INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Nawiązania do Biblii i mitologii

Mitologia i Biblia odegrały i nadal odgrywają szczególną rolę w rozwoju kultury.


Szereg wątków mitologicznych na stałe weszło do repertuaru różnych dziedzin sztuki, stało się ulubionymi tematami malarzy, rzeźbiarzy i poetów. Mitologię nazywamy źródłem toposów, czyli motywów stale powtarzających się w literaturze różnych krajów, w tym również w literaturze polskiej. Mity wyrażają ludzkie dążenia, tęsknotę do piękna i siły, marzenia o doskonałości. Są więc odbiciem ludzkich wyobrażeń na temat świata i człowieka. Współcześni twórcy często sięgają do mitów, aby ponownie zapytać o sens ludzkiego życia, aby zadać pytania o ludzką egzystencję i snuć refleksje na temat wartości człowieka. Biblia jako zbiór pism sakralnych była w chrześcijańskiej Europie najwyższym autorytetem. Niezwykle cenne jest także jako dzieło literackie, pełne głębokiej mądrości, przedstawiająca świat człowieka w całym jego skomplikowaniu Biblia była natchnieniem twórców i myślicieli. Symbole religijne i bohaterowie tej księgi to elementy stale obecne w kulturze. Wiele pojęć biblijnych weszło na stałe do języka potocznego np.: "Sodoma i Gomora", "Owoc zakazany", "Zamienić się w słup soli" itd. Szczególną rolę Biblia odegrała w rozwoju piśmiennictwa średniowiecznej Europy. Pojawiły się także tłumaczenia Biblii i jej fragmentów na języki narodowe. W Polsce "Psałterz Floriański", "Psałterz Puławski", "Kazania świętokrzyskie" i "Kazania gnieźnieńskie". Reformacja przyniosła wzmożone zainteresowanie Biblią. Niezależnie od swoich poglądów z Biblii korzystali twórcy wszystkich epok.
U Kasprowicza, Czechowicza, Miłosza, Baczyńskiego można znaleźć nawiązania do Apokalipsy wg św. Jana. W średniowieczu zasadnicza część literatury miała charakter religijny, wyrastała z Biblii. Oprócz Kazań i Psałterzy ważną rolę odgrywała "Bogurodzica". Jest to pieśń religijna, która z czasem zmieniła swój charakter na hymn narodowy śpiewany pod Grunwaldem i pod Warną. Poszczególne jej zwrotki skierowane są do Matki Bożej oraz do Jezusa Chrystusa. Przywołana jest równie postać Jana Chrzciciela. Treścią tej najstarszej pieśni jest modlitwa do Matki Bożej, aby była pośredniczką ludzkich spraw i wyprosiła u syna łaski. W drugiej zwrotce podmiot zbiorowy zwraca się do Chrysusa za pośrednictwem Jana Chrzciciela, aby zapewnił ludziom dostatnie życie na ziemi oraz zbawienie wieczne po śmierci. W "Iliadzie" i "Odysei" Homera zawarte są także motywy mitologiczne. W eposach tych występują bogowie, herosi i inne postacie mitologiczne. Bogowie decydują o losie ludzi, nic nie może stać się bez ich woli. Fabuła "Iliady" oparta jest na micie o wojnie trojańskiej. Przedstawione w epopei wydarzenia toczą się w dziesiątym roku wojny o piękną Helenę i obejmują kilkadziesiąt dni: od zatargu Achillesa z Agamemnonem do śmierci i pogrzebu Hektora. Wykorzystując legendarne tło, Homer realistycznie przedstawia plemiona greckie. Epopeja Homera utrzymana jest w tonie podniosłym i heroicznym. Tematem "Odysei" są przygody Odyseusza, który po zakończenie wojny trojańskiej nie może wrócić do rodzinnej Itaki, albowiem prześladuje go gniew Posejdona. Homer przez pisanie swoich utworów stał się autorytetem dla polskich twórców literatury. Renesans, który nawiązywał do kultury antyku, pełen jest inspiracji mitologicznych. "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego to tragedia, której tematyka zaczerpnięta została z legend o wojnie trojańskiej. Również we fraszkach "Ku muzom" i "Do fraszek", oraz w pieśni XXIV ("Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony") pojawiają się motywy antyczne. W Trenie V przywołana jest mitologiczna postać Persefony, której porównanie do córki Kochanowskiego Orszulki ma wyrazić ogrom cierpienia poety. W polskiej literaturze barokowej obecne są również nawiązania do Pisma Świętego. W "Krótkości żywota" Daniela Naborowskiego zawarta jest problematyka biblijnej Księgi Koheleta. Pojawia się tu podstawowe przesłanie Koheleta: " marność nad marnościami ". Ludzkie życie jest chwilą w świecie,a wszystko co materialne jest niczym , wszystko skazane jest na przemijanie i zapomnienie. W oświeceniu utwory Franciszka Karpińskiego "Pieśń poranna" i 'Pieśń wieczorna" związane były z tematyką bibliną. W romantyzmie w III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza w widzeniu księdza Piotra mamy nawiązanie do Pisma Świętego. Otóż ksiądz Piotr widzi losy Polski w obrazie drogi krzyżowej Jezusa. W Młodej Polsce Staff, Wyspiański, a przede wszystkim Jan Kasprowicz powraca do Bibkii. Hymny Kasprowicza cechuje podniosły, modlitewny styl. "Dies Irae" to hymn, którego tematem jest koniec świata i Sąd Ostateczny. Utwór przesycony jest symboliką biblijną a szczególnie apokaliptyczną. Wojna skłoniła poetów tego okresu do widzenia w kategoriach apokaliptycznych. Czesio Miłosz w swoich utworach umieścił również motywy biblijne i mitologiczne. W wierszu "W Warszawie" - "pacz Antygony" jest to płacz ludzi, którzy stracili swoją rodzinę. Wiersz "Piosenka o końcu świata" nawiązuje do Apokalipsy św. Jana, a wiersz "Stworzenie świata" nawiązuje do Koheleta. W wierszu "Ocalony" Tadeusza Różewicza widnieją odwołania do biblijnej księgi Genesis.
We wszystkich epokach występują nawiązania do mitologii i Biblii. Świadczy to o wielkiej popularności tych dwóch monumentalnych dzieł. Wielu twórców polskiej literatury, jak Różewicz, Miłosz, Baczyński i inni wojenni autorzy przez symboliczne nawiązania do Biblii ukazywali ówczesną, tragiczną rzeczywistość
Autor: Tomasz Banaszak


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku