INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Prądy artystyczne w literaturze i sztuce - klasycyzm, sentymentalizm, rokoko

1. Klasycyzm - ogólnoeuropejski prąd literacko - kulturowy nawiązujący do wzorów antycznych.


Największy rozkwit przypadł na wiek XVIII. Podłożem było zaufanie do rozumu, łączenie piękna z prawdą, wiarę, ład i harmonię świata.
Klasycyzm jako gatunek literacki kształtował się we Francji za panowania Ludwika XIV. Klasycyzm francuski tworzył sztukę dydaktyczną, miał propagować cnoty i wartości pielęgnowane na dworze. Podstawą jego myślenia stał się racjonalizm. Za kryterium piękna miał służyć rozum i podporządkowana jemu fantazja. Nadrzędną szkołą klasycyzmu stała się retoryka. Program poezji opierał się na wielkich wzorach Greckich i Rzymskich. Poezja miała łączyć pożyteczne z przyjemnym, naśladować naturę, strzec zasad gatunku literackiego. Poeci klasyczni podkreślali odwieczne problemy odnoszące się zarówno do starożytności i nowożytności. Cechą poezji była troska o język ojczysty, dbałość o kompozycję utworu, styl i weryfikację. Najpopularniejsza była tragedia i epos. Styl klasycystyczny charakteryzował się nie tylko w literaturze, ale i w sztuce plastycznej i architekturze.
2. Sentymentalizm główny obok klasycyzmu prąd literacki polskiego oświeceni. Występuje w liryce, epice, dramacie i publicystyce. 1760-70 - początki sentymentalizmu do przełomu końca XVIII w. Twórcą był francuski filozof J. J. Rousseon, Franciszek Karpiński, Kajetan Kniaźnin. Źródłem poznania człowieka są jego przeżycia wewnętrzne. Utwory literackie cechować miała czułość i prostota. Negował sztuczne podziały społeczne.
Słynne gatunki to sielanka, pieśń liryczna, elegia, dramat, tragedia sentymentalna i powieść. Bohaterem powieści sentymentalnych był człowiek prosty, z ludu.
3. Rokoko - nurt w literaturze uznawany za odmianę schyłkowego baroku, ukształtowany we Francji x XVIII wieku za panowania Ludwika XV. Do poezji wniosło galanterię, wdzięk, wykwintne formy, humor, upodobnienia sielankowe. Przejawiło się głównie w małych formach literackich, poezja setumbulska, epigamaty.
Poezję w stylu rokokowym tworzyli: Sławomir Trembecki, Kniaźnin. Rokoko w literaturze cechowało się wybitnym indywidualizmem twórcy, w sztuce, architekturze. Styl ten zwany jest stylem Ludwika XV.
Autor: Paulina Kłos


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku