INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Drgania i fale

Ruch falowy
Polega na przenoszeniu drgań wywołanych w pewnym miejscu ośrodka na sąsiadujące cząsteczki.


Fale podłużne
np. fala dźwiękowa w powietrzu lub wodzie, wszystkie ośrodki

Fale infradźwiękowe - < 16 Hz - 20,000 Hz>
Fale ultradźwiękowe
Droga słyszalna przez ucho

Fale poprzeczne
Tylko w ciałach stałych ( + powierzchnia cieczy).

Fala stojąca - powstaje gdy fala wychodząca ze źródła dźwięku nakłada się z falą odbitą. W fali stojącej amplituda zmienia swoją wartość wzdłuż kierunku rozchodzenia się fal. W węzłach amplituda fali stojącej równa się zero.

Częstotliwość fali jest zgodna z częstotliwością drgań cząsteczek przypadających na sekundę

Częstotliwość rezonansowa - jeżeli odległość między ścianami jest równa wielokrotności połowy długości fali to częstotliwości odpowiadające takim długościom fali nazywamy częstotliwościami rezonansowymi.

Ton - fala dźwiękowa wytworzona przez źródło drgające ruchem harmonicznym
Wysokość tonu -zależy od jego częstotliwości. Mamy doczynienia z tonami niskimi, średnimi i wysokimi. Ton niski odpowiada harmonicznej fali dźwiękowej o małej częstotliwości.
f0- częstotliwość drgań źródła

Brzmienie - to liczba tonów oraz ich natężenie nadają dźwiękowi cechę, którą nazywamy barwą dźwięku lub jego brzmieniem.

Echo - nazywamy falę dźwiękową odbitą od przeszkody.

Okres drgań - T - f = 1 / T

Czoło fali to punkty ośrodka do których dochodzi fala w tym samym czasie.

Prędkość fali to prędkość przemieszczania się czoła fali.

Długość fali to droga przejścia prędkości fali w czasie.

Fale dźwiękowe - to fale sprężyste, których zakres częstotliwość pokrywa się z pasmem słyszalności człowieka. Obejmują one pasmo od 16 Hz do 20,000 Hz.

Polaryzacja - uporządkowanie kierunku drgań fali. Zjawisku podlegają tylko fale poprzeczne.

Poziom natężenia dźwięku - I - definiuje się jako stosunek energii przechodzącej w jednostce czasu, czyli mocy akustycznej, do pola powierzchni S ustawionej prostopadle do kierunku rozchodzenia się dźwięku: I = P/ S

(P - moc fali akustycznej (W), S- powierzchnia prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali ( m2)

Promień fali- wektor prostopadły do powierzchni falowej

Interferencja - zjawisko nakładania się fal na siebie nazywamy interferencją


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku