INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Zjawisko krasowienia

Procesami krasowymi nazywamy ogół zjawisk związanych z rozpuszczaniem i wymywaniem skał przez wodę. Są specyficzną odmianą wietrzenia chemicznego, a więc należą do procesów egzogenicznych kształtujących powierzchnię ziemi.
Do skał rozpuszczających się pod wpływem wody, a dokładniej pod wpływem dwutlenku węgla (CO2) pobranego z atmosfery i z gleby - z gnijących resztek organicznych i korzeni roślin - należą: wapienie, dolomity, kredy, gipsy i sole kamienne. Krasowienie prowadzi do drążenia w skałach skomplikowanego układu kanałów, komór, jezior, a także kształtowania na powierzchni terenu charakterystycznych form rzeźby.


Krasowość to właściwość skały wynikająca z obecności w niej pustek powstałych na drodze ługowania skał łatwo rozpuszczalnych. Procesy krasowe mogą rozwijać się, gdy w skałach istnieją pęknięcia i szczeliny, tzw inicjalne i istnieje ciągły dopływ świeżej, nie nasyconej rozpuszczalną substancją wody. przebieg procesu zależy od pH roztworu (wody), klimatu i czasu trwania.
Rzeźbę krasową cechuje wielkie bogactwo form zewnętrznych i wewnętrznych. Do zewnętrznych należą: mogoty, żłobki krasowe, żebra, kotły zapadliskowe oraz doliny (jary, wąwozy, polje), parowy, uwały, leje krasowe i iglice, maczugi, bramy, okna. Wewnętrznymi są: jaskinie, pieczary, groty, schrony krasowe, studnie, kominy, nacieki, korytarze, ponory i wywierzyska.

FORMY ZEWNĘTRZNE

- MOGOTY = CHOM = HUM
to ostańcowe pagóry wapienne wznoszące się ponad powierzchnię krasowego zrównania
- IGLICE
forma skalna podobna do kolumny zaostrzonej na szczycie
(rys. Igła Deotymy)
- MACZUGI
forma skalna szersza u góry, węższa u podstawy, smuklejsza odmiana grzyba skalnego (rys. Maczuga Herkulesa)
- BRAMY
forma zbudowana z dwóch pionowych, równoległych skał połączonych na szczycie
- OKNA
skała z dziurą na wylot w środkowej części
- ŻŁOBKI KRASOWE
rynienkowate bruzdy na powierzchni krasowiejących skał, głębokość 2m, szerokość i długość - kilkadziesiąt metrów
- ŻEBRA KRASOWE
wypukłe formy żłobków
- LEJ KRASOWY
wklęsła forma zarysie kolistym lub owalnym, powstała wskutek rozpuszczeniu skał, w miejscu gdzie wody opadowe giną w szczelinie skalnej (leje z rozmywania), lub tez w skutek zapadnięcia się stropu niewielkiej komory krasowej (leje zapadliskowe), do kilkunastu metrów

- KOTŁY ZAPADLISKOWE = ZAPADLISKO KRASOWE
głęboka, zamknięta forma, otoczona pionowymi ścianami, powstała przez zawalenie się stropu jaskini
- UWAŁY
większa od lejka wklęsła forma krasowa powstała z połączenia się kilku lejów
- WĄWÓZ
patrz - dolina
- PARÓW
forma podobna do wąwozu, lecz o łagodnych zboczach, nieco szerszym dnie i wyrównanym profilu podłużnym
- DOLINY
(wąwóz) dolina powstała przez stopniowe zapadanie się stropów nad korytarzami jaskini; we wczesnym stadium rozwoju to doliny ślepe,. później jej powstanie zdradzają resztki stropów w postaci mostów skalnych; często suche, gdyż wody krążą w niższym poziomie pod powierzchnią terenu
- POLJE
typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie lub śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód; powstaje w efekcie długotrwałych procesów, powodujących całkowite zniszczenie skał krasowiejących aż do poziomu wody gruntowej. Równinne dna zajęte są niekiedy przez jeziora. Z uwagi na występującą stosunkowo dużą ilość wody, wypływającą ze źródeł krasowych, polja są często wykorzystywane jako obszary rolnicze, powierzchnia do 600 km2.
- JARY = KANION
młoda dolina wycięta w strukturze płytowej
- OSPA KRASOWA
drobne zagłębienie, do kilku mm

FORMY WEWNĘTRZNE
- JASKINIA
podziemna komora powstała przez krasowe niszczenia skał, znajdują się w niej nacieki, do 3000 km2
- GROTA
podziemna komora powstała przez krasowe niszczenie skał, brak nacieków
- SCHRON
niewielka jaskinia, szeroko otwarta z jednego boku, dostępna dla dziennego światła
- NACIEKI
utwory powstałe przez strącanie się węglanu wapnia i wykrystalizowanie kalcytu (rzadziej aragonitu) na stropie, ścianach i dnie jaskini


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku