INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Rozstanie z kobietą - pomiędzy miłością a ideą

Odwołując się do dwóch scen: fragmentu "Konrada Wallenroda"(wersy 513-584) i pożegnania Judyma z Joasią, rozważ literackie interpretacje tego motywu.

Motyw rozstania z kobietą pojawił się w utworach różnych epok literackich, między innymi w romantyzmie w ?Konradzie Wallenrodzie", a także w młodopolskiej powieści pt. "Ludzie bezdomni". W obu tych przykładach rozstanie z ukochaną wiąże się z dokonaniem trudnego wyboru pomiędzy miłością a poczuciem obowiązku służenia ojczyźnie czy społeczeństwu. Uczucie Konrada Wallenroda do Aldony podporządkowane zostało miłości do ojczyzny. Świadomość niewoli kraju nakazuje bohaterowi poświęcenie się walce narodowowyzwoleńczej, co jednocześnie uniemożliwia mu realizację osobistych celów. W przededniu swojego wyjazdu przyznaje się do swojego szaleństwa, polegającego na opuszczeniu ukochanej kobiety w imię miłości innego rodzaju - do ojczyzny.


Tak, jak zbyt wielkie ule nie mogą zostać w całości zapełnione miodem, tak sercu mężczyzny nie wystarczy jedynie miłość kobiety. Aldona, wysłuchawszy męża, w pierwszej chwili ucieszyła się , że Walter nareszcie się zmieni. Dopiero po chwili uświadomiła sobie, że ta urwana na słowie "jutro" wypowiedź, oznaczała pożegnanie:
"Wszystkie rozmowy, wszystkie tego wieczora pieszczoty,
Czyliż będą ostatnim blaskiem świecznika miłości?..."
Nazajutrz, Konrad opuszczając Aldonę wyraża przekonanie o słuszności swojej decyzji: "Jesteś wdową po wielkim człowieku". Konrad zdaje sobie sprawę z tragizmu swojej sytuacji- staje przed wyborem, w którym każde wyjście oznacza klęskę:
"Walter wszystko utracił, Walter sam jeden pozostał".
Judym, bohater Żeromskiego, także staje przed trudnym wyborem miedzy dwiema racjami. Tak samo jak Wallenrod znajduje się w sytuacji tragicznej, gdyż każda podjęta przez niego decyzja będzie niekorzystna. Waha się pomiędzy miłością do Joasi a poczuciem obowiązku wobec społeczeństwa. Ostatecznie postanawia zostać w Sosnowcu i poświęcić się, pracując dla polepszenia warunków życia robotników, ale rezygnując przy tym z poślubienia ukochanej kobiety. Twierdzi, że życie rodzinne mogłoby obudzić w nim cechy dorobkiewicza - zacząłby traktować swój zawód jedynie jako źródło dochodu. Judym ma poczucie odpowiedzialności za los ubogich: "Jeżeli tego nie zrobię ja, lekarz, to któż to uczyni?"


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku