INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Stany Zjednoczone w skrócie

USA leżą w Ameryce Północnej między Atlantykiem a Pacyfikiem, zajmują 9,4 mln kilometrów kwadratowych, co czyni z nich czwarty największy kraj świata, po Rosji, Kanadzie i Chinach. Na powierzchni USA zmieściłoby się 30 krajów takich jak Polska. Jeden z 50 stanów USA - Hawaje - jest archipelagiem wysp na Pacyfiku, inny zaś, Alaskę, oddziela od pozostałych stanów terytorium Kanady. Terytoriami i państwami stowarzyszonymi z USA są: Portoryko (na Karaibach) oraz (w Oceanii) Federacja Mikronezji, Wyspy Marshalla, Wspólnota Marianów Północnych i Palau.


LUDNOŚĆ: 281,4 mln (według spisu z 2000 roku), trzecie miejsce na świecie po Chinach i Indiach. Amerykanie są w ogromnej większości potomkami imigrantów z różnych krajów świata, głównie z Europy (oficjalna dewiza USA brzmi "E pluribus unum", "Z wielu jedno"). Prawie 13 procent ludności to Murzyni, potomkowie niewolników
przywożonych niegdyś z Afryki. Ostatnio coraz większą część imigrantów stanowią Latynosi.
Amerykanie mający przodków w Polsce plasują się na dziewiątym miejscu wśród amerykańskich grup etnicznych. W 1990 roku było ich 9,36 mln (3,8 proc. ogółu ludności).
GOSPODARKA: USA mają największy produkt krajowy brutto na świecie, około 10,2 bilionów dolarów w roku ubiegłym, co stanowi 27 procent produktu światowego. Dochód na jednego mieszkańca wyniesie w tym roku około 38 tys. dolarów.
Gospodarka amerykańska była w drugiej połowie lat 90. dynamiczniejsza od europejskiej, bo dzięki swej elastyczności lepiej niż gospodarki państw UE czy Japonii wykorzystywała trwające od pewnego czasu przyspieszenie globalizacji i innowacji technicznych. Od marca 1991 roku przeżywa okres nieprzerwanego
wzrostu, najdłuższy w dziejach kraju. Bezrobocie wynosi ok. 4 procent i jest najniższe od przeszło 40 lat. Jednak od lata zeszłego roku tempo wzrostu słabnie (w III kwartale 2000 wyniosło 2,2 proc.) i pesymiści wśród ekspertów amerykańskich nie wykluczają otarcia się o recesję. Jako sposób na ożywienie
gospodarki George W. Bush proponuje zmniejszenie podatków.
USTRÓJ: Republika związkowa o systemie prezydenckim. Prezydent, wybierany na cztery lata, jest zarazem szefem rządu i ma rozległe uprawnienia, m.in. jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną, zawiera umowy międzynarodowe, powołuje ministrów i mianuje sędziów Sądu Najwyższego za zgodą Senatu.
Władza ustawodawcza należy do Kongresu, złożonego z Izby Reprezentantów i Senatu. W Izbie Reprezentantów, o kadencji dwuletniej, zasiada 435 kongresmanów, przy czym liczba reprezentantów poszczególnych stanów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Senat ma 100 członków, po dwóch z każdego stanu, wybieranych na sześć lat (co dwa lata odnawia się jedną trzecią
składu).
Ważnym elementem ustroju amerykańskiego jest zasada "checks and balances" ("hamulców i równowagi"), regulująca stosunki między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, a także między izbami Kongresu i między rządem federalnym a rządami stanowymi. System "checks and balances" uniemożliwia uzyskanie nadmiernej przewagi przez jedną z władz.
SIŁY ZBROJNE: 1,37 mln (2000), z tego 266 tys. za granicą (głównie w 11 krajach NATO i w Japonii). Od 1973 roku nie ma obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej i armia jest zawodowa. Budżet obronny wynosi 280 miliardów dolarów (w 2000).
HISTORIA: Trzynaście kolonii brytyjskich na atlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej, niezadowolonych z rosnących podatków, zbuntowało się przeciwko Londynowi i w 1775 roku rozpoczęło zwycięską wojnę o niepodległość. "Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych" ogłoszono w 1776 roku.
W 1803 roku USA zakupiły od Francji rozległe obszary międzyMississippi a Górami Skalistymi, w 1819 roku nabyły od Hiszpanii - Florydę, a w latach 1845-48 zaanektowały lub przyłączyły w wyniku wojny z Meksykiem - Teksas, Kalifornię i Nowy Meksyk. Zakup Alaski od Rosji w 1867 roku zakończył proces rozszerzania terytorium państwa na kontynencie.
Spór o niewolnictwo między stanami Północy a Południa doprowadził w 1861 roku do wybuchu krwawej wojny secesyjnej, zakończonej zwycięstwem Północy i zniesieniem niewolnictwa. Po obu stronach zginęło ogółem co najmniej 560 tysięcy żołnierzy - więcej niż wyniosły straty amerykańskie w drugiej wojnie światowej (405
tysięcy).
Do pierwszej wojny światowej USA przystąpiły po stronie ententy dopiero w roku 1917, a po jej zakończeniu powróciły do polityki izolacjonizmu. W 1941 roku atak Japonii na Pearl Harbor doprowadził do opowiedzenia się USA w drugiej wojny światowej po stronie aliantów.
Po drugiej wojnie światowej USA odeszły od izolacjonizmu i odegrały istotną rolę w powstaniu NATO (1949) jako sojuszu przeciwstawiającego się rosnącej agresywności ZSRR. Po upadku ZSRR na początku lat 90. i zakończeniu zimnej wojny stały się jedynym supermocarstwem na świecie.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku