INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Kenozoik

KENOZOIK-era kenozoiczna, najmłodsza era w dziejach ziemi. Rozpoczęła się przed 65 mln lat i trwa do dziś. Dzieli się na dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd. W kenozoiku ukształtował się obecny wygląd powierzchni Ziemi. Znaczne rozszerzenie się oceanu Atlantyckiego i jego połączenie z oceanem arktycznym a także zamknięcie Oceanu Tetydy i oddzielenie się Australii od Antarktydy uformowało dzisiejszy rozkład kontynentów i mórz. Trzeciorzędowe apogeum ruchów górotwórczych orogenezy alpejskiej wydźwignęło wiele systemów górskich (np. Alpy, Andy, Himalaje i in.) Czwartorzędowe zlodowacenia przemodelowały duże obszary lądowe na półkuli północnej. Utworzyły się pokrywy lądowe na terenach okołobiegunowych.


Wykształciła się współczesna fauna i flora. Nastąpił rozkwit roślin okrytonasiennych, obszary lądowe zdominowały ssaki i ptaki. W toku ewolucji wykształciła się linia naczelnych, z której wywodzi się człowiek.


TRZECIORZĘD
w trzeciorzędzie ukształtował się niewiele odbiegający od współczesnego rozkładu oceanów i kontynentów. Rozszerzyły się do obecnych rozmiarów Oceany Atlantycki i Indyjski, a także ostatecznie zamknięty został praocean (Tyteda). Subkontynent indyjski (Dekan)zderzył się z Azją, Australia oderwała się od Antarktydy, a obie ameryki połączyły się ze sobą przesmykiem panamskim. Na skutek silnych ruchów górotwórczych orogenezy alpejskiej zostały wypiętrzone liczne łańcuchy górskie (min. Alpy, Karpaty, Himalaje). Typowymi skałami trzeciorzędowymi są flisz, osady molasowe, osady chemiczne (sól kamienna, siarka, gipsy) oraz utwory lądowe (piaski, węgiel brunatny). We florze trzeciorzędu nastąpił szybki rozwój roślin okrytozalążkowych. W faunie morskiej dominowały otwornice (numulity). Na lądzie nastąpiła ewolucja ssaków i ptaków, początkowo stekowców a następnie łożyskowych (min. Naczelnych)


CZWARTORZĘD
w geologii okres ery kenozoicznej dzielący się na dwie epoki: starszą-plejstocen i młodszą-holocen. Najmłodszy w dziejach Ziemi rozpoczął się przed około 1,8 mln lat. Jego wydzielenie opiera się na przesłankach klimatycznych czyli występowanie wielkich zlodowaceń. W początku czwartorzędu ze świata zwierzęcego wyodrębnił się człowiek rozumny (Homo Sapiens). W tym okresie ukształtowała się współczesna rzeźba lądów i zarysy mórz.

HOLOCEN- podepoka okresu czwartorzędu i ery kenozoicznej. Współczesny okres historii ziemi od ustąpienia lodowca z dużych obszarów Eurazji i ameryki północnej. Początek około 10 tys. lat temu.

PLEJSTOCEN- lodowcowa epoka i starsza epoka czwartorzędu obejmująca okres od ok. 1,8 mln. Lat do ok. 10 tys. lat temu. Dawniej znana dyluwium.

autor: Ola Biniek


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku