INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Istota systemu totalitarnego

Do matury ustnej
Przedstaw istotę systemu totalitarnego na przykładzie wybranego utworu literatury współczesnej.
TOTALITARIZM - (łac. totos - cały) i jest to system polityczny dążący do całkowitego podporządkowania człowieka zarówno fizycznego jak i psychicznego, a więc do kontroli jego zachowań, myśli i uczuć.


Historia Kostylewa jako przykład działania systemu totalitarnego W jaki sposób doprowadza do dezintegracji (pozbycia) osobowości
- aresztowanie na podstawie fałszywych dowodów
-wiele dziesiątek (setek godzin) przesłuchiwali aż człowiek podpisze to czego nie zrobił
- przetrzymywanie w celach 3x5m (mieściło się 21 więźniów)
- mimo mrozu byli bosi i obdarci
- nocne budzenie
- złe warunki sanitarne
- świecenie w oczy żarówką podczas śledztwa

Następuje rozpad osobowości (człowiek przestaje wiedzieć kim jest), przyznaje się do winy przed samym sobą, ulga, przyjęcie kary jako czegoś słusznego, pragnienie zmazania win.
Historia Kostylewa (aresztowanie za czytanie książek po francusku, przyznanie się do winy, wypadek przy pracy, ciężkie oparzenia ręki, zdobycie książki "zapiski z "martwego domu"- Dostojewskiego, odrodzenie bohatera, odkrycie ze skazany jest na obóz, za nic)
- walka o człowieczeństwo przez przypalenie ręki w ogniu (manifest przeciwko pracy w obozie)
- na wieść o zesłaniu na Kołymę (obóz śmierci), popełnia samobójstwo oblewając się wrzątkiem.


W łagrach sowieckich odbywał się proces preparowania więźniów, który powodował całkowity rozpad osobowości. Nocne budzenie, złe warunki sanitarne, świecenie w oczy żarówką podczas śledztwa, a przede wszystkim ciągłe pytania doprowadzały skazańców do całkowitego wyczerpania nerwowego. Przesłuchiwany godził się wtedy na wszystko, zaczynał wierzyć nawet w najbardziej absurdalne przewinienia. Zdarzały się jednak wyjątki.
Historia Kostylewa :
aresztowanie za czytanie książek po francusku
przyznanie się do winy
przyjęcie kary
wypadek przy pracy - ciężkie oparzenie ręki
zdobycie książki

przeczytanie książki "Zapiski z martwego domu" Dostojewskiego
odrodzenie bohatera
odkrywa, że nic nie zrobił (skazany na obóz za nic)
walka o człowieczeństwo przez przypalanie ręki w ogniu ( bunt przeciwko pracy)
na wieść o zesłaniu na Kołymę (obóz śmierci) popełnia samobójstwo, oblewając się wrzątkiem
Kostylew wybrał niezwykły sposób zachowania wolności wewnętrznej " że zaś zupełnie bez nadziei żyć nie można, znalazł rozwiązanie w dobrowolnym, prawie sztucznym męczeńskie"
Co wieczór wkłada okaleczoną rękę do ognia; oblewa się wrzątkiem i umiera w męczarniach, ale wytrwał w swoim postanowieniu aby nigdy już nie pracować dla znienawidzonego państwa, dobrowolne męczeństwo, bunt, postawa Heroiczna, bohaterska.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku