INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Rola przeszłości w życiu bohaterów "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmujących się własnym ogródkiem ludzi "pozytywnych". Jurny ogier poprzedniej epoki ustąpił miejsca powolnemu wołowi, który choć nie swymi śmiałymi poczynaniami a dokładną, często monotonną, pracą u podstaw pragnął zasłużyć na miano patrioty i zyskać uznanie w oczach potomnych. To właśnie oświecanie stawiali sobie za zadanie najgorliwsi wyznawcy filozofii pozytywizmu. Uwłaszczenie chłopów nie dawało nic jeżeli oni sami nie wiedzieli co zrobić ze swoją wolnością. Zadaniem pozytywistów była edukacyjna praca z tymi ludźmi, prowadząca do lepszego poznania przez nich życia i w końcowym efekcie dobrowolnego oddanie zwierzchnictwa w ręce pana, bądź owocnej z nim współpracy.


Problemy romantyków pozostawały takie same, zmieniły się jednak sposoby ich rozwiązywania, a w szczególności próby odzyskania niepodległości. Pozytywiści uważali, że chociaż powolna i systematyczna, to tylko praca na rzecz kraju może doprowadzić naród do upragnionej wolności. Idea ta narodziła się po wybuchu i upadku powstania narodowego, zwanego styczniowym. Uczestnicy złamawszy się na bohaterstwie, stali się skromnymi pracownikami. Samo powstanie styczniowe odcisnęło na literaturze tego okresu nie mniejsze piętno, niż listopadowe na dziełach romantycznych. Wielu poetów podejmowało temat pracy, wielu ideę powstańczą. Niektórzy woleli krytykować, inni pragnęli nauczać. Eliza Orzeszkowa, w największym dziele swego życia, powieści "Nad Niemnem", ambitnie podjęła wszystkie te tematy. Nie była bierną obserwatorką styczniowych wydarzeń, ani niczego co działo się w epoce, w której dane jej było żyć. Na pierwszym miejscu była gorliwą patriotką, dlatego też nie dopuszczała kwestionowania rangi roku 1863. Orzeszkowa świetnie spełniła swą poetycką powinność po klęsce powstania styczniowego i niczym pozytywistyczny Mickiewicz, dawała ludziom nadzieję na przyjście wolności. W swym utworze na pierwszy plan wysunęła ideę pracy. Aczkolwiek nie był to jedyny poruszony przez autorkę temat. Kolejne zagadnienie to przeszłość. Przejawia się ona w utworze w postaci podania " O Janie i Cecylii" oraz kampanii napoleońskiej i powstańczej mogiły.
Jaka była rola przeszłości w życiu bohaterów "Nad Niemnem"?
Uważam, że była ona wielka i tą konkluzję postaram się udowodnić w poniższej pracy.

Eliza Orzeszkowa w "Nad Niemnem" ukazała historię, która wydarzyła się "sto lat albo może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę", było to podanie "O Janie i Cecylii", które opowiedziane przez Anzelma, miało być historią o początkach rodu Bohatyrowiczów. Autorka opisała historię, która choć wydarzyła się jeszcze w "ciemnym średniowieczu" już nawiązywała do pozytywistycznej idei pracy, będącej największym dobrem dla człowieka, bo przynoszącym mu nagrodę. Tak, jak niegdyś król Zygmunt August, za to, że ziemię "...nie mieczem i krwią, ale pracą i potem..." zdobyli , dał Janowi i Cecylii nazwisko "od bohatyrstwa (...) wywiedzione", herb Pomian oraz to właśnie pole na własność, tak teraz poświęcenie i wysiłek przynosi zyski współczesnym Bohatyrowiczom, choćby w postaci ich pięknego ogrodu.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku