INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Czesław Miłosz jako sumienie świata

Literatura współczesna w pełni wyraża niepokoje człowieka u progu XX wieku. Woła ona wielkim głosem o odrodzenie zapomnianych wartości humanistycznych i moralnych, pyta o kształt współczesnej cywilizacji, o miejsce człowieka w świecie. Jest protestem przeciwko odradzaniu się prawa pięści i przemocy. Ukazuje także główne kataklizmy XX wieku. Do nich można zaliczyć różne klęski ekologiczne, spowodowane rabunkową działalnością człowieka. Współczesna poezja akcentuje również problem odpowiedzialności człowieka za swoje czyny.


Szczególnie żywo sprawę tą porusza Miłosz w "Traktacie poetyckim". Wyraźnie mówi o odpowiedzialności wobec historii. Historia zawsze bowiem oceni, czy któraś z idei służąca ludzkości sprawdziła się. Poeta mówi w tym wierszu nie tylko o odpowiedzialności wobec historii lecz także o odpowiedzialności człowieka za swoje postępowanie. Występuje bolesne stwierdzenie na temat współczesnego świata, że bolączką tego świata jest poddawanie się sytuacją jakie stwarza ogół ludzi. Miłosz stwierdza, że zło nie jest bezimienne. We współczesnym świecie panuje załganie, obłuda, znieczulica i fałsz.
Wiersz "Który skrzywdziłeś" , to głos przestrogi dla tych, którzy nie dostrzegają wartości każdego pojedynczego człowieka, którzy potrafią kosztem życia i godności ludzkiej budować nowy, lepszy świat. Wynikiem takich dążeń jest ludzka krzywda. Podmiot liryczny przestrzega przed konsekwencjami nieliczenia się z jednostką, poniżania godności prostego człowieka.
" który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad jego krzywdą wybuchając"
Również w tym wierszu objawia się poczucie odpowiedzialności poety za dobro i zło świata, jest odpowiedzialny za moralny wymiar współczesności.
Okupacyjna liryka Czesława Miłosza zrywa z poetyką katastroficzną. Poezja jego usiłuje przezwyciężyć historię poprzez ironiczny dystans wobec jej okrutnych praw, poprzez budowanie nadziei. Poeta zrywa także z tradycją romantyczną: pomija typowe w liryce wojny i okupacji motywy i w nowy sposób ujmuje doświadczenie zbiorowe. Miłosz tworzy model świata podporządkowanego nadrzędnym wartościom. Tworzy "świat jaki powinien być". Właśnie ta ironiczna utopia miała być źródłem nadziei i ocalenia. Niekiedy nadzieja płynie z poezji Miłosza z wiary w ocalającą moc sztuki, jak z wiersza "Campo di Fiori". W tym wierszu zastawia on ze sobą dwa odległe w czasie wydarzenia, Miłosz ukazuje powtarzalność historii i niezmienność ludzkiej relacji wobec nieszczęścia i cierpienia. Wspomniany w wierszu Giordano Bruno był włoskim filozofem renesansowym, który przeciwstawiał teorie Kopernika. Uwięziony przez inkwizycję, w 1600 roku zostaje spalony na stosie za swoje poglądy. Podmiot liryczny wspomina to przechodząc w Warszawie koło likwidowanego getta. Współczesna Miłoszowi tragedia rozgrywa się w około 1943 roku. Zorganizowane głównie przez Żydów powstanie w getcie było reakcją na przeprowadzaną przez Niemców likwidację getta. Zestawiając ze sobą dwa odległe w czasie zdarzenia, podmiot liryczny wskazuje na ludzką obojętność wobec rozgrywającej się tragedii. Egzekucja Bruna była chwilową atrakcją dla zgromadzonych, po której życie szybko wróciło do normy.
" Kat płomień stosu zażegnął
W kole ciekawej gwiazdy
Znów pełne były tawerny
Kosze oliwek i cytryn
Nieśli przekupnie na głowach."
Podobnie wygląda sytuacja w okupowanej Warszawie. W ogrodzonym murem getcie rozgrywa się tragedia, podczas gdy życie mieszkańców na ulicach miasta toczy się normalnie. Dobiegające zza murów odgłosy walki nie burzą spokoju i radości.
" (...) W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki.
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia."
Podsumowując analizę utworu można powiedzieć, że jest on rozrachunkiem moralnym, pobudzeniem sumienia ludzkiego, zawołaniem do opamiętania się, do zatrzymania się nad ludzkim nieszczęściem, oraz refleksji nad ludzkim cierpieniem. Obciąża Polaków odpowiedzialnością za to, co się stało. Zadumą, przerażeniem ale i oskarżeniem społeczeństwa polskiego, które obok płonącego getta przechodziło obojętnie, ba, nawet bawiło się na karuzeli, bo tuż obok, jak gdyby nigdy nic, prosperowało wesołe miasteczko. Uważam, że dzięki wyreżyserowanej przez poetę karuzeli został ukazany poważny problem stanowiska Polaków jakie winni byli zająć w sprawie ginących masowo Żydów. Czy powinni oni bawić się, czy ratować ofiary getta ?
Oryginalny sposób spojrzenia na rzeczywistość w utworach Czesława Miłosza pozwala nam zaznać głębię tragedii narodowej, która dotknęła nasze społeczeństwo w okresie drugiej wojny światowej. Również pozwala nam wyciągnąć nauki moralne jakie Miłosz ofiaruje abyśmy " świat tworzyli takim jaki ma być."

autor: Zosia S.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku