INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Materia i jądro atomowe

Hipoteza o atomowej strukturze materii jest bardzo stara. Filozof grecki Demokryt, żyjący około 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, twierdził, że cała materia jest zbudowana z maleńkich cząsteczek. Te cząsteczki - jego zdaniem - były niezniszczalne i niepodzielne, a pomiędzy nimi miała znajdować się próżnia. Arystoteles z kolei twierdził, że próżnia nie może istnieć i tym samym podważył hipotezę Demokryta.


Jądro atomowe
W 1802 roku angielski badacz John Dalton zdobył pierwsze dowody na to, że atomy rzeczywiście istnieją. Wyobraził je sobie jako małe kule bilardowe. Podobnie jak Demokryt twierdził, że są one niepodzielne i niezniszczalne. Zmierzył masę niektórych atomów i wyjaśnił mechanizm powstawania cząsteczek.

W roku 1897 inny angielski naukowiec, Joseph John Thomson, podważył teorię niepodzielności atomów. Odkrył on w atomach jeszcze mniejsze ujemnie naładowane cząsteczki, które nazwał elektronami. Sądził, że elektrony są rozrzucone w atomach jak rodzynki w cieście.


Dalszy postęp w badaniach atomów nastąpił w 1911 roku dzięki pracom Nowozelandczyka Ernesta Rutherforda, zatrudnionego w anglii. Bombardował on cienką złotą folię cząsteczkami alfa. Jest to promieniowane wysyłane przez niektóre substancje promieniotwórcze, jak na przykład rad. Rutherdford był zdumiony stwierdziwszy, że tylko nieliczne cząsteczki alfa odbijały się od folii, niewielka ich ilość zakrzywiała swój tor, natomiast większość przechodziła przez nią swobodnie.

Wyjaśnienie tego zjawiska wymagało założenia, że większość masy atomu złota jest skupiona na bardzo małym obszarze, który nazywamy obecnie jądrem atomu. Rutherford uznał że elektrony otaczające jądra tworzą coś w rodzaju chmury. W roku 1913 duński badacz Niles Bohr zaproponował bardziej uporządkowany model, w którym elektrony krążą wokół jądra - podobnie jak planety i inne ciała niebieskie obiegają Słońce - po orbitach o określonych promieniach.

Dziś wiemy już, że jądro atomu złożone jest z dwóch rodzajów cząsteczek - protonów i neuronów. Protony, podobnie jak elektrony, obdarzone są niewielkim ładunkiem elektrycznym. Jest to jednakże ładunek przeciwny do ładunku elektronów. Ładunek protonu nazywamy dodatnim, a elektrony ujemnym. Neutrony znajdujące się w jądrze atomu nie mają żadnego ładunku elektrycznego - są cząsteczkami neutralnymi.

Niels Bohr wyobrażał sobie, że elektrony poruszają się wokół jąder po ściśle ustalonych orbitach. Według jego teorii pozostawieni elektronu na każdej z tych orbit oznacza, że posiada on określoną energię kinetyczną, dzięki której nie spada na jądro.

Największą energię kinetyczną ma elektron na orbicie położonej najbliżej jądra. Ze wzrostem odległości od jądra jego energia kinetyczna maleje, natomiast wzrasta jego energia potencjalna w konsekwencji jego energia całkowita. Przejście elektronu z jednej orbity na drugą wymaga pochłonięcia lub emisji energii w postaci impulsu światła, czyli fotonu.LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku