INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Jednostki fizyczneMasa(m)
ciala jest podstawową cechą ciala.Jest miarą jego bezwladnosci.Masa
Jest Wielkoscia skalarną.Żeby ją okreslic,należy podać tylko liczbę.Podstawową
Jej jednostką jest kilogram (kg).
Gęstość(g)
substancji okreslamy jako stosunek masy ciala zbudowanego z tej su
bstancji do jego objętości:g=m/v,g=kg/m2

Sila(F)
jest miarą oddzialywania cial.Jest to wielkość wektorowa(oprucz wartości posiadakierunek, zwrot i punktprzyłożenia). Mierzymy ją siłomierzem.
Jednostka siły jest newton[N]:

Praca(W)
Za miarę pracy W stalej sily F powodujace przesuniecie s przyjmuje
My iloczyn wartosci tej sily,przesuniecia i cosinusa kąta zawartego między
Tymi wektorami:W=F*s*cos alfa,W=F*s.Jednostką pracy jest dżul [J].Pracę
Można określić w kilowatogodzinach [kWh] 1kWh=3600000 J, W=U*q,U*I*t
1dżul to praca,jaką wykonuje sila 1N na drodze 1m (jeśli zwrot dzialającej siły
jest zgodny ze zwrotem przesunięcia).

Moc(P)
informuje nas o tym jak szybko zostala wykonana praca.Mocą nazywa
my stosunek wykonywanej pracy do czasu,w którym ta praca zostala wykonana.
P=W/t,P=J/s=W.Jednostką mocy jest wat [W].Urządzenie ma moc 1 wata,jeżeli
W ciągu 1 sek. Wykonuje pracę 1 dżula.Moc jest wielkością skalarną.P=U*I

Ciepło właściwe (c)
substancji określa ilość energii,jaką należy dostarczyć, aby
1 kg Danej substancji ogrzac o 1K .c=^E/m^t , c=J/kg*k.

Napięcie elektryczne(U)
między 2 punktami pola określamy jako stosunek pra
Cy,Jaką wykonało pole,przesuwając ładunek między tymi punktami,do wartości
Tego ładunku. U=W/q , U=J/C=V.Napięcie jest wielkością skalarną.

Natężenie prądu (I)elektrycznego
Mierzymy ilością ładunku elektr.,która przepływa
Przez Poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 1s.Jednostką natężenia jest
Amper [A]. I=q/t , I=C/s=a

Opór elektryczny(R)
Dla danego odcinka obwodu elektr.stosunek napięcia elektr. Do natężenia prądu płynącego w tym odcinku jest wartością stałą.Jednostką oporu elektr. Jest om. R=U/I , R=V/A=om.Opór przewodnika wynosi 1 om
Jeśli na jego końcach panuje napięcie 1V,a płynie przez niego prąd o natężeniu
1A.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku