INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
W wypracowaniu "Poglądy Jana Kochanowskiego na los i kondycję człowieka" wykorzystaj wnioski z interpretacji "Pieśni IV"

Pieśń to tradycyjna, najstarsza forma liryczna, która nie ma ściśle określonych cech gatunkowych. Właśnie w pieśniach Jan Kochanowski wypowiada się na temat tego, co w życiu najważniejsze, co decyduje o naszym człowieczeństwie oraz o zmienności ludzkiego losu. W utworach tych najdobitniej wyraziła się renesansowa postawa poety formułującego pewien zasady etyczne, którym należy kierować się w życiu. Są to cnota, czyste sumienie, rozum, męstwo oraz umiar w korzystaniu z uroków życia. "Pieśń IV" jest przykładem utworu o charakterze filozoficzno-refleksyjnym. Autor zachęca nas do tego, abyśmy przyjmowali na siebie wszystkie niedogodności:


"Na tym rzecz wszystka, żebyśmy nosili
Skromnie, cokolwiek na człowieka przyjdzie."
Pisząc "w niefortunie", miał zapewne na myśli Fortunę - boginię losu, która mogła być bona lub mala, czyli przynosić szczęście lub zło. Motyw ten pojawił się już w "Pieśni IX", w której jako sposób na uniezależnienie się od Fortuny poeta podawał zasadę umiaru. Człowiek powinien umieć poradzić sobie zarówno z radością, jaki i rozpaczą oraz cieszyć się tym, co posiada. Źródłem takiej postawy jest stoicyzm, według którego cnota jest jedynym i wystarczającym warunkiem osiągnięcia pełnego szczęścia. Motyw cnoty pojawił się także w pieśni pt. "Serce roście, patrząc na te czasy...".
W siódmej strofie "Pieśni IV" poeta wyraża zachętę do zachowania nadziei bez względu na okoliczności. Fakt, że w danym momencie dzieje się źle, nie oznacza, że już nigdy nie będzie lepiej. Nadzieja taka pojawia się również w Pieśni IX "Nie porzucaj nadzieję...", w której podmiot liryczny ma świadomość, iż koleje losu ludzkiego są zmienne i "po złej chwili piękny dzień przychodzi". W tej samej zwrotce Kochanowski stwierdza, że tylko Bóg wie, co się stanie, tylko On może decydować o losie człowieka:
"Jedenże to Bóg, co i chmury zbiera,
I co rozświeca niebo słońcem złotym"
i nikt nie jest w stanie tego zmienić: (...) postanowienie nie zejdzie.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku