INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Renesans

Nazwa w XVI w. z francuskiego: renaissance - ponowne narodziny, odrodzenie sztuki włoskiej. Nazwa "odrodzenie" pochodzi z greckiego renovatio - odrodzenie sztuki łacińskiej. Po raz pierwszy nazwy "odrodzenie" użył Giorgio Vasari. Epoka we Włoszech trwała przez cały wiek XV. W Europie od połowy XV w. do końca XVI w. "Nie uda nam się znaleźć daty, którą można by uznać za początek renesansu" (Jerzy Ziomek). Włochy w XIV / XVI w. odkrywają grecko-rzymską starożytność. Pojawia się nowy styl w architekturze - perspektywa linearna, zaokrąglone łuki. W XVI w. Rzym stał się najpiękniejszym miastem Zachodu: brukowane ulice, proste aleje, ogrody, fontanny itd.


Oryginalny styl ogrodów ozdobnych. Tworzono ogrody prywatne z klombami i sadzonkami.
Nastąpił rozwój włókiennictwa.

Nieodłącznym atrybutem epoki były hasła:
Humanizm - humanus - ludzki.
Prąd umysłowy. "Nie ujrzysz w świecie nic bardziej godnego podziwu niż człowiek". Nawiązanie do sztuki i kultury antycznej z jednoczesnym głoszeniem hasła "ad fontes" - od źródła. Leonardo Bruni - nauczyciel domowy medyceuszy. Według niego humanista to człowiek wszechstronnie wykształcony - "homo eruditus". Znający grekę, łacinę, czytający dzieła w oryginale. Hasłu patronowała sentencja Terencjusza "Homo sum, humani nil a me alienum esse puto" ("Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce").
Humanitas - człowieczeństwo, ludzkość, twórcze zdolności człowieka. Ich odkrycie i poznanie jest odkryciem człowieka w ogóle.
Nauki humanistyczne (humaniora) odkrywają człowieczeństwo.
Humanista - człowiek wszechstronnie uzdolniony, oczytany, wykształcony.

Reformacja - ruch odnowy w łonie Kościoła katolickiego.
Nurty:
Luteranizm - Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze wywiesił 95 tez o odpustach, które zakładały m.in.: zniesienie celibatu księży, zakaz handlu relikwiami, zakaz sprzedaży odpustów.
Kalwinizm - Kalwin - nauka o predestynacji (człowiek z góry skazany przez Boga na potępienie lub zbawienie).
Kościół anglikański - 1534 r. - zerwanie Anglii z Rzymem ponieważ Henryk VIII nie uzyskał zgody na rozwód z Katarzyną Aragońską. Głową kościoła w Anglii jest król.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku