INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Granica Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna i społeczna.

Ojciec Zofii, Wacław Nałkowski, był geografem, publicystą, krytykiem sztuki; jego osobowość wywarła olbrzymi wpływ na ukształtowanie się charakteru i postawy intelektualnej córki.


Po ukończeniu prywatnej pensji w Warszawie (1901) Zofia Nałkowska nie mogła studiować, gdyż w zaborze rosyjskim dziewczęta nie mogły wstępować na uniwersytet, zaś sytuacja materialna rodziny nie pozwalała na studia zagraniczne. Kształciła się jednak dalej, uczęszczała na wykłady tajnego "Uniwersytetu Latającego". Debiutowała bardzo wcześnie, w 1898 roku, wierszem "Pamiętam" w "Przeglądzie Tygodniowym". Pierwsze opowiadanie drukowała w 1903 roku w "Ogniwie", pierwszą powieść ogłosiła - mając lat dwadzieścia - w 1904 roku w "Prawdzie". W tym samym roku poślubiła poetę i pedagoga, L. Rygiera; w latach 1906-07 mieszkała z mężem w Kielcach. Na przełomie lat 1909-10 spędziła niecały rok w Krakowie, potem - do 1922 roku - mieszkała w Warszawie lub w rodzinnym domu "Górki" pod Wołominem, poświęcając się pracy pisarskiej. W roku 1916 poznała bojowca PPS i dowódcę żandarmerii Legionów, J. Jura-Gorzechowskiego, i poślubiła go w 1922 roku. W 1920 - współdziałała w organizowaniu Związku Literatów Polskich, pracowała też w Biurze Propagandy Zagranicznej przy Prezydium Rządu.
W latach 1922-26 mieszkała kolejno pod Wilnem i w Grodnie, gdzie pracowała społecznie w Towarzystwie Opieki nad Więźniami. W roku 1926 powróciła do Warszawy,
w 1929 rozstała się z mężem. Brała udział w pracach Zarządu ZLP, a także Pen Clubu, którego - od 1928 roku - była wiceprezesem, pełniąc tę funkcję również po wojnie. Często wyjeżdżała na kongresy międzynarodowe. Organizowała protesty w sprawie więźniów politycznych. Od roku 1933 była członkiem Polskiej Akademii Literatury, od tegoż roku należała do grupy literackiej Przedmieście; była też członkiem belgijskiej Akademii Kobiecej. Podczas okupacji niemieckiej mieszkała w Warszawie z matką i siostrą, utrzymując się z prowadzenia sklepu tytoniowego.


Brała udział w konspiracyjnym życiu literackim, pod koniec okupacji wróciła do pisania. Po utworzeniu Krajowej Rady Narodowej przyjęła mandat poselski. Powstanie warszawskie przebyła u przyjaciół w Adamowiznie pod Grodziskiem. Po wyzwoleniu znalazła się w Krakowie, gdzie zasiadała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. W lutym 1945, po przeniesieniu się do Łodzi, zorganizowała miejscowy oddział Komisji, jeździła po Polsce, odbywając wizje lokalne. W 1945 roku weszła w skład redakcji tygodnika "Kuźnica". Brała udział w posiedzeniach KRN i w pracach Komisji Kultury i Sztuki w Warszawie. Od 1945 roku przewodniczyła Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Francuskiej, prowadziła szeroką działalność propagandową, wyjeżdżała z delegacjami pisarzy polskich. W styczniu 1947 została wybrana do Sejmu Ustawodawczego, a w 1952 - do Sejmu PRL, pracowała w komisji kultury i sztuki. W 1950 roku przeniosła się na stałe do Warszawy. Była czynną działaczką Komitetu Obrońców Pokoju.
Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (1954). Była laureatką licznych nagród - nagrody literackiej m. Łodzi (1929), Złotego Wawrzynu PAL (1936), nagrody państwowej (1936 i 1953).
Granica powstała w latach 1932-35, ogłoszona została w pierwszej wersji w latach 1932-34 w kilku czasopismach, osobno wydana w 1935 roku w Warszawie. Powieść jest oskarżeniem rzeczywistości społecznej w Polsce sanacyjnej, obrazem przeciwieństw klasowych oraz różnic dzielących ludzi niezależnie od pozorów ich wzajemnej bliskości i wspólnoty.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku