INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Początki odrodzenia w Polsce

Charakterystyka epoki


1543 - rozkwit (dzieło wydaje Kopernik)

1. Renesans w Polsce trwał na przełomie XV i XVI wieku
2. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka w Polsce ludzie zaczęli się interesować literaturą i kulturą antyczną. W Akademii Krakowskiej na wystawie sztuk wyzwolonych czytano i objaśniano wówczas wielkich autorów klasycznych (Owidiusza, Horacego, Wergiliusza, Terencjusza). Do pogłębiania się tych studiów przyczyniła się działalność kulturowa przybywających cudzoziemców np. Włocha Filipa Buonaccorsi'ega, poety niemieckiego Komanda Celtisa.
3. Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku sprawiło rozwinięcie drukarstwa, a za razem obniżkę cen książek. Liczba drukarń wzrosła od 1503 r. Szczególnie zasłużeni impresorzy to Jan Haller, drukujący na zlecenie Akademii Krakowskiej, Florian Ungler, Hieronim Wietor i inni.
4. Do najbardziej znanych przedstawicieli odrodzenia literatury polskiej zaliczamy Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-72), Piotra Skargę (1536-1612), Mikołaja Reja (1505-69), Jana Kochanowskiego (1530-84), Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (1550-81), Szymona Szymonowica (1554-1629)

Humanizm renesansowy
Człowiek epoki renesansu posiadał inny, całkiem nowy stosunek do świata niż jego poprzednik z epoki średniowiecza. Ludzie w średniowieczu byli wyznawcami teocentryzmu, poglądu na świat opierającego się na nauce Kościoła, według którego Bóg był centrum wszechświata. Człowiek renesansu to humanista, odwrócił swoje myśli o życiu pozagrobowym i skupił się na zainteresowaniach ziemskich. Głosił optymistyczną radość życia. Propagował naturalne dążenie każdego człowieka do szczęścia. Zasługą humanizmu było konsekwentne dążenie do ukształtowania wolnej, silnej, harmonijnie rozwiniętej jednostki ludzkiej, która pragnęła swobodnie poznawać wielkość i piękno świata.
Człowiek renesansu, wykształcony na filozofii Platona i Cicerona, wielbiciel kultury starożytnej był wyznawcą antropocentryzmu, poglądu opartego na koncepcji filozoficznej uznającej, że człowiek jest centrum wszechświata i celem jego rozwoju.
W takich właśnie warunkach zrodził się renesansowy humanizm, prąd umysłowy, zmierzający do odrodzenia znajomości języków i literatury klasycznej, do odrodzenia starożytnej wiedzy o człowieku, uznający za ideał wszechstronną pełnię człowieczeństwa.
humanizm stał się więc zaprzeczeniem ideałów średniowiecza, odwracał myśli ludzi o życiu pozagrobowym i skupiał na zainteresowaniach ziemskich, głosił optymistyczną radość życia, propagując naturalne dążenie każdego człowieka do szczęścia. Zasługą humanizmu jest konsekwentne dążenie do ukształtowania wolnej, silnej, harmonijnie rozwiniętej jednostki ludzkiej, która chce swobodnie poznawać wielkość i piękno świata. Humanizm podkreślał potęgę ludzkiego rozumu. W centrum zainteresowań humanistów znalazł się człowiek, wraz ze swoimi smutkami i radościami, ze swym cierpieniem i dążeniem do szczęścia. Termin używany jest obecnie także w szerszym znaczeniu i oznacza postawę intelektualną i moralną, nawiązującą do ideologii humanizmu renesansowego, wyrażającą się w zainteresowaniu sprawami człowieka, poszanowaniu jego godności.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku