INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
MOTYW VANITAS VANITATUM...

MOTYW VANITAS VANITATUM W POEZJI DANIELA NABOROWSKIEGO I J.A. MORSZTYNA.


Literatura okresu baroku zrodziła się z buntu wobec renesansowej harmonijnej wizji świata i człowieka, jej twórcy zwracali uwagę na nikłość ludzkich dążeń, sprzeczności duszy i natury, wszechobecności cierpienia. Jednocześnie obficiej niż artyści epoki poprzedniej czerpali z Biblii, w niej przede wszystkim szukając odpowiedzi na pytanie o sens życia i sens istnienia kosmosu. Te dwie tendencje sprawiły, że w okresie baroku ze szczególnym zainteresowaniem zwrócono się ku księdze Koheleta, w której jak refren powtarza się zdanie : "Marność nad marno-ściami i wszystko marność". Po łacinie zdanie to brzmi : "vanitas vanitatum et omnia vanitas". Twórcy barokowi podejmowali ten biblijny motyw vanitas i czynili zeń często punkt wyjścia do rozważań o sensie ludzkie-go bytowania na ziemi.


Najpełniejszy wyraz humanistycznym i artystycznym rozterkom człowieka baroku dał w swych wierszach Daniel Naborowski, poeta wszechstronnie wykształcony, obyty w świecie, dyplomata i tłumacz. W jego twórczości nowe poszukiwania poetyckie splatały się z ideami szlacheckiej filozofii życia i przesłankami myślowymi kalwinizmu. Według poety człowiek powinien zachować umiar, nie może przekroczyć granic własnych możliwości, musi respektować własną naturę. Sprzeczność mię-dzy naturą a przeznaczeniem pogodzić może tylko rozsądek i stateczny umysł.

W najbardziej bezpośredni sposób motyw ten został podjęty przez Nabrowskiego w wierszu "Marność". Jest on właściwie parafrazą framentu księgi Koheleta, i to zarówno w ukazaniu przemijalności doczesnego świata, który "hołduje marności" , jak i w wynikającym z filozoficznych rozważań wniosku, że tylko Bóg pozwala człowiekowi wydostać się z kręgu tej marności i znikomości:
"Nad wszystko bać się Boga-
Tak fraszką śmierć i trwoga"Oznacza to że człowiek w swym życiu ma do czynienia z dwiema rzeczywistościami - doczesną i nadprzyrodzoną. Tylko w tej drugiej, którą poznaje w pełni dopiero po śmierci, można doznać harmonii, spokoju, szczęścia wynikającego z opieki Boga, przeciw któremu nie występują moce nieczyste. Tymczasem za życia człowiek musi ulegać działaniom, których konsekwencją jest cierpienie, choroba i śmierć. Związane z nim poczucie bezcelowości własnego istnienia wzmaga się jeszcze, gdy człowiek uświadamia sobie przemijalność wszystkiego, co jest dla niego ważne i cenne - wszystkiego, oprócz Boga. Dlatego człowiek powinien żyć zgodnie z prawami nadanymi mu przez Boga i spokojnie oczekiwać śmierci. Naborowski korzysta z motywu marności, aby przypomnieć, że człowiek powinien żyć pobożnie i uczciwie. Wobec wszelkich sprzeczno-ści należy przyjąć spokojną postawę :

"Miłujmy i żartujmy,
Żartujmy i miłujmy,
Lecz pobożnie, uczciwie...".

LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku