INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
"Przedwiośnie" - powieść S. Żeromskiego - geneza powstania

"Przedwiośnie" - powieść S. Żeromskiego, wydana w Warszawie w 1924 r. Utwór wyrosły z zaniepokojenia pisarza sytuacją polityczno - społeczną odrodzonego państwa polskiego.


Wewnętrzne rozbicie polityczne, nieporadność zmieniających się rządów, nieodpowiedzialność parlamentu uwikłanego w rozgrywki międzypartyjne,
stale pogarszające się położenie gospodarcze, bezrobocie i strajki stwarzały sytuację chaosu i wewnętrznej anarchii. "Przedwiośnie" miało być w intencji autora ujętym na gorąco obrazem Polski współczesnej, a jednocześnie wyrazem stosunku pisarza do opisywanych problemów. Miało być też pytaniem o przyszłą
drogę, przestrogą i wezwaniem do powszechnej dyskusji o "naprawie Rzeczypospolitej".
Tę trudną i zawikłaną problematykę przedstawił pisarz na przykładzie typowej pod wieloma względami biografii Cezarego Baryki, młodego człowieka, urodzonego i wychowanego wśród Rosjan w Baku, dla którego Polska była mitem i wyidealizowaną legendą z opowieści rodziców, budzącą ciekawość, ale i nieufność. Pogłębiały ją
doświadczenia wyniesione z rewolucyjnej Rosji. Żeromski tak prowadzi fabułę powieści, aby umożliwić bohaterowi po powrocie do kraju stałe konfrontowanie marzeń z rzeczywistością, ojcowskiej wizji Polski "szklanych domów" z prawdą życia. Po krótkim pobycie w Warszawie Cezary bierze udział w wojnie 1920 roku.
Po kampanii, zaproszony przez kolegę, poznaje istniejącą jeszcze wówczas Polskę szlachecką. Swoista uroda życia w starym ziemiańskim dworze, Nawłoci, jak również romans z piękną właścicielką sąsiedniego majątku, zdołały na chwilę wciągnąć bohatera, lecz nie przysłoniły mu obrazu nędzy chłopskiej i
lekkomyślnej beztroski pańskiej Nawłoci. Kolejny pobyt w Warszawie jest obrazem szarpaniny duchowej bohatera, który miota się pośród sprzecznych idei, przyznając rację na przemian jednej lub drugiej, aby je z kolei wszystkie odrzucić. Z jednej strony Szymon Gajowiec, opiekun Baryki, stara się zapewnić go, że jedyną właściwą drogą usunięcia niedostatków "chorej" Polski jest powolne, organicznikowskie działanie. Z drugiej zaś strony kolega uniwersytecki, Antoni Lulek, zaprzysięgły przeciwnik "burżuazyjnej" Polski, rozjątrza gorycz Baryki swą agitacyjną napastliwością, ukazując rzeczywistość odrodzonego państwa w barwach ponurych. Któregoś dnia, w odruchu buntu i rozpaczy, Baryka przyłącza się do napotkanego pochodu manifestujących
robotników.
Ukazanie się "Przedwiośnia" stało się wydarzeniem nie tylko literackim, lecz politycznym. Ostrość diagnozy, namiętność oskarżenia, a zwłaszcza zakończenie powieści - marsz Baryki na Belweder - przyjęte zostały przez część opinii polskiej jako wezwanie do rewolucji i wywołały ostrą nagonkę środowisk konserwatywnych na pisarza. To najbardziej dyskusyjne dzieło Żeromskiego, obok "Dziejów grzechu", wywołało lawinę sporów i polemik, ale przyniosło mu też liczne wyrazy hołdu. Cezary Baryka stał się symbolicznym wcieleniem poszukiwań młodych ludzi, dążących do przebudowy świata.
Autor: Kula


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku