INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Starożytność

Zbiór odpowiedzi na pytania do matury ustnej.


Antyk - trwał ok. 15 w. - IX / VIII w. p.n.e. do 476 r. n.e.

Piśmiennictwo - ogół tekstów utrwalonych graficznie.
Literatura piękna - część piśmiennictwa, która ma walory artystyczne, jest sztuką.
Sztuka - ogół wytworów człowieka o wartościach estetycznych.
Archetyp - prawzorzec
Topika - zbiór toposów
Topos - zbiór motywów powtarzających się w literaturze
Alegoria - odebranie znaczenia dosłownego i nadanie znaczenia metaforycznego
Mit - przedstawia i organizuje wierzenia danej społeczności. Mity:
- poznawcze - tłumaczą zjawiska przyrody,
- światopoglądowe - tłumaczą sens życia, śmierć,
- sakralne - opis wierzeń religijnych,
- kosmogeniczne - o powstaniu świata,
- teogoniczne - powstanie bogów,
- genealogiczne - powstanie rodów,
- antropogeniczne - powstanie człowieka.

Prometeusz - uosobienie buntownika
Penelopa - uosobienie wierności
Dedal - konstruktor, racjonalista
4 - symbol - pory roku, strony świata

Związki frazeologiczne:
Stajnia augiasza - bród, nieporządek.
Koń trojański - podstęp.
Puszka Pandory - zbiór nieszczęść.
Pięta Achillesa - czuły punkt.
Argusowy wzrok - wszystkowidzący.
Nić Ariadny - dochodzenie do celu.
Strzała Amora - gorąca miłość.
Syzyfowa praca - nadaremna praca.
Ikarowy lot - marzycielski, tragiczny.
Pod egidą - pod patronatem.
Róg obfitości (Amaltei)- bogactwo, szczęście.
Objęcia Morfeusza - sen.

Źródła literatury europejskiej:
- Biblia (kultura judeochrześcijańska)

- Mitologia (kultura grecko - rzymska)

Biblia i Olimp - sfera sacrum (święta)
Mitologia bez Olimpu - sfera profanum (poza świętością)

Kulturę grecką dzielimy na:
Epokę przedpiśmienną
Epokę piśmienną

Etapy rozwoju epoki piśmiennej:
- przekazy ustne,
- hymny (pean - Apollo, dytyramby - Dionizos),
- działalność Homera,
- przejęcie pisma od Fenicjan,
- wprowadzenie samogłosek do alfabetu przez Greków.Greccy bogowie:

Apollo - sztuki piękne
Eros - miłość
Tanatos - śmierci
Morfeusz - snu
Atena - mądrość
Afrodyta - miłość, piękno
Ares - wojna
Trzy Majry - przeznaczenie
Tyche (Fortuna) - bogini szczęścia

Homer
IX, VIII w. p.n.e.
Wędrowny pieśniarz.
Homer - składacz pieśni

Pod koniec XVIII w. kwestia homerycka:
- pluraliści - 2 twórców,
- unitaryści - 1 twórca.
W XIX w. wygrali unitaryści.

Epos:
- inwokacja,
- zasada decorum (zgodność treści z formą),
- paralelizm,
- przełomowy moment historyczny (40 ostatnich dni wojny 1194 - 1184 r. p.n.e.),
- liczba ksiąg podzielna przez 6,
- 6 stóp akcentowanych w wersie - heksametr,
- porównania homeryckie,
- dystans epicki.

"Iliada"
Początek - opis gniewu Achillesa. Agamemnon zabrał mu brankę - Bryzejdę. Gdy Achilles nie chce walczyć, za niego walczy Patroklos. Ginie on z ręki Hektora. Hefajstos wykuwa tarczę Achillesowi i ten zabija Hektora. Później opis zbezczeszczenia zwłok Hektora przez Achillesa. Na końcu pogrzeb Hektora.
"Odyseja"
Opis tułaczki Odysa, który przez 10 lat, za sprawą Posejdona tuła się po morzu nie mogąc dotrzeć do domu (żona Penelopa, syn Telenach).

Liryka grecka
Lira - instrument szarpany strunowy

Gatunki:
- prozodiony - pieśni procesyjne,
- hymny,
- skaliony - pieśni biesiadne,
- epitalamia - weselne,
- treny - żałobne,
- epigramaty - nagrobkowe,
- anakreontyki.

Epigramat - krótki utwór zawierający maksymę filozoficzną zakończoną puentą. Na cześć osoby zmarłej.
Twórca epigramatu - Symonides z Keos.
Autor cytatu wyrytego na kamieniu w wąwozie Termopilskim:
"Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżą jej syny, prawom jej posłuszni do ostatniej godziny".

Anakreontyk - twórca: Anakreont - krótki utwór poświęcony zabawie, miłości. Głosił witalizm - kult życia. "Słodki bój", "Igraszki".

Tyrtajos - poezja tyrtejska (patriotyczna)
"Rzecz to piękna" - sławi młodych ludzi walczących w obronie ojczyzny.

Safona z Lesbos - strofa soficka:
Składa się z 3 wersów 11 zgłoskowych i 1 wersu 5 zgłoskowego.
"Pogarda dla nie znającej poezji".
Safona wyśmiewa kobiety pozbawione talentu poetyckiego, które nigdy nie zrywały róż Pierii (siedziba muz). Nawet w Hadesie będą potępione.


Dramat
gr. drama - działanie
Tragedia - tragon ode - pieśni kozła.
Komedia - kosmos ode - pieśń kosmosu

Tragedia wywodzi się z dionizjów wielkich obchodzonych w miastach wiosną.
Komedia z dionizjów małych obchodzonych na wsiach jesienią.
Patronem tragedii jest bóg wina i winorośli - Dionizos, sama tragedia bierze swój początek z dytyrambów.
Początkowo Karyfeusz - przewodnik chóru - prowadził z ni dialog.

Budowa tragedii greckiej:
- prolog (informacja o preakcji),
- parodos - wejście chóru na scenę,
- epejzodiony - części dialogowe,
- stasimony - części chóralne,
- exodos - zejście chóru,
- epilog - zakończenie, domówienie.

Wyróżniki tragedii greckiej:
- stychamytie - potyczki słowne,
- zasada decorum,
- zasada trzech jedności,
- występowanie w 1 scenie 3 mężczyzn w butach na koturnach i w maskach,
- konflikt tragiczny (dwie równorzędne racje, z których obie prowadzą do zguby.

Tragicy greccy:
- Tespis - wprowadził pierwszego aktora; 534 r. p.n.e.,
- Ajschylos - wprowadził drugiego aktora,
- Sofokles - wprowadził trzeciego aktora,
- Eurypides - został zastosowany deus ex - machina - nagły zwrot akcji.

Antygona
Sofokles
Mit o Edypie.
Edyp - człowiek o spuchniętych piętach.


Racje Ghreona - prawa ludzkie
Racje Antygony - prawa boskie


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku