INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Żart i refleksja u Jana Kochanowskiego

Żart i refleksja - omów stosunek poety do świata we fraszkach lub pieśniach J. Kochanowskiego.
Kochanowski pisał fraszki przez całe życie, stanowią zbiór ponad 300 utworów. Ich skala stylistyczna jest niezwykle rozpięta: żart miesza się tu z refleksją, powadze towarzyszy rubaszny humor, liryzm graniczy z satyrą. Oddaje to renesansową tendencję do uchwycania rzeczywistości w jej wszystkich możliwych perspektywach. Poeta pisze w nich o ułomnościach ludzkiego charakteru, które wychwytuje bystrym okiem obserwatora, mówi o miłości, o przemijaniu, o Bogu, o rodzinnym domu, o lipie rosnącej nieopodal, o sławie i śmierci, o sobie samym, o fraszkach, o zdrowiu - w pełni realizując naczelne hasło humanistów - "Nic co ludzkie nie jest mi obce". Wydobywa z ludzi, rzeczy, zdarzenia to co wydaje mu się istotne, godne utrwalenia. Tworzy własną wizję świata, która zgodnie z wymogami epoki, ma być możliwie kompletna.


Do fraszek refleksyjno-filozoficznych należą fraszki:

" O żywocie ludzkim "- autor przedstawia w niej świat jako teatr, w którym człowiek jest tylko aktorem wchodzącym na scenę jedynie na chwilę. Autor duma nad ludzkim życiem, nad ulotnością i niepewnością ziemskich wartości, jak zacność, moc, pieniądze i sława. Ludzi porównuje do teatralnych kukiełek, laleczek, które po przedstawieniu wędrują do worka. Bóg-jest reżyserem teatru świata, pociąga "za sznurki" ludzkiego losu, czyniąc z człowieka marionetkę.


"Na dom w Czarnolesie"
"Na dom w Czarnolesie" - to dziękczynienie złożone Bogu za dom Czarnolesie, piękno natury, harmonię ludzkiego życia Człowieka przedstawia jako kreatora, który również wnosi swój wkład w boski porządek.


"Do gór i lasów"
"Do gór i lasów" - zawiera migawkową rekonstrukcję najważniejszych wydarzeń z życia poety, takich jak: studia, podróże, udział w wyprawie wojennej Zygmunta Augusta, pobyt na dworze. Pointa fraszki zawiera horacjańską maksymę "carpe diem"
"Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci".


"Na Nabożną" - kpina z fałszywej pobożności, sugestywny portret przesadnie religijnej niewiasty stojącej wciąż u konfesjonału; podkreślenie rozdźwięku między deklarowanym słowem a czynem.

"O kapelanie" - kąśliwa ironia na temat duchowieństwa zaniedbującego obowiązki duszpasterskie, zawierająca dosadny wizerunek kapelana, który nie odprawił rannego nabożeństwa, gdyż "pilnował dzbana".

"O doktorze Hiszpanie" - pochwała hedonizmu, zabawy, korzystania z uroków życia, rozkoszy biesiady i dobrej kompanii Fraszka ta ostrzega nas byśmy nie wpadali w złe towarzystwo. Potępia alkoholizm, który jest bardzo złym nałogiem. Uświadamia nam, byśmy pracowali nad swoim charakterem


"Raki" - refleksja o kobiecej naturze; przewrotnej, niestałej rozrzutnej, skłonnej do zdrady. Fraszka czytana w normalnym porządku stanowi utwór panegiryczny zawiera pochwałę kobiecych zalet, czytana wspak nabiera odwrotnego sensu, jest drwiną z kobiecych słabości.

Kochanowski- autor fraszek to prawdziwy człowiek renesansu, faworyzujący teraźniejszość, życie dane tu i teraz Chwila teraźniejsza była dla poety najważniejszą fazą ludzkiego istnienia Stanowiła domenę ludzkiego działania i przeżywania, obserwacji i kontemplacji, stąd jej afirmacja


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku