INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Odrodzenie - nazwa epoki, czas trwania, wybitni przedstawiciele.

Odrodzenie na Zachodzie Europy
Za wydarzenia historyczne istotne dla renesansu, kształtujące nową Europę i zmieniające sposób myślenia ludzi, uznajemy odkrycia geograficzne.


Odkrycie nowych ziem, w tym Ameryki, spowodowało rozszerzenie horyzontów myślenia, napływ pieniądza do Europy, a tym samym inny, mniej ascetyczny, a bardziej wystawny styl życia. Spowodowało to także bogacenie się miast, możliwość inwestycji, rozwój architektury, sztuki itp. Drugim, zresztą będącym konsekwencją także odkryć geograficznych, wydarzeniem istotnym dla tworzenia nowej epoki było powstanie silnych państw, odejście od uniwersalizmu Europy, wykształcenie się języków narodowych, silnych dynastii postępujących w myśl interesów państw. Istotnym wydarzeniem, które szczególnie wpłynęło na literaturę było wynalezienie druku. Z kolei przyczyną zmian w Kościele będzie reformacja - jeden z głównych prądów renesansu, który powoduje powstanie nowych nurtów wyznaniowych.

1. Nazwa epoki
We Włoszech XV i XVI w nazwany został odrodzeniem (innowierstwo). Epoka ta przyjęła się jednak pod nazwą francuską (remaissance)

2. Czas trwania odrodzenia na Zachodzie Europy
Odrodzenie jest to epoka literacka między średniowieczem a barokiem. We Włoszech trwała od XIV wieku do początku XVI wieku. W XV wieku rozprzetrzeniła się na kraje Europy Zachodniej.

3. Początki odrodzenia we Włoszech
Wiek XV i XVI jest epoką wielkich odkryć geograficznych. Kolumb odkrył w 1492 Amerykę, Vasco da Gama znalazł drogę morską do Indii, opływając Afrykę w 1498 roku, zaś Magellan odbył pierwszą podróż naokoło świata w 1522 roku. Odkrycia te przyczyniły się do rozwoju nauk przyrodniczych. W 1543 Kopernik ogłosił swoje wielkie odkrycie. Silne przeobrażenia zaszły też w dziedzinie religijnej pod wpływem reformacji. Ogromny wpływ na życie umysłowe wywarł wynalazek druku. dokonany przez Jana Gutenberga

4. Wybitni przedstawiciele włoskiego odrodzenia

Dante Alighieri (1265-1321) zasłynął przede wszystkim jako autor ,,Boskiej komedii'', obszernego poematu w stu pieśniach, podzielonego na trzy części: Piekło, Czyściec, Raj. Dante odbywa wędrówkę, prowadzony przez poetę rzymskiego Wergiliusza potem przez Beatrycze. W piekle spotyka przestępców ,między innymi własnych przeciwników politycznych, w czyśćcu skruszonych pokutników ,wśród których znajdują się przyjaciele Dantego. W raju przebywają zjawy, zażywając wiekuistego szczęścia. Wędrówka ta ma charakter alegoryczny, przedstawia podniesienie się człowieka z grzechu i upadku poprzez poznanie swych win i pokutę ku świętości. Pomysł wędrówki po zaświatach, wymowa moralizatorska utworu są zgodne z programem poezji średniowiecznej. Jednocześnie jednak w utworze przejawia się humanistyczna wiara w człowieka, troska o jego ludzkie potrzeby i prawo do szczęścia. Charakterystyczny dla nowych, renesansowych tendencji jest także fakt że utwór został napisany po włosku,a nie po łacinie.

Franciszek Petrarka (1304-1374) jest znany jako autor sonetów do Laury swej wyidealizowanej miłości. Cykl ten składa się z około trzystu pięćdziesięciu utworów, napisanych w języku włoskim. Petrarka jest także autorem dzieł naukowych, poświęconych kulturze starożytnego Rzymu.

Jan Boccacio (1313-1374) jest twórcą włoskiej prozy artystycznej, autorem słynnego ,,Dekamerona'', zbioru stu nowel, opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi, uciekając z miasta przed zarazą.
a) Leonardo da Vinci - człowiek wszechstronnie zdolny
b) Michał Anioł Buonarroli
c) Rafael Santi

5. Przedstawiciele literatury odrodzenia włoskiego
a) Dante - "Boska komedia"
b) Petrarka - "Sonety do Laury"
c) Boccaccio - "Decameron"

6. Przedstawiciele odrodzenia Europejskiego
a) Cervantes (Hiszpan) - "Don Kichot"


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku