INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Klimaty geograficzne świata

Pogoda - jest chwilowym stanem atmosfery na pewnym obszarze, określonym przez układ powiązanych ze sobą składników, zwanych również elementami meteorologicznymi. Do najważniejszych elementów należą: temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady i osady atmosferyczne ciśnienie atmosferyczne i wiatr. Na podstawie wieloletnich obserwacji przebiegu pogody w ciągu roku określa się klimat, czyli całokształt stanów pogody właściwy danej krainie. Składniki klimatu są takie same jak składniki pogody. Na przebieg procesów klimatycznych, a w rezultacie na zróżnicowanie klimatu na Ziemi wpływa kształt Ziemi i jej ruchy oraz zróżnicowanie jej powierzchni.


Stąd do geograficznych czynników klimatycznych zalicza się przede wszystkim:
- szerokość geograficzną, wraz, z którą zmienia się oświetlenie
- rozkład lądów i mórz
- wysokość nad poziomem morza
- ukształtowanie terenu
- szata roślina
- pokrywę śnieżną i lodową.
Efektem procesów klimatycznych i wpływu czynników klimatycznych jest charakterystyczny przebieg i rozkład na Ziemi poszczególnych elementów klimatu to jest: temperatury, ciśnienia, opadów.
Czynniki geograficzne, od których zależy przebieg procesów klimatycznych (szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, ukształtowanie terenu) powodują strefowe i astefowe zróżnicowanie klimatu Ziemi.
Wraz z szerokością geograficzną Zmienia się oświetlenie na Ziemi, a wraz z nią ilość docierającej energii słonecznej, co znajdzie odbicie w strefowym zróżnicowaniu temperatury i ciśnienia powietrza.

Różnica temperatury i ciśnienia uruchamia cyrkulację powietrz, która również wykazuje strefowe zróżnicowanie. Przyczynach opisanego zróżnicowanie regionalnego upatrywać należy w "równikowym pierścieniu chmur";procesy atmosferyczne sprzyjają dużemu zachmurzeniu w strefie okołorównikowej.
Klimatotwurcze znaczenie procesów radiacyjnych wiąże się w głównej mierze z saldem promieniowania, uwzględniającym dopływ energii w zakresie krótkofalowym oraz jej odpływ w zakresie długofalowym. Okazuje się, że w ciągu roku przewaga przychodu energii nad jej odpływem, czyli dodatnie saldo promieniowania na poziomej powierzchni granicy atmosfery, obejmuje strefę rozciągającą się po obu stronach równika i praktycznie nie przechodząc poza równoleżnik 40 na obu południkach. Zasoby ciepła, jakimi rozporządza system Ziemia - atmosfera są największe nad oceanami w strefie równikowej. Wartość spada promieniowania nad centralną częścią równikowego odcinka Oceanu Indyjskiego oraz nad zachodnim skrajem równikowych partii Oceanu Spokojnego. W niskich szerokościach geograficznych średnie sumy dzienne dopływającego promieniowania krótkofalowego są większe niż średnie roczne sumy dzienne odpływającego promieniowania długotrwałego z powierzchni kuli ziemskiej. Wysokich szerokościach geograficznych jest odwrotne. Obie krzywe przecinają się na 38. równoleżniku. Niekiedy przyjmuje się równoleżniki 25 i 50jako umowne granice pozwalające podział kuli na ziemskiej na pięć stref:
- pierwsza obejmuje pas wokół równika, od 25 szerokości geograficznej północnej do 25 szerokości geograficznej południowej. Jest to strefa o znacznej nadwyżcee energii promieniowania słonecznego. Zajmuje około 40% powierzchni kuli ziemskiej i cechuje ją bardzo mała zmienność salda promieniowania;
- dwie kolejne strefy leżą w umiarkowanych szerokościach geograficznych (między 25 a 50 szerokości) i są strefami przejściowymi, w których gradient salda promieniowania zmienia kierunek. Każda strefa zajmuje około 18% powierzchni kuli ziemskiej. Na tych obszarach zachodzą % gwałtowne zmiany procesów atmosferycznych. Ścierają się tu równikowe masy powietrzne z powietrzem znad czas polarnych i przyczyniają do gwałtownych nieraz zmian procesów pogodowych.
- dwie ostatnie strefy wyznacz 50. równik. Na każdej półkuli od 50 szerokości geograficznej aż do bieguna znajduje się obszar dużego deficytu promieniowania słonecznego. Każda z tych stref zajmuje zaledwie 12% powierzchni kuli ziemskiej. Wewnątrz każdej z nich deficyt promieniowania rośnie bardzo gwałtownie w kierunku biegunów.

Zmiany deklinacji Słońca powodujące zmianę długości dnia przyczyniają się do przeobrażenia obrazu struktury przestrzennej salda promieniowania w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych poszczególnych pór roku. W okresie przesilenia letniego cała powierzchnia na danej półkuli ma saldo dodatnie. W porze przesilenia zimowego jedynie strefa od równika do około 16. równoleżnika ma nadwyżkę energii.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku