubogich". Zwolenników tego ruchu spotyka się w konwentach beginek i begardów. Są to świeckie bractwa religijne ubogich rzemieślników, kobiet i mężczyzn, rozpowszechniające się we Francji, Niemczech, Holandii, krajach europy Środkowej i Polsce. Nie obcy był im radykalizm społeczny, ale przede wszystkim nawiązywały do skrajnego ubóstwa franciszkańskich spirytuałów. Nie potrzebne były im nauki kapłanów, kazania. Ich przewodnikami duchowymi byli wędrujący begardzi, uważani za ludzi świętych, zjednoczonych z Bogiem.
Drugi nurt tworzyła heterodoksyjna mistyka. Jej zasadniczą koncepcją było akcentowanie jedności człowieka z Bogiem, z wykluczeniem środków pośrednich oferowanych przez Kościół. Ta forma dużą popularność zdobyła w masach ludowych. Jej zwolenników określano jako "braci i siostry wolnego ducha". Podstawowym założeniem doktrynalnym tej herezji było ubóstwo człowieka i absolutna wolność. Utrzymywano również, że Kościół i jego hierarchia są niepotrzebne. Jako ludzie zjednoczeni z Bogiem nie potrzebowali kościelnych środków zbawienia, odrzucali sakramenty, kult świętych, modlitwy, post. Uważali, że nie ma ani piekła, ani czyśćca. Ograniczoną wartość miała dla nich Biblia, znajdowali w niej wiele baśni.
Trzecim obok "ruchu ubogich" i heterodoksyjnej mistyki, był nurt wywodzący się z kręgu intelektualistów, teologów i filozofów, krytykujący struktury Kościoła rzymskiego i jego praktyki. Przedstawicielami tego nurtu są: Jan Wiclef i lollardzi oraz Jan Hus i husyci.
Tłem do działalności Wiclefa, oxfordzkiego profesora, był konflikt między monarchią angielską, a papiestwem. Wiclef domagał się "ubogiego Kościoła" jak za czasów apostolskich, uznawał wyższość władzy królewskiej nad kościelną w sprawach świeckich. Biblia stanowiła dla niego jedyną podstawę religii chrześcijańskiej i obowiązującą normę. Zwalczał hierarchię kościelną i instytucję papiestwa twierdząc, że w najstarszym Kościele nie było różnicy między biskupem, a kapłanem, zaś prawdziwą głową Kościoła jest Chrystus, nie papież. Występował również przeciw zakonom, których istnienia nie uzasadniało Pismo Św. Z tych samych powodów odrzucał kult relikwii i obrazów, pielgrzymki. Jego postulaty i koncepcje rozpowszechniane były w śród mas społecznych przez wędrownych kaznodziejów - lollardów.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku