INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Porównaj koncepcję człowieka i jego losu przedstawioną w twórczości Kochanowskiego i Szarzyńskiego.

Filozofia, jaką wyraża w swoich utworach Kochanowski, miała charakter horacjański. Idee głoszone przez tego poetę były wyrazem zespolenia założeń dwóch nurtów myślowych: stoicyzmu i epikureizmu. Stoicyzm pieśni wyraża się w przekonaniu, iż celem życia człowieka jest szczęście, rozumiane jako życie zgodne z zasadami cnoty. Mikołaja Sępa Szarzyńskiego można zaliczyć do poetów prekursorów. Szarzyński tworzył niemal równocześnie z Janem Kochanowskim, ale w jego twórczości daremnie będziemy szukać renesansowej harmonii ze światem czy też optymistycznej radości życia.


Rozważania poety mają podłoże religijne, budzą niepokój, rodzą przekonanie, że dobra doczesne są nietrwałe; pojawia się także trwoga wywołana zmiennością i znikomością świata.
Według Kochanowskiego, człowiek renesansu pragnął żyć w zgodzie z Bogiem, z ludźmi, a przede wszystkim z samym sobą, pragnął cieszyć się życiem, podziwiał piękno otaczającego go świata. Tym właśnie zagadnieniom poświęcił Kochanowski pieśń "Serce roście". Nie wszyscy cieszą się na zmiany zachodzące w przyrodzie, gdyż podstawowym warunkiem osiągnięcia szczęścia i radości życia jest postępowanie zgodnie z nakazami własnego sumienia. Człowiek żyjący w zgodzie z sumieniem jest zawsze pogodny, wesoły, szczęśliwy. Natomiast ten, "kogo gryzie mól zakryty", a więc człowiek dręczony wyrzutami sumienia, nigdy nie zazna spokoju ani radości. Jednak w dążeniu do szczęścia na przeszkodzie staje człowiekowi zmienna Fortuna, los, nad którym nie może on zapanować. Jako że człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości i kierować losem, jedynym sposobem uniezależnienia się od Fortuny jest zachowanie dystansu wobec okoliczności zewnętrznych i świadomość możliwości odmiany. Wielokrotnie w pieśniach Kochanowskiego pojawia się przekonanie zmienności losu i związana z tym nadzieja, która powinna towarzyszyć człowiekowi w złych chwilach: "Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje".


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku