INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Rzeki, jeziora, lodowce

definicje


Rodzaje erozji:
-wgłębna (rzeka wcina się w głąb podłoża),
-boczna rzeka wcina się w bok koryta),
-wsteczna (cofa się ściana skalna; w górach).

kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą

Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek:
a) bieg górny,
b) bieg środkowy,
c) bieg dolny.

Podstawa erozyjna dla rzeki głównej np. Wisła to poziom morza
terasy erozyjne - półki wyerodowane przez rzekę podczas jej biegu
w długim okresie czasu

cieki - wody pochodzące z opadów atmosferycznych, topniejących
lodowców. Cieki łączą się w strugi, potoki, strumienie tworząc rzeki.

Jez. wulkaniczne - powstałe w kraterach wygasłych wulkanów, wypełnione wodą pochodzenia atmosferycznego
Jez. tektoniczne - powstałe w wyniku ruchów skorupy ziemskiej, w zapadliskach i rowach tektonicznych np. Bajkał
Jez. krasowe - powstałe w zagłębieniach utworzonych wskutek rozpuszczenia węglanu wapnia w skałach np. Polesie Lubel.
Jez. przybrzeżne - powstałe przez odcięcie mierzejami zatok
Jez. polodowcowe:
oczka - wytopione z brył martwego lodu lub powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód roztopowych w lądolodzie
rynnowe - wypełniające podłużne, powstałe w wyniku erozyjnej działalności rzek płynących pod ciśnieniem hydrostatycznym pod lądolodem lub lodowcem
morenowe - powstałe wskutek wypełnienia wodą zagłębień na
obszarach moreny dennej i czołowej; duża powierz. np. Mamry
karowe - powstałe wskutek wyorania przez lodowce misy jeziornej
w skalnym podłożu w górach np. Morskie Oko
antropogeniczne - sztucznie utworzone przez człowieka
meandrowe - powst. w zakolach rzecznych wsk. odcięcia szyi meandru
kosmiczne - powstałe w wyniku wypełnienia wodą kraterów powstałych po uderzeniach meteorytów np. Crater Lake
biogeniczne - utworzone przez zwierzęta
zastoiskowe - pows. wsk. wytopienia bryły lodu zagrzebanej w materiale polodowcowym, który odcinał przepływ wód spod lodowcae

Warunki powstania lodowca:
- niskie temperatury,
- duże opady śniegu,
- kotliny śródgórskie,
- granica wiecznego śniegu.
Podział lodowców:
- typ himalajski,
- typ alpejski,
- typ alaski(piedmontowe).
obszar zasilania - pole firnowe
obszar topnienia - jęzor lodowcowy

lacjologia - nauka o lodowcach i lądolodach
ablacja - topnienie lodowca poza obszarem zasilania
regresja - cofanie się lodowca wskutek topnienia

Etapy zlodowaceń:
- zlod., które dochodziło do 50°N( zlod. krakowskie),
- zlod. środkowopolskie(Odry) na kuli z. doch. do 55°N
- zlod. nadbałtyckie(Wisły); na innych kontyn. do 60°N
Zlodow. nastąpiły w trzecio- i czwartorzędzie w erze kenozoicznej.

Lodowce:
himalajskie dł. - 40 km prędkość - 8-12 m/h
alpejskie dł. - 20-35 km prędkość - 4-6 m/h
alaskie dł. - 150-180 km prędkość - 2-=25 m/h

Opracował: Bartek SawickiLOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku