INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
"Śmiech niekiedy może być nauką" - w twórczości Ignacego Krasickiego

Dydaktyzm twórczości Krasickiego wynikał z sytuacji kraju i podjętej przez niego służby publicznej w dziele naprawy Rzeczypospolitej. Bajki Krasickiego są pozbawione nudnej, natrętnej dydaktyki. Pisarz ukazuje gorzka prawdę o człowieku za pomocą ogólnych, typowych sytuacji z życia. Naucza i poucza poprzez zabawę, ponieważ uważa, że jest to najlepszy sposób, aby osiągać zamierzony cel poprawy polskiego społeczeństwa. Autor formułuje uogólniające sądy o świecie, chcąc poprawiać obyczaje. Bajki urzekają kunsztem artystycznym, pięknem krótkiej formy brakiem zbędnych słów. Bajki zawierają sumę wiedzy pisarza o świece i ludziach , którzy łudzą się nadziejami, opierając życie na omylnych rachubach, a błądzą zwłaszcza wtedy, gdy nadmiernie ufają rozumowi. Bajki uczą zasad współżycia między ludźmi oraz rozważnego i pełnego umiaru postępowania.


Zwracają uwagę na takie prawa życiowe jak:
- "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
- "Silniejszy często ma rację"
- "Rzadko rozsądek i pracowitość zwyciężają na głupocie i chytrości"
- "Bywa często zwodzonym kto lubi być chwalonym"

Dydaktyczny charakter ma również powieść Krasickiego "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Autor krytykuje w niej złe przejawy życia społeczno - obyczajowego. Krytykuje m. in. złe zachowanie młodzieży, ciemnotę i zacofanie (zaściankowość), złe wykorzystywanie wpływów zagranicznych, lekceważący stosunek do nauki, rozrzutność i życie nad stan, lekceważący stosunek do pracy, pańszczyznę i poddaństwo chłopów. Ośmiesza także przekupstwo i łapownictwo sędziów i urzędników. Krytykując sytuację w ówczesnej Polsce, Krasicki stworzył obraz idealnego społeczeństwa hipuańskiego, które stało się wzorem dla Mikołaj Doświadczyńskiego. Niezwykle ostrą krytykę i celny dydaktyzm zawierają satyry. Są ostre, ale bardzo eleganckie. Satyra wyrasta z poczucia niestosowności szkodliwości czy absurdalności pewnych sytuacji. Nie proponuje jednak żadnych rozwiązań pozytywnych, wzorów lub ideałów - idealnym rozwiązaniem jest ośmieszająca negacja wad Polski i Polaków. W satyrze "Pijaństwo" mamy krytykę nałogowo pijącego Polaka, który zawsze znajdzie okazje do picia. "Żona modna" ośmiesza ślepe naśladownictwo francuskiej mody, nieprzydatnej w warunkach polskich, kosmopolityzm i rozrzutność. Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach w jakich przyszło mu żyć. Jest oburzony, że nikt nie chce przeciwstawić się złu, jakie szerzy się dookoła. Krasicki gromi najpospolitsze błędy tego świata: obłudę, marnotrawstwo, pijaństwo, pogoń za drogimi nowościami, zanik uczuć rodzinnych, niezgoda, nienawiść, zanik prawości i cnót obywatelskich.
W "Monachomachii" Krasicki obnaża publicznie tryb życia zakonników niezgodny z regułami klasztornymi (pijaństwo, obżarstwo i wysypianie się w puchach do południa, nieuctwo i ciemnotę). Poemat ten nie jest jednak atakiem na Kościół czy klasztory, ale jest starą na zacofanie, głupotę i tryb życia Sarmatów w habitach, a celem jest oczywiście poprawianie świata.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku