INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Dydaktyczny charakter utworu I. Krasickiego pt. "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" - fragment

Jest to pierwsza nowożytna powieść polska, którą Krasicki napisał na przełomie 1774/75. Wydano ją w Warszawie w 1776 r. nakładem m. Grolla.


Wyrosła głównie z doświadczeń, które zdobył jako współpracownik "Monitora" i autor szkiców społeczno-obyczajowych. Powieść łączy elementy różnych typów ówczesnej prozy europejskiej: powieści satyryczno-obyczajowej, przygodowej i utopijnej. Napisana jest w formie pamiętnika, którego pisaniem zajął się tytułowy bohater pod koniec swojego burzliwego i pełnego doświadczeń życia.
Miejscem początkowej akcji jest fikcyjna wieś Szumn - rodowej siedziby Doświadczyńskich. We wstępie Mikołaj wychwala swego ojca, opisuje jego zasługi i chwalebne czyny. Do siódmego roku życia mały Mikołaj przebywał w domu. Pierwsze informacje o świecie zdobył wśród służby: nasłuchał się niesamowitych opowieści, które zapełniły jego dziecięcy świat upiorami i czarownicami. Opowiadania te uczyniły go dzieckiem bojaźliwym i mało samodzielnym. Kiedy Mikołaj miał siedem lat do domu jego rodziców przyjechał wuj. Był to człowiek światowy i rozumny. Zmusił rodziców chłopca, aby posłali go do szkoły. Po śmierci ojca, szesnastoletni Mikołaj powrócił do domu i rozpoczął beztroski i próżniaczy żywot. Po krótkim czasie zakłócił go wspomniany troskliwy wuj. Nowym nauczycielem Mikołaja został młody kawaler z Francji. Za sprawą Damona bohater wyjeżdża do miasta, gdzie obraca się w "lekkim" towarzystwie. Dalsze postępki Mikołaja doprowadziły do tego, że musiał uciekać z kraju, gdyż miał bardzo dużo długów. Zaciągnął się na statek. Na morzu panowała straszliwa burza, statek uległ rozbiciu. Młodzieńcowi udało się jakoś dopłynąć do wyspy.
Społeczeństwo owej wyspy rządziło się swoimi prawami, było lepiej zorganizowane niż europejskie, bez podziału na warstwy społeczne. Panował na niej pokój i zgoda. Dzięki odpowiedniemu wychowaniu dzieci wyrastały na ludzi, którym były obce wojny, wyzysk, kłamstwo, oszustwo. Pobyt Mikołaja odmienił jego życie. Po powrocie do kraju zajął się gospodarstwem. Początkowo jego działania budziły zdziwienie i złośliwe żarty sąsiadów. Dość szybko ustąpiły miejsca uznaniu, a może i zazdrości. Doświadczyńskiego pola były lepiej uprawiane niż sąsiadów, gumna pełne słomy, czynsze popłacone na czas,a chłopi dobrze odziani zajmowali przednie ławy w parafii.
W utworze tym nie zabrakło ostrych uwag krytycznych pod adresem polskiego życia politycznego, na arenie którego wiele inicjatyw Doświadczyńskiego skończyłoby się fiaskiem. Nie po raz pierwszy w literaturze tego okresu pada przykre stwierdzenie, że mądrość i szlachetne dążenia poprawy ogólnego stanu gospodarki i stosunków społecznych nie mają wzięcia w naszym kraju u rzadki pomagają w karierze politycznej.
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" są powieścią o wyraźnych celach dydaktycznych. Krytyczny obraz polskiego społeczeństwa - zepsucie miast, niski poziom umysłowy przeciętnego szlachcica, prymitywne życie chłopów, błędy wychowawcze i edukacyjne w wychowaniu młodego pokolenia - miał zasygnalizować niebezpieczeństwo utraty pozycji Polski na arenie europejskiej, a wyspa Nipu dostarczyć miała wzorców nowego programu społecznego. Usiłuje go realizować Mikołaj Doświadczyński, po powrocie do kraju wzorowy i aktywny obywatel.
Autor: Paulina Kłos


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku