INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Renesans

Nazwa w XVI w. z francuskiego: renaissance - ponowne narodziny, odrodzenie sztuki włoskiej. Nazwa "odrodzenie" pochodzi z greckiego renovatio - odrodzenie sztuki łacińskiej. Po raz pierwszy nazwy "odrodzenie" użył Giorgio Vasari. Epoka we Włoszech trwała przez cały wiek XV. W Europie od połowy XV w. do końca XVI w. "Nie uda nam się znaleźć daty, którą można by uznać za początek renesansu" (Jerzy Ziomek). Włochy w XIV / XVI w. odkrywają grecko-rzymską starożytność. Pojawia się nowy styl w architekturze - perspektywa linearna, zaokrąglone łuki. W XVI w. Rzym stał się najpiękniejszym miastem Zachodu: brukowane ulice, proste aleje, ogrody, fontanny itd.


Oryginalny styl ogrodów ozdobnych. Tworzono ogrody prywatne z klombami i sadzonkami.
Nastąpił rozwój włókiennictwa.

Nieodłącznym atrybutem epoki były hasła:
Humanizm - humanus - ludzki.
Prąd umysłowy. "Nie ujrzysz w świecie nic bardziej godnego podziwu niż człowiek". Nawiązanie do sztuki i kultury antycznej z jednoczesnym głoszeniem hasła "ad fontes" - od źródła. Leonardo Bruni - nauczyciel domowy medyceuszy. Według niego humanista to człowiek wszechstronnie wykształcony - "homo eruditus". Znający grekę, łacinę, czytający dzieła w oryginale. Hasłu patronowała sentencja Terencjusza "Homo sum, humani nil a me alienum esse puto" ("Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce").
Humanitas - człowieczeństwo, ludzkość, twórcze zdolności człowieka. Ich odkrycie i poznanie jest odkryciem człowieka w ogóle.
Nauki humanistyczne (humaniora) odkrywają człowieczeństwo.
Humanista - człowiek wszechstronnie uzdolniony, oczytany, wykształcony.

Reformacja - ruch odnowy w łonie Kościoła katolickiego.
Nurty:
Luteranizm - Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze wywiesił 95 tez o odpustach, które zakładały m.in.: zniesienie celibatu księży, zakaz handlu relikwiami, zakaz sprzedaży odpustów.
Kalwinizm - Kalwin - nauka o predestynacji (człowiek z góry skazany przez Boga na potępienie lub zbawienie).
Kościół anglikański - 1534 r. - zerwanie Anglii z Rzymem ponieważ Henryk VIII nie uzyskał zgody na rozwód z Katarzyną Aragońską. Głową kościoła w Anglii jest król.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku