INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Belgia

Belgia jest krajem leżącym na terenie Środkowej Europy. Graniczy z Holandią (na pn-wsch), Niemcami (wsch), Luksemburgiem (pd-wsch) i Francją (zach).


Od północy ograniczona jest Morzem Północnym. Jej powierzchnia wynosi 30 519 km2 - a więc pod względem wielkości jest 33 państwem w Europie.
Na tym stosunkowo małym obszarze mieszka duża ilość ludzi -ponad 10 mln, tj. 333 osób na km2, z czego ok. 10% zamieszkuje Brukselę - stolicę Belgii.
Ludność składa się z dwóch grup etnicznych: Flamanów (57%),zajmujących płn. Belgię i Walonów (33%) -zamieszkujących płd. i środkową Belgię. Około 10% ludności to cudzoziemcy, w tym 50 tys. Polaków. Od 1963 roku obowiązuje podział kraju na trzy strefy językowe: flamandzką, walońską i dwujęzyczną w Brukseli. Belgia to monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest król - od 1993r. Albert II. Władzę wykonawczą sprawuje premier i rząd powołany z członków parlamentu, czyli Izby Reprezentantów i Senatu.
Większą część kraju stanowią preglacjalne i aluwialne niziny. Wybrzeże Morza Północnego jest płaskie, wyrównane, z szerokimi plażami. Na płn. znajdują się żyzne: Niz. Flandryjska i Belgia Niska- oddzielona od morza wałem wydm, wysokich do 20 m, w środkowej części -faliste wzgórza Belgii Średniej stopniowo wznoszące się w kierunku wsch. , a na pd. -wsch. - Belgia Wysoka - zalesione wzgórza Ardenów (Botrange- najwyższy szczyt- 694m n.p.m.). Głównymi rzekami państwa są: Skalda i Moza.
Belgia jest państwem, w którym ponad 96.5% ludności mieszka w miastach. Jest to najwyższy wskaźnik urbanizacji na świecie. Jedyne 0,6% ogółu ludności zajmuje się czynnie rolnictwem. Rolnictwo wykazuje duża wydajność i wysoki poziom agrotechniki oraz chemizacji. Użytki rolne zajmują ok. 45% powierzchni kraju, dominują duże gospodarstwa, ok. 10 ha.
Dla porównania; w Polsce rolnictwem zajmuje się 19,8 % ogółu Polaków, średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 7 ha, a 61,9 % ludzi mieszka w miastach.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku