INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Myśli i uczucia wyrażone w "Pieśni legionów polskich we Włoszech" Józefa Wybickiego

.


1. Działalność Józefa Wybickiego
W czasach stanisławowskich był działaczem Komisji Edukacji Narodowej, pracował z Andrzejem Zamoyskim przy układaniu projektu praw cywilnych. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Włączył się do ruchu mającego na celu utworzenie polskich sił zbrojnych za granicą. Od 1797 kierował propagandą w głównej kwaterze Legionów we Włoszech

2. Okoliczności powstania pieśni
Wybicki ułożył ja we Włoszech, w Reggio między 16 a 19 lipca 1797 roku dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionów. Śpiewana jest na melodię podlaskiego mazurka.

3. Przyczyny popularności utworu.
"Mazurek Dąbrowskiego" szybko znalazł się w kraju i był znany we wszystkich trzech zaborach. Przyswoił się szybko dzięki prostej formie i łatwej do zapamiętania melodii. Utwór uzyskał taki rozgłos, gdyż odwoływał się do bliskich każdemu Polakowi wydarzeń takich jak: powrót Czarnieckiego, sukcesy Bonapartego, powstanie kościuszkowskie, zwycięstwa kosynierów pod Racławicami. Bardzo ważną wolę odegrały słowa: "Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy." Te słowa uświadamiały Polakom, że mimo utraty bytu państwowego ojczyzna istnieje, w sercach narodu. Były one także motywem do działania wielu Polaków w późniejszym okresie.

4. Pieśń jako oficjalny hymn
Jako hymn "Mazurek Dąbrowskiego" został zatwierdzony w 1926roku, ale jego rolę pełnił znacznie wcześniej. Po II wojnie światowej jako hymn narodowy został oficjalnie zatwierdzony dopiero w 1976 roku. Przyczyną tego było niezadowolenie z treści wcześniejszych władz.

5. Wymowa ideowa i artystyczna utworu
Pieśń była ożywioną nadzieją opartą na przesłankach uczuciowych, wierzono w szczęśliwą odmianę losów, w możliwość odzyskania niepodległości. W legionach zrodziła się idea walki "za wolność naszą i waszą", podbudowana przekonaniem, że trud żołnierski gdziekolwiek poniesiony przez Polaków nie idzie na marne, lecz musi zaważyć na szli przyszłych losów Polski
Utwór ten skupia w sobie wiele charakterystycznych cech poezji legionowej, a mianowicie:konstrukcję prostej żołnierskiej piosenki, żywy, łatwo godzący się z muzyką wiersz, posiadający rytmikę, znamienną budowę strofy z powtarzającym się silnie rozbudowanym refrenem.

Autor: Paulina


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku