INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Działalność mórz i rodzaje wybrzeży

Zbiorniki morskie i oceaniczne stanowią około 70 % powierzchni naszej planety, dlatego strefa kontaktu i wzajemnego oddziaływania mórz i lądów, którą nazywamy wybrzeżem jest stosunkowo długa. Szacuje się, że łącznie ma ona około 2 mln km. Wybrzeża są bardzo wąskimi pasami lądu, jednak biorąc pod uwagę wpływ wahań poziomu oceanów i mórz w dłuższym czasie na przebieg dawnych linii brzegowych, można powiedzieć, że strefa ta jest znacznie szersza. W obrębie wybrzeża można wydzielić trzy części:
- Zabrzeże (część supralitoralną), znajdujące się zawsze nad wodą
- Brzeg (część mezolitoralną), będący pasem między zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody
- Przybrzeże (część sublitoralną), pas znajdujący się zawsze pod wodą, sięgający do głębokości około 10 m


Brzeg lub inaczej linia brzegowa jest najłatwiej zauważalna granica między lądem a morzem. Termin ten dotyczy również obrzeżeń innych zbiorników wodnych, takich jak jeziora i stawy, natomiast termin "wybrzeże"- stosuje się wyłącznie do akwenów stanowiących część Wszechoceanu.


Środowisko i czynniki kształtujące wybrzeże morskie.
Środowisko wybrzeża morskiego charakteryzuje się wielką różnorodnością form, co z jednej strony wynika z różnorodności czynników wpływających na rozwój rzeźby w tej strefie, a z drugiej ? z dużej energii działających tutaj procesów. Wśród głównych czynników zaangażowanych w kształtowanie wybrzeży należy wymienić: hydrologiczny, geologiczny, klimatyczny oraz antropogeniczny.
Czynnik hydrologiczny (oceanograficzny) dotyczy cech wody morskiej, szczególnie jej ruchu oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Ruch wody morskiej to falowanie, prądy morskie i pływy. Głównym czynnikiem modelowania strefy brzegowej są fale. Jedne spowodowane są wiatrem, inne ukształtowane łącznym oddziaływaniem niskiego ciśnienia atmosferycznego i bardzo szybkich wiatrów, a jeszcze inne wywołane czynnikami wewnątrzoceanicznymi.
Wydatkowanie ogromnej ilości energii, jaka posiadają fale w obrębie jakiegoś zbiornika wodnego, dokonuje się w bardzo wąskiej strefie, skąd ich całkowita praca wykonana w strefie wybrzeży stanowi zaledwie małą część pracy wód płynących na lądach. Najistotniejsze znaczenie geomorfologiczne ma pierwszy typ fal, ze względu na swoją powszechność. Z punktu widzenia oddziaływania na wybrzeże znacznie rzadsze są fale sztormowe i tsunami. Strefa wpływu fal sztormowych, których wysokość na otwartych oceanach może dochodzić do 40 m, sięga wielu kilometrów w głąb lądu, szczególnie w wypadku wybrzeży niskich, na przykład w Zatoce Bengalskiej, a także wzdłuż Morza Północnego. Tsunami najczęściej występują na Oceanie Spokojnym, gdzie powstają przede wszystkim jako skutek płytkich trzęsień ziemi, związanych z rowami oceanicznymi, aczkolwiek ich przyczyną mogą być również podmorskie eksplozje wulkanów, obrywanie wielkich gór lodowych oraz duże i gwałtowne osuwiska podmorskie. Ich niszczycielski charakter wynika z imponującej prędkości, sięgającej 600 km/godzinę, co pozwala przekroczyć Ocean Spokojny w ciągu kilku godzin, a ponadto ze wzrostu wysokości do 15 m w sąsiedztwie lądu.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku