INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
"Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa

Pomoc do egzaminu ustnego

Epopeja to dłuższy utwór epicki, zwykle wierszowany, nacechowany patosem i powagą. Daje on szeroki obraz świata (obraz ludzi) na tle przeobrażeń historycznych, które przeżywał naród. Epopeja narodowa to określenie przyznawane zwykle jednemu eposowi w literaturze narodowej. Jest przyznawane działu które w oparciu o materiały historyczne lub tradycje najwierniej oddaje charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy osiągając jednocześnie wysoki stopień etyczny. "Pan Tadeusz" jest nowożytną, romantyczną epopeją narodową, gdyż przynosi szeroki, epicki obraz życia narodu w momencie przełomowym jego dziejów i odznacza się przy tym wysokimi walorami artystycznymi. Przełomowość momentu historycznego, utrwalonego w "Panu Tadeuszu" nie polega tylko na odzwierciedleniu nadziei związanych z Napoleonem, ale na uchwyceniu tego momentu, w którym odchodzi w przeszłość Rzeczypospolita szlachecka wraz z jej tradycjami i obyczajami, a na jej miejsce wkracza naród walczący o swe wyzwolenie.


Mickiewicz w piękny, drobiazgowy sposób ukazał przeszłość minioną, a na jej miejsce wychodzi nowa rzeczywistość, znikają stare obyczaje. Odchodzą ci, którzy je podtrzymywali. Podkreśla to Mickiewicz w utworze powtarzając często wyraz "ostatni" (ostatni zajazd na Litwie, Protazy to ostatni woźny trybunału, Podkomorzy to "ostatni, co tak poloneza wodzi", ostatnie polowanie, ostatnia uczta staropolska, Wojski to "ostatni co tak grał na rogu").
Mickiewicz zatrzymał jakby czas, uchwycił moment przemijania zwyczajów i obyczajów szlacheckich (zwyczaj zasiadania przy stole - zwracanie uwagi na gości, usługiwanie damom). Epopeja ta łączy różne elementy literackie. Znajdziemy tu elementy liryczne, epickie, dramatyczne, komediowe (wątek miłosny), gawędy i anegdoty. Charakter poematu heroikomicznego ma wątek zajazdu oraz spór o zamek. Balladą jest np. opis matecznika. Dramatyczny charakter ma spowiedź Jacka Sopolicy, narada szlachty w domu Maćka i scena w karczmie.LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku