INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Wojna trojańska

Wojna trojańska i powrót Odysa były przedmiotem wielu epickich poematów, do naszych czasów dotarły tylko dwa: Iliada i Odyseja. W Iliadzie poeta opowiada nam wydarzenia dziesiątego roku wojny. Punktem wyjścia jego opowieści jest spór między Agamemnonem i Achillesem, w wyniku którego Achilles postanawia wycofać się z walki. Jednak śmierć jego przyjaciela Patroklosa, zabitego przez Hektora, skłania go do powrotu i podjęcia walki. Kulminacyjnym punktem poematu jest pojedynek między Achillesem a Hektorem, synem Priama. Trojańczyk ginie. Poemat kończy się pogrzebem Hektora. W Odysei znajdziemy już tylko opowieść o kresie Troi.


Starożytni badacze mitów starali się określić datę wojny trojańskiej. Propozycje były rozmaite: 1334(Duris z Samos), 1250(Herodot) i 1135(Efor). Eratostenes przyjął datę pośrednią 1184, która zyskała sobie znaczną popularność.

Wykopaliska H.Schliemanna, który odsłonił ruiny Troi, ściślej kolejnych miast na tym samym terenie, dostarczyły, wedle powszechnego mniemania, niepodważalnych argumentów za wiarygodnością tradycji poetyckiej. Stanowisko to zostało już bez dyskusji przyjęte przez archeologów następnych pokoleń, w tym także kierownika ostatniej ekspedycji prowadzącej w Troi badania, autora licznych prac o tym mieście, C.W.Blegena.

Wychodząc z założenia historyczności wojny, wielu uczonych szukało jej śladów w źródłach wschodnich, przede wszystkim hetyckich, które byłyby w stanie oświetlić podłoże konfliktu i uzupełnić szczupłe dane poematów o Trojańczykach i ich sojusznikach. Doszukiwano się Trojańczyków wśród Ludów Morza w plemionach zwanych Dardana i Iliunna. Kruchość argumentów i hipotetyczność całych wywodów budowlanych w całości na niepewnych podstawach nie odstraszała i nie odstrasza części historyków. Najwybitniejszym ich przedstawicielem jest D.L.Page, który w książce History and the Homeric Iliad, Berkley 1959 kreślił obraz wojny trojańskiej na tle wielkiej polityki i konfliktów Hetytów i Egipcjan.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku