INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Grawitacja

Spadanie ciał swobodnych na ziemię człowiek obserwował od niepamiętnych czasów. Po raz pierwszy zaczęli się nad tym zastanawiać starożytni Grecy. Ich poglądy jednak, oparte na powierzchownych obserwacjach, zawierały więcej wniosków fałszywych niż prawdziwych.


Największy wpływ na dalszy rozwój poglądów (wpływ negatywny) miały koncepcje Arystotelesa. Uważał on, że wszystkie ciała niebieskie poruszają się ruchem naturalnym, przyrodzonym, bez działanie jakich kolwiek czynników. Eliminował tym samym ciążenie powszechne. Natomiast ciała poruszające się w pobliżu Ziemi dzielił na dwa rodzaje: ciała lekkie i ciała ciężkie. Pierwsze np. ogień, miały tę właściwość, że dążyły do zajęcia miejsca jak najdalej środka świata (który miał znajdować się w środku Ziemi); drugie wykazywały naturalną dążność wręcz przeciwnej natury i dlatego spadały na Ziemię. Przy tym Arystoteles zakładał, że dążność ciał do zajęcia miejsca możliwie jak najbliżej środka świata jest tym silniejsza, im są one cięższe i im bliżej środka świata się znajdują. W wyobrażeniach tych można byłoby się dopatrywać sformułowania prawa powszechnego ciążenia (dla ciał znajdujących się w pobliżu Ziemi), jednakże miarą dążności ciał do ulokowania się blisko środka świata była dla Arystotelesa nie siła, lecz prędkość. A z tego wynikał wniosek, że ciała cięższe powinny spadać szybciej niż ciała lżejsze.

Poglądy Arystotelesa przetrwały wiele wieków, mimo iż miały swych zdecydowanych przeciwników wśród najwybitniejszych uczonych. Bał się z nimi zerwać nawet nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik, który po opracowaniu heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego (początek XVI w.) Przypuszczał, iż nie można eliminować grawitacji ze zjawisk astronomicznych.

Obalenie hipotez Arystotelesa zajęło tyle czasu i wiele wysiłków. Rzeczą podstawową było wykazanie, że czas spadania ciał nie zależy od ich masy, a przynajmniej nie w taki sposób, jak to postulował Arystoteles. Decydujące znaczenie miały tu doświadczenia Galileusza, który badał swobodny spadek ciał (spuszczanych podobno z wierzchołka słynnej wierzy w Pizie). Na podstawie tych doświadczeń Galileusz wyciągną w 1602 r. wniosek, że wszystkie ciała spadają z jednakowym przyspieszeniem (tzw. prawo spadku swobodnego). Tym samym doświadczenia wykazały błędność spekulatywnych wniosków Arystotelesa.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku