INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Oświecenie

Charakterystyka oświecenia - nazwa, główne wartości i idee.


1. Co to jest oświecenie ?
1. Nazwa epoki
"Wiek rozumu" - tak nazywali epokę Anglicy
"Wiek filozofów" - tak nazwali tę epokę Francuzi
"Wiek oświecony" - tak nazwali epokę Niemcy
Oświecenie to nazwa epoki zwana inaczej okresem racjonalizmu czy klasycyzmu. Oświecenie to nazwa epoki, która oznacza postępowe przemiany myślenia i działania w całokształcie zjawisk kulturowych, społecznych. Oświecenie rozpoczęło się we Francji i Anglii
2. Główne wartości i idee oświecenia
krytycyzm - odnoszący się do instytucji tradycyjnych, prywatnych , kościoła
racjonalizm - główny kierunek filozoficzny oświecenia. Twórcą jego był Kartezjusz (fil. francuski). Najważniejszy w poznawaniu prawdy był rozum ludzki. Według Kartezjusza prawdę było można poznać w drodze rozumowego ładu, a odrzucane były wszelki przesądy i uprzedzenia (racjo - rozum).
empiryzm (empirio doświadczenie), Kierunek, nurt myślowy XVIII wieku, którego prekursorem był angielski filozof Francis Bacon. Uważał on, że najważniejszą rolę w poznawaniu świata odgrywa doświadczenie. Odrzucał więc to wszystko czego nie da się potwierdzić praktycznie
utylitaryzm - był to nurt pośredni między racjonalizmem a empiryzmem. Nurt ten kierował się optymizmem poznawczym, wierzył w możliwość odkrywania praw rządzących światem i społeczeństwem oraz przekształcania stosunków społecznych. Utylitarianie przypisywali ogromną rolę edukacji i wychowaniu.
deizm Deiści uznawali istnienie Boga jako stwórcy świata, uznawali też wagę nakazów moralnych płynących z religii, odrzucali natomiast objawienie i wyznawanie formy wiary. Przedstawicielami deizmu byli Diderot oraz Volter. Obaj namiętnie walczyli z fanatyzmem religijnym
ateizm - pogląd ten odrzucał istnienie Boga - pojawiał się w pismach francuskiego filozofa przyrody, współpracownika "Encyklopedii" Paula Holbacha
sensualizm - pogląd ten podkreślał rolę edukacji i wychowania. Źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe, będące odbiciem rzeczywistości. John Locke (fil ang.) wprowadził pojęcie "tabula rasa". Określając w ten sposób umysł dziecka pozbawiony jakichkolwiek wrodzonych idei oraz zasad i kształtowany dopiero przez doświadczenie i edukację
naturalizm - pojęcie to określało stałe, niezmienne cechy człowieka i świata. Rousseon twierdził, że bywają one zniekształcone w rozwoju cywilizacyjnym, więc należy przywrócić to, co zgodne z naturą, tzn. są to podstawowe prawa i jego dążenie do szczęścia. Szczęście jednostki, harmonijnie powiązane ze szczęściem ogółu, osiągne pracą, użytecznością prowadzącą do postępu, było więc także jednym z podstawowych dążeń tej epoki.
Autor: Paulina Kłos


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku