INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
"Śmiech niekiedy może być nauką" - w twórczości Ignacego Krasickiego

Dydaktyzm twórczości Krasickiego wynikał z sytuacji kraju i podjętej przez niego służby publicznej w dziele naprawy Rzeczypospolitej. Bajki Krasickiego są pozbawione nudnej, natrętnej dydaktyki. Pisarz ukazuje gorzka prawdę o człowieku za pomocą ogólnych, typowych sytuacji z życia. Naucza i poucza poprzez zabawę, ponieważ uważa, że jest to najlepszy sposób, aby osiągać zamierzony cel poprawy polskiego społeczeństwa. Autor formułuje uogólniające sądy o świecie, chcąc poprawiać obyczaje. Bajki urzekają kunsztem artystycznym, pięknem krótkiej formy brakiem zbędnych słów. Bajki zawierają sumę wiedzy pisarza o świece i ludziach , którzy łudzą się nadziejami, opierając życie na omylnych rachubach, a błądzą zwłaszcza wtedy, gdy nadmiernie ufają rozumowi. Bajki uczą zasad współżycia między ludźmi oraz rozważnego i pełnego umiaru postępowania.


Zwracają uwagę na takie prawa życiowe jak:
- "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
- "Silniejszy często ma rację"
- "Rzadko rozsądek i pracowitość zwyciężają na głupocie i chytrości"
- "Bywa często zwodzonym kto lubi być chwalonym"

Dydaktyczny charakter ma również powieść Krasickiego "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Autor krytykuje w niej złe przejawy życia społeczno - obyczajowego. Krytykuje m. in. złe zachowanie młodzieży, ciemnotę i zacofanie (zaściankowość), złe wykorzystywanie wpływów zagranicznych, lekceważący stosunek do nauki, rozrzutność i życie nad stan, lekceważący stosunek do pracy, pańszczyznę i poddaństwo chłopów. Ośmiesza także przekupstwo i łapownictwo sędziów i urzędników. Krytykując sytuację w ówczesnej Polsce, Krasicki stworzył obraz idealnego społeczeństwa hipuańskiego, które stało się wzorem dla Mikołaj Doświadczyńskiego. Niezwykle ostrą krytykę i celny dydaktyzm zawierają satyry. Są ostre, ale bardzo eleganckie. Satyra wyrasta z poczucia niestosowności szkodliwości czy absurdalności pewnych sytuacji. Nie proponuje jednak żadnych rozwiązań pozytywnych, wzorów lub ideałów - idealnym rozwiązaniem jest ośmieszająca negacja wad Polski i Polaków. W satyrze "Pijaństwo" mamy krytykę nałogowo pijącego Polaka, który zawsze znajdzie okazje do picia. "Żona modna" ośmiesza ślepe naśladownictwo francuskiej mody, nieprzydatnej w warunkach polskich, kosmopolityzm i rozrzutność. Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach w jakich przyszło mu żyć. Jest oburzony, że nikt nie chce przeciwstawić się złu, jakie szerzy się dookoła. Krasicki gromi najpospolitsze błędy tego świata: obłudę, marnotrawstwo, pijaństwo, pogoń za drogimi nowościami, zanik uczuć rodzinnych, niezgoda, nienawiść, zanik prawości i cnót obywatelskich.
W "Monachomachii" Krasicki obnaża publicznie tryb życia zakonników niezgodny z regułami klasztornymi (pijaństwo, obżarstwo i wysypianie się w puchach do południa, nieuctwo i ciemnotę). Poemat ten nie jest jednak atakiem na Kościół czy klasztory, ale jest starą na zacofanie, głupotę i tryb życia Sarmatów w habitach, a celem jest oczywiście poprawianie świata.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku