INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Średniowiecze

Zbiór odpowiedzi na pytania do matury ustnej.


Nazwa epoki pochodzi z języka łacińskiego.
Medium aevum - wiek średni.
Media tempora - czasy średnie.
Jest najdłuższą nowożytną epoką literacką.
Daty graniczne: od 476 r. p.n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego) do połowy XV w. (czas wielkich odkryć: podróże Columba, Magellana; czcionka Guttenberga w 1455)
1543 - Kopernik wydaje dzieło "O obrotach ciał niebieskich"
1453 - Upadek Konstantynopola
W średniowieczu nastąpił duży rozwój języków narodowych.
Powstała odmiana biblii dla plebsu - biblia pauperum (biblia ubogich; obrazkowa).
W średniowieczu powstało szkolnictwo wyższe:
Pierwszy uniwersytet w Bolonii; później: Sorbona, Oxford, Cambridge, Padwa, Akademia Krakowska (założył Kazimież Wielki w 1364 r.).
W średniowieczu środkiem płatniczym było złoto.
Okres czarnej śmierci - dżumy.
1347 r. - dżuma w Europie; statek wracający z Morza Czarnego.

Mediwista - badacz zajmujący się średniowieczem.
Teocentryzm - wszystko dla chwały Boga w myśl hasła: "Ku większej chwale Boga".
hierofania - Bóg objawia się poprzez świat.
Dualizm - obok Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego (władza świecka) istniał Papież sprawujący władzę kościelną.
Anonimowość - nie podpisywano swoich dzieł.

Motywy średniowiecza:
- czas,
- przemijanie,
- śmierć.

Nurty filozoficzne:
- scholastyka - łac. scholasticos - wiedza szkolna; uznanie dogmatów głoszonych przez kościół za prawdziwe i objawione,
- augustynizm - dopuszczał kontakt z Bogiem; twórcą nurtu jest św. Augustyn; dramatyczna walka człowieka (między aniołami a zwierzętami),
- tomizm - twórcą jest św. Tomasz z Akwinu; przydzielił on człowiekowi miejsce na drabinie bytów,
- franciszkanizm - św. Franciszek z Asyrzu; filozofia optymistyczna - miłość do wszelkiego stworzenia; filozofię tą rozpropagował Leopold Staff przez "Kwiatki św. Franciszka".


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku