INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Klimaty geograficzne świata

Pogoda - jest chwilowym stanem atmosfery na pewnym obszarze, określonym przez układ powiązanych ze sobą składników, zwanych również elementami meteorologicznymi. Do najważniejszych elementów należą: temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady i osady atmosferyczne ciśnienie atmosferyczne i wiatr. Na podstawie wieloletnich obserwacji przebiegu pogody w ciągu roku określa się klimat, czyli całokształt stanów pogody właściwy danej krainie. Składniki klimatu są takie same jak składniki pogody. Na przebieg procesów klimatycznych, a w rezultacie na zróżnicowanie klimatu na Ziemi wpływa kształt Ziemi i jej ruchy oraz zróżnicowanie jej powierzchni.


Stąd do geograficznych czynników klimatycznych zalicza się przede wszystkim:
- szerokość geograficzną, wraz, z którą zmienia się oświetlenie
- rozkład lądów i mórz
- wysokość nad poziomem morza
- ukształtowanie terenu
- szata roślina
- pokrywę śnieżną i lodową.
Efektem procesów klimatycznych i wpływu czynników klimatycznych jest charakterystyczny przebieg i rozkład na Ziemi poszczególnych elementów klimatu to jest: temperatury, ciśnienia, opadów.
Czynniki geograficzne, od których zależy przebieg procesów klimatycznych (szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, ukształtowanie terenu) powodują strefowe i astefowe zróżnicowanie klimatu Ziemi.
Wraz z szerokością geograficzną Zmienia się oświetlenie na Ziemi, a wraz z nią ilość docierającej energii słonecznej, co znajdzie odbicie w strefowym zróżnicowaniu temperatury i ciśnienia powietrza.

Różnica temperatury i ciśnienia uruchamia cyrkulację powietrz, która również wykazuje strefowe zróżnicowanie. Przyczynach opisanego zróżnicowanie regionalnego upatrywać należy w "równikowym pierścieniu chmur";procesy atmosferyczne sprzyjają dużemu zachmurzeniu w strefie okołorównikowej.
Klimatotwurcze znaczenie procesów radiacyjnych wiąże się w głównej mierze z saldem promieniowania, uwzględniającym dopływ energii w zakresie krótkofalowym oraz jej odpływ w zakresie długofalowym. Okazuje się, że w ciągu roku przewaga przychodu energii nad jej odpływem, czyli dodatnie saldo promieniowania na poziomej powierzchni granicy atmosfery, obejmuje strefę rozciągającą się po obu stronach równika i praktycznie nie przechodząc poza równoleżnik 40 na obu południkach. Zasoby ciepła, jakimi rozporządza system Ziemia - atmosfera są największe nad oceanami w strefie równikowej. Wartość spada promieniowania nad centralną częścią równikowego odcinka Oceanu Indyjskiego oraz nad zachodnim skrajem równikowych partii Oceanu Spokojnego. W niskich szerokościach geograficznych średnie sumy dzienne dopływającego promieniowania krótkofalowego są większe niż średnie roczne sumy dzienne odpływającego promieniowania długotrwałego z powierzchni kuli ziemskiej. Wysokich szerokościach geograficznych jest odwrotne. Obie krzywe przecinają się na 38. równoleżniku. Niekiedy przyjmuje się równoleżniki 25 i 50jako umowne granice pozwalające podział kuli na ziemskiej na pięć stref:
- pierwsza obejmuje pas wokół równika, od 25 szerokości geograficznej północnej do 25 szerokości geograficznej południowej. Jest to strefa o znacznej nadwyżcee energii promieniowania słonecznego. Zajmuje około 40% powierzchni kuli ziemskiej i cechuje ją bardzo mała zmienność salda promieniowania;
- dwie kolejne strefy leżą w umiarkowanych szerokościach geograficznych (między 25 a 50 szerokości) i są strefami przejściowymi, w których gradient salda promieniowania zmienia kierunek. Każda strefa zajmuje około 18% powierzchni kuli ziemskiej. Na tych obszarach zachodzą % gwałtowne zmiany procesów atmosferycznych. Ścierają się tu równikowe masy powietrzne z powietrzem znad czas polarnych i przyczyniają do gwałtownych nieraz zmian procesów pogodowych.
- dwie ostatnie strefy wyznacz 50. równik. Na każdej półkuli od 50 szerokości geograficznej aż do bieguna znajduje się obszar dużego deficytu promieniowania słonecznego. Każda z tych stref zajmuje zaledwie 12% powierzchni kuli ziemskiej. Wewnątrz każdej z nich deficyt promieniowania rośnie bardzo gwałtownie w kierunku biegunów.

Zmiany deklinacji Słońca powodujące zmianę długości dnia przyczyniają się do przeobrażenia obrazu struktury przestrzennej salda promieniowania w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych poszczególnych pór roku. W okresie przesilenia letniego cała powierzchnia na danej półkuli ma saldo dodatnie. W porze przesilenia zimowego jedynie strefa od równika do około 16. równoleżnika ma nadwyżkę energii.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku