INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
W wypracowaniu "Poglądy Jana Kochanowskiego na los i kondycję człowieka" wykorzystaj wnioski z interpretacji "Pieśni IV"

Pieśń to tradycyjna, najstarsza forma liryczna, która nie ma ściśle określonych cech gatunkowych. Właśnie w pieśniach Jan Kochanowski wypowiada się na temat tego, co w życiu najważniejsze, co decyduje o naszym człowieczeństwie oraz o zmienności ludzkiego losu. W utworach tych najdobitniej wyraziła się renesansowa postawa poety formułującego pewien zasady etyczne, którym należy kierować się w życiu. Są to cnota, czyste sumienie, rozum, męstwo oraz umiar w korzystaniu z uroków życia. "Pieśń IV" jest przykładem utworu o charakterze filozoficzno-refleksyjnym. Autor zachęca nas do tego, abyśmy przyjmowali na siebie wszystkie niedogodności:


"Na tym rzecz wszystka, żebyśmy nosili
Skromnie, cokolwiek na człowieka przyjdzie."
Pisząc "w niefortunie", miał zapewne na myśli Fortunę - boginię losu, która mogła być bona lub mala, czyli przynosić szczęście lub zło. Motyw ten pojawił się już w "Pieśni IX", w której jako sposób na uniezależnienie się od Fortuny poeta podawał zasadę umiaru. Człowiek powinien umieć poradzić sobie zarówno z radością, jaki i rozpaczą oraz cieszyć się tym, co posiada. Źródłem takiej postawy jest stoicyzm, według którego cnota jest jedynym i wystarczającym warunkiem osiągnięcia pełnego szczęścia. Motyw cnoty pojawił się także w pieśni pt. "Serce roście, patrząc na te czasy...".
W siódmej strofie "Pieśni IV" poeta wyraża zachętę do zachowania nadziei bez względu na okoliczności. Fakt, że w danym momencie dzieje się źle, nie oznacza, że już nigdy nie będzie lepiej. Nadzieja taka pojawia się również w Pieśni IX "Nie porzucaj nadzieję...", w której podmiot liryczny ma świadomość, iż koleje losu ludzkiego są zmienne i "po złej chwili piękny dzień przychodzi". W tej samej zwrotce Kochanowski stwierdza, że tylko Bóg wie, co się stanie, tylko On może decydować o losie człowieka:
"Jedenże to Bóg, co i chmury zbiera,
I co rozświeca niebo słońcem złotym"
i nikt nie jest w stanie tego zmienić: (...) postanowienie nie zejdzie.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku