INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Zależność człowieka od otaczające go środowiska

Człowiek w bardzo dużym stopniu podporządkował sobie przyrodę. Lecz niekiedy podporządkowanie sobie przyrody byłoby bardzo niekorzystne. Dlatego też niekiedy pozwalamy na to aby przyroda podporządkowała sobie nas. Ludzie pierwotni nie potrafili opanować środowiska, dlatego byli uzależnienie od tego co ich otacza. Nie znali podstawowych praw przyrody, więc zachodzące w niej zjawiska tłumaczyli na swój sposób.


Jedyną działalnością człowieka na przyrodę były podstawowe czynności takie jak szukanie sobie miejsca do zamieszkania, poszukiwanie żywności, poszukiwanie wody pitnej itp. Nigdy nie mogli mieszkać w jednym miejscu, ponieważ żywność się szybko kończyła. Musieli podróżować. Przemieszczając się z miejsca na miejsce zdobywali coraz to nowe doświadczenia. Wynaleźli sobie naczynia, sprzęty do polowania itp. Po jakimś czasie ludzie zaczęli łączyć się w grupy. Wiedzieli, że dzięki temu będą bezpieczni i nawet w nocy nie napadnie ich żadne dzikie zwierze. Aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo zaczęli oswajać sobie dziką zwierzynę. Gdy minął jakiś czas ludzie zaprzyjaźnili się z niektórymi gatunkami zwierząt. Były one ich obrońcami i przyjaciółmi. Powoli pierwotni ludzie przestali się przemieszczać. Zaczęły tworzyć się małe osady, a ludzie tam mieszkający zaczęli hodować rośliny i zwierzęta na mięso skórę itp. Zapoczątkowały się spory o ziemię pod uprawę. Ludzie nauczyli się ścinać drzewa, korzystając z drewna i z miejsca w którym był las. Rozwijająca się technika pozwoliła na odkrywanie nowych obszarów, podróże poprzez morza i oceany. W tym czasie Europejczycy zaczęli zasiedlać się na pozostałych kontynentach. Musieli jednak podporządkować się ludziom mieszkającym już tam i warunkom panującym na tych kontynentach. Przemieszczając się pomiędzy kontynentami przewozili produkty nie znane w innych częściach świata. W końcu XVIII i początku XIX w. Nastąpił wielki przełom. Tzw. rewolucja przemysłowa. Człowiek zauważył, że może eksploatować zasoby przyrody prawie bez ograniczeń. Panował pogląd, że człowiek jest uniezależniony od otaczającej go przyrody. Zaczęto eksploatować złoża surowców mineralnych- węgla kamiennego i rud żelaza. Powstały nowe środowiska: uprzemysłowione i zurbanizowane. Człowiek nie przeżył by bez zasobów przyrody. Dobrym przykładem tego jest Kopalnia Węgla Brunatnego w mojej okolicy. Przez odnalezienie złóż węgla brunatnego ludzie dostali wiele miejsc pracy, powstała elektrownia przekształcająca węgiel na energię ( i nowe miejsca pracy...), poprzez sprzedaż węgla napływa wiele pieniędzy i dzięki temu miasto może się rozwijać. Przy poszukiwaniu węgla znaleziono wiele przedmiotów informujących nas o przeszłości ludzi mieszkających na terenach dzisiejszego Bełchatowa. A oto jak to było z tą kopalnią i archeologią: "Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w połowie lat 80 rozpoczęła prace przygotowawcze związane z eksploatację węgla w nowym Polu "Szczerców".
Realizując przepisy ustawy "O ochronie dóbr kultury" Kopalnia zobowiązała się do wykonywania badań archeologicznych, ratując w ten sposób przed zniszczeniem najstarsze relikty przeszłości występujące na terenie przewidzianym pod eksploatację górniczą.
W 1999 roku rozpoczęły się badania archeologiczne finansowane przez Kopalnię, a prowadzone przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundację Badań Archeologicznych im. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi oraz współpracujące z nimi instytucje: Instytut Archeologii i Etnografii PAN Oddział w Łodzi i Oddział w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ w Poznaniu.
Na powierzchni 36,3 ha utworzono 23 stanowiska archeologiczne. W 1999 roku przeprowadzono prace na 9 stanowiskach o łącznej powierzchni 23 ha. Tak wielkie przedsięwzięcie daje archeologom okazję realizacji programu badawczego, jaki rzadko zdarza się przeprowadzić na jednym zwartym terenie.
Archeolodzy zarejestrowali różne fazy osadnicze, począwszy od najstarszej z okresu późnego paleolitu.
Efektem dotychczasowych wykopalisk było odkrycie szeregu obozowisk, osad oraz cmentarzysk datowanych od starszej epoki kamienia (10-8 tys. lat p.n.e.) po okres nowożytny (XIX wiek).
Najbardziej wartościowymi odkryciami były: największe w Polsce środkowej centrum produkcji ceramiki toczonej na kole z okresu wpływów rzymskich (III-IV w.n.e.) w
Chabielicach, osada i cmentarzysko z epoki żelaza (VI-V w.p.n.e.), cmentarzysko wraz ze świątynią z XI/XIIw. w Grabku oraz osady wczesnośredniowieczne z IX-X i XIII-XIV w. w Zabrzeziu.
Godne uwagi były również pozostałości osad z epoki brązu, żelaza i wczesnego średniowiecza odkryte na wszystkich badanych stanowiskach. Zachowały się piece garncarskie, piece wapiennicze oraz zespoły palenisk. Odnaleziono wiele przedmiotów związanych z tkactwem (przęśliki i ciężarki tkackie), a także z gospodarką domową: naczynia i ich fragmenty (ok. 200 tys.), żarna nieckowate i rotacyjne, narzędzia krzemienne i kamienne oraz brązowe i żelazne (noże, sierpy, krzesiwa, kłódki) oraz ozdoby: zapinki brązowe i żelazne, bransolety, paciorki itp. Ciekawym znaleziskiem był denar Antonina Piusa wybity przez Marka Aureliusza prawdopodobnie w roku 161 n.e. oraz dwa szelągi Jana Kazimierza.

Wynik pierwszego etapu prac wykopaliskowych (badania potrwają prawdopodobnie do roku 2010) na terenie przyszłej odkrywki "Szczerców" można było podziwiać w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Otwarcie wystawy "Śladami przeszłości" miało miejsce 16 grudnia 1999 roku.

autor: Ola Biniek kl. Ih


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku