INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Zastosowanie sztucznych satelitów w gospodarce i badaniach naukowych.

Pierwsze sztuczne satelity Ziemi wykreowały wiele nowych problemów naukowych.


Początkowo najważniejszym było poznanie czynników wywierających zasadniczy wpływ na ruch satelitów, a więc pola grawitacyjnego Ziemi i atmosfery ziemskiej. Precyzyjne obserwacje (najpierw wizualne, a potem także fotograficzne) pozycji satelitów na niebie pozwalały - drogą wyrafinowanych obliczeń, które wymagały również uwzględnienia oddziaływań grawitacyjnych Słońca i Księżyca - poprawiać wartości parametrów modeli opisujących kształt globu ziemskiego i rozkład masy w jego wnętrzu oraz strukturę i fluktuacje gęstości górnych warstw atmosfery Ziemi. To zaś umożliwiało coraz lepsze prognozowanie ruchu i projektowanie orbit kolejnych satelitów. Zagadnienia te dostarczyły nowych impulsów rozwojowi mechaniki nieba oraz legły u podstaw nowej dziedziny wiedzy, zwanej geodezją satelitarną. Pierwszym doniosłym odkryciem zawdzięczanym sztucznym satelitom było stwierdzenie w 1958 r. istnienia wokół Ziemi tzw. pasów radiacyjnych (nazwanych - od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego astronoma Jamesa Alfreda Van Allena - pasami Van Allena), czyli obszarów, w których poruszają się uwięzione w ziemskim polu magnetycznym wysokoenergetyczne protony i elektrony, pochodzące głównie ze Słońca, a także z docierającego w okolice Ziemi promieniowania kosmicznego. Odkrycia dokonano dzięki pomiarom promieniowania korpuskularnego, wykonanym za pomocą aparatury umieszczonej na pokładzie pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Ziemi Explorer 1, wystrzelonego 31 stycznia 1958 r. na orbitę, której minimalna i maksymalna odległość od powierzchni Ziemi wynosiły, odpowiednio, 360 i 2545 km.


Po uzyskaniu pierwszych zdjęć powierzchni naszej planety, zrobionych z pokładu sztucznego satelity (Explorer 6 wystrzelony 7 sierpnia 1959 r.), stało się oczywiste, że obiekty te mogą być wykorzystane nie tylko poprzez obserwowanie ich ruchu z powierzchni Ziemi, czy też wykonywanie pomiarów in situ za pomocą znajdujących się w nich przyrządów, lecz również do zdalnego śledzenia i monitorowania różnych zjawisk na Ziemi (tzw. teledetekcja), a także badania innych ciał Układu Słonecznego i w ogóle Wszechświata. Spośród nauk o Ziemi pierwsza skorzystała z tych możliwości meteorologia. Dostrzeżono, bowiem łatwość otrzymania z orbity okołoziemskiej globalnego obrazu atmosfery, który dotychczas mógł powstać jedynie w wyniku żmudnej syntezy wielu naziemnych obserwacji cząstkowych.
Satelitarne badania meteorologiczne rozpoczął obiekt TIROS 1 wyniesiony 1 kwietnia 1960 r. na prawie kołową orbitę, której najmniejsza i największa odległość od powierzchni Ziemi wynosiły, odpowiednio, 780 i 850 km, a kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny równika ziemskiego był równy 48o. Satelita obiegał Ziemię w ciągu 99 minut. Przez okres ponad 2,5 miesiąca jego funkcjonowania zebrano około 23 tysięcy zdjęć powierzchni Ziemi. Do roku 1965 wystrzelono ogółem 10, stale udoskonalanych, obiektów tego typu; była to pierwsza seria satelitów meteorologicznych. Po niej pojawiały się następne generacje coraz wszechstronniejszych, sprawniej działających i umieszczanych na różnych orbitach wokół Ziemi obiektów, które tworzyły całe systemy prognozowania pogody: ESSA, Meteor, NOAA, ITOS i Nimbus.


Od roku 1974 satelity meteorologiczne zaczęto umieszczać na tzw. orbicie geostacjonarnej. Jest to orbita kołowa, położona w płaszczyźnie równika ziemskiego, która charakteryzuje się tym, że okrążający po niej Ziemię satelita ma okres obiegu równy okresowi obrotu Ziemi wokół osi. W wyniku tego poruszający się po orbicie geostacjonarnej obiekt znajduje się stale nad tym samym punktem równika. Odległość satelity od powierzchni Ziemi wynosi 35,8 tysiąca km. Satelita meteorologiczny znajdujący się na orbicie geostacjonarnej może więc stale monitorować przebieg procesów kształtujących pogodę na tym samym obszarze Ziemi.
Obecnie po orbitach geostacjonarnych krąży cała sieć satelitów meteorologicznych. Są to głównie obiekty amerykańskie typu GOES, japońskie GMS i Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Meteosat. Oprócz podstawowych dla meteorologii i klimatologii informacji o zachmurzeniu (uzyskiwanych również w nocy dzięki obserwacjom w podczerwieni), satelity meteorologiczne umożliwiają pomiary pionowych profili temperatury i wilgotności atmosfery, obrazowanie stref opadowych i burzowych, przewidywanie tworzenia się cyklonów w obszarach tropikalnych oraz śledzenie ich ewolucji i ruchu, określanie kierunków i prędkości wiatrów, badanie zmian składu chemicznego atmosfery, pomiary składowych bilansu radiacyjnego Ziemi itp.
Drugim po meteorologii najpoważniejszym obecnie użytkownikiem orbit geostacjonarnych jest telekomunikacja. Pierwszą próbą wykorzystania sztucznych satelitów w tej dziedzinie było wyniesienie na orbitę okołoziemską 12 sierpnia 1960 r. obiektu Echo 1 - wielkiego balonu o metalizowanej powłoce, która miała działać jak lustro odbijające fale elektromagnetyczne. Ten pomysł nie znalazł jednak powszechniejszego zastosowania. Wkrótce po nim pojawiły się pierwsze satelity Telstar, pełniące rolę prototypowych stacji przekaźnikowych odbiorczo-nadawczych. Dzięki nim dokonano pierwszych transmisji audycji telewizyjnych przez Ocean Atlantycki w 1962 r. Z trzech obiektów pierwszej doświadczalnej serii satelitów łącznościowych SYNCOM dopiero ostatni, wystrzelony 19 sierpnia 1964 r., udało się wprowadzić na orbitę, której minimalna i maksymalna odległość od powierzchni Ziemi wynosiły, odpowiednio, 34 191 i 36 271 km. SYNCOM 3 był pierwszym sztucznym satelitą Ziemi poruszającym się po orbicie geostacjonarnej.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku