INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Charakterystyka obozów politycznych na podstawie komedii Juliana Ursyna Niemcewicza pt. "Powrót posła".

Komedia ta została wystawiona w Teatrze Narodowym parę miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja (dokładnie 15 I 1791 r.).


Pośpiech w wystawieniu utworu nie był przypadkowy. Zawierał on ważną treść polityczną, ściśle związaną z reformatorskimi postaciami stronnictwa patriotycznego. Konfrontując program reform z poglądami konserwatystów, ośmieszając ich ciemnotę i bark rozeznania w problemach kraju i społeczeństwa, utwór stał się agitacją na rzecz patriotyzmu i konieczności zmian w Rzeczypospolitej. Działaczy stronnictwa patriotycznego reprezentują w utworze: Podkomorzy i jego syn Walery, poseł na sejm, zaś obrońców starego porządku - starosta Gadulski, jego żona i Szamancki. By zdemaskować konserwatystów autor posłużył się kpiną i ironią. Zadowolony z siebie starosta Gadulski niemal z dumą chwali się swoim nieuctwem i ciemnotą poglądów:
"Ja, co nigdy nie czytam lub przynajmniej mało,
Wiem, że tak jest najlepiej, jak przedtem bywało".

Tryb życia jaki prowadziła wcześniej szlachta ta budzi jego szczery entuzjazm. Broni n zaciekle liberum veto, z czułością wspomina czasy saski, kiedy ludzie jedli, nic nie robili, a pieniędzy też nie brakowało. Ostro atakuje nowe poglądy pomimo ,że Podkomorzy zaznacza, iż to właśnie one świadczą o mądrości, skracają swawolę. Starostę niewiele obchodzą płynące z tego korzyści dla Polski, gdyż nie bardzo widzi siebie w nowych warunkach bez możliwości korzystania ze "złotej wolności szlacheckiej". Kompromitują go poglądy polityczne dotyczące sojuszów Polski i jej rola na arenie europejskiej. Polska powinna, wg. niego "cicho siedzieć", a sojusze zawierać z krajami leżącymi od niej daleko, gdyż wprawdzie jej nie pomogą, ale przynajmniej dają pewność, że nie zaszkodzą. Tyranizuje nie tylko własną służbę, ale i jedyną córkę, której każe być we wszystkim posłuszną jego woli. Jej szczęście jest mu obojętne, pragnie wydać ją za Szarmanckiego, który wprawdzie jest niewiele wart, ale, jak wydaje się Staroście, ożeni się z Teresą nie żądając posagu. Małżeństwo to gorąco popiera Starościna, typowa żona modna, dla której szarmancki jest przykładem elegancji, obycia towarzyskiego i wzorem romansowego kawalera. Żona Starosty to sfancuziała kosmopolitka, która gardzi wszystkim, co polskie, nie bardzo umie pisać poprawnie w ojczystym języku, gdyż znacznie bliższy jest jej język francuski, marnotrawni majątek męża żądając likwidacji przynoszących pożytek inwestycji.
Szarmancki to również przykład kosmopolity, który odwiedzając kraje europejskie, nie nabywa praktycznej wiedzy, nie wie nawet, co się w nich istotnego dzieje, a za to doskonale zna ceny modnych strojów, koni, możliwości wesołych zabaw, a przede wszystkim wszystkie swobody wydawania pieniędzy. Ponieważ przy takim trybie życia ciągle ich brakuje, stał się typowym łowcą posagów, dla którego kobieta o tyle się liczy, o ile niesie szanse ożenku z jej majątkiem. Polska jest mu zupełnie obojętna, praca na jej rzecz jest nudą.


Podkomorzy to nie tylko wzorowy i mądry ojciec, ale także dobry i ludzki opiekun swoich poddanych, dla których "był raczej ojcem aniżeli panem". Niemałe znaczenie ma fakt nadania chłopom wolności, uwolnienie ich od poddaństwa.
Postawienie tej sprawy w "Powrocie posła" świadczy o dużej postępowości Niemcewicza, wybiegającego poza program stronnictwa patriotycznego. Z kart komedii, dla każdego myślącego człowieka, wynika podstawowa prawda, brzmiąca jak nakaz moralny, aby każdy miał na uwadze szczęście wszystkich i miłość własną dla ojczyzny poświęcił.
"Powrót posła" J. U. Niemcewicza powstał w gorącej atmosferze politycznej, w dobie działań Sejmu Czteroletniego, na którym postępowi posłowie walczyli o reformy kraju. Między innymi zależało postępowcom, aby nie przerywać pracy sejmu po dwóch latach, lecz pracować do zakończenia dzieła. Głosem w tej sprawie była także literatura - szybko wydana i rozpropagowana komedia Niemcewicza oddziaływała na odbiorców - miała więc cel polityczny. Poza tym treść komedii, charakterystyka postaci, jej zakończenie podporządkowane są ideologii reformatorskiej i jest ona ważniejsza od fabuły. Patriotyczny charakter utworu polega natomiast na tym, że bohaterowie i postawy patriotyczne są przedstawione w pozytywnym świetle, a osoby konserwatywne są ośmieszone i nacechowane negatywnie. Poza tym Niemcewicz porusza najbardziej dyskutowane przez posłów problemy. (liberum veto, sukcesja tronu, przymierze z Prusami przeciw Rosji, układ polityczny pomiędzy stanami szlacheckim i chłopskim.
Autor: Paulina Kłos


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku