INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Żart i refleksja u Jana Kochanowskiego

Żart i refleksja - omów stosunek poety do świata we fraszkach lub pieśniach J. Kochanowskiego.
Kochanowski pisał fraszki przez całe życie, stanowią zbiór ponad 300 utworów. Ich skala stylistyczna jest niezwykle rozpięta: żart miesza się tu z refleksją, powadze towarzyszy rubaszny humor, liryzm graniczy z satyrą. Oddaje to renesansową tendencję do uchwycania rzeczywistości w jej wszystkich możliwych perspektywach. Poeta pisze w nich o ułomnościach ludzkiego charakteru, które wychwytuje bystrym okiem obserwatora, mówi o miłości, o przemijaniu, o Bogu, o rodzinnym domu, o lipie rosnącej nieopodal, o sławie i śmierci, o sobie samym, o fraszkach, o zdrowiu - w pełni realizując naczelne hasło humanistów - "Nic co ludzkie nie jest mi obce". Wydobywa z ludzi, rzeczy, zdarzenia to co wydaje mu się istotne, godne utrwalenia. Tworzy własną wizję świata, która zgodnie z wymogami epoki, ma być możliwie kompletna.


Do fraszek refleksyjno-filozoficznych należą fraszki:

" O żywocie ludzkim "- autor przedstawia w niej świat jako teatr, w którym człowiek jest tylko aktorem wchodzącym na scenę jedynie na chwilę. Autor duma nad ludzkim życiem, nad ulotnością i niepewnością ziemskich wartości, jak zacność, moc, pieniądze i sława. Ludzi porównuje do teatralnych kukiełek, laleczek, które po przedstawieniu wędrują do worka. Bóg-jest reżyserem teatru świata, pociąga "za sznurki" ludzkiego losu, czyniąc z człowieka marionetkę.


"Na dom w Czarnolesie"
"Na dom w Czarnolesie" - to dziękczynienie złożone Bogu za dom Czarnolesie, piękno natury, harmonię ludzkiego życia Człowieka przedstawia jako kreatora, który również wnosi swój wkład w boski porządek.


"Do gór i lasów"
"Do gór i lasów" - zawiera migawkową rekonstrukcję najważniejszych wydarzeń z życia poety, takich jak: studia, podróże, udział w wyprawie wojennej Zygmunta Augusta, pobyt na dworze. Pointa fraszki zawiera horacjańską maksymę "carpe diem"
"Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci".


"Na Nabożną" - kpina z fałszywej pobożności, sugestywny portret przesadnie religijnej niewiasty stojącej wciąż u konfesjonału; podkreślenie rozdźwięku między deklarowanym słowem a czynem.

"O kapelanie" - kąśliwa ironia na temat duchowieństwa zaniedbującego obowiązki duszpasterskie, zawierająca dosadny wizerunek kapelana, który nie odprawił rannego nabożeństwa, gdyż "pilnował dzbana".

"O doktorze Hiszpanie" - pochwała hedonizmu, zabawy, korzystania z uroków życia, rozkoszy biesiady i dobrej kompanii Fraszka ta ostrzega nas byśmy nie wpadali w złe towarzystwo. Potępia alkoholizm, który jest bardzo złym nałogiem. Uświadamia nam, byśmy pracowali nad swoim charakterem


"Raki" - refleksja o kobiecej naturze; przewrotnej, niestałej rozrzutnej, skłonnej do zdrady. Fraszka czytana w normalnym porządku stanowi utwór panegiryczny zawiera pochwałę kobiecych zalet, czytana wspak nabiera odwrotnego sensu, jest drwiną z kobiecych słabości.

Kochanowski- autor fraszek to prawdziwy człowiek renesansu, faworyzujący teraźniejszość, życie dane tu i teraz Chwila teraźniejsza była dla poety najważniejszą fazą ludzkiego istnienia Stanowiła domenę ludzkiego działania i przeżywania, obserwacji i kontemplacji, stąd jej afirmacja


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku