INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Drgania i fale

Ruch falowy
Polega na przenoszeniu drgań wywołanych w pewnym miejscu ośrodka na sąsiadujące cząsteczki.


Fale podłużne
np. fala dźwiękowa w powietrzu lub wodzie, wszystkie ośrodki

Fale infradźwiękowe - < 16 Hz - 20,000 Hz>
Fale ultradźwiękowe
Droga słyszalna przez ucho

Fale poprzeczne
Tylko w ciałach stałych ( + powierzchnia cieczy).

Fala stojąca - powstaje gdy fala wychodząca ze źródła dźwięku nakłada się z falą odbitą. W fali stojącej amplituda zmienia swoją wartość wzdłuż kierunku rozchodzenia się fal. W węzłach amplituda fali stojącej równa się zero.

Częstotliwość fali jest zgodna z częstotliwością drgań cząsteczek przypadających na sekundę

Częstotliwość rezonansowa - jeżeli odległość między ścianami jest równa wielokrotności połowy długości fali to częstotliwości odpowiadające takim długościom fali nazywamy częstotliwościami rezonansowymi.

Ton - fala dźwiękowa wytworzona przez źródło drgające ruchem harmonicznym
Wysokość tonu -zależy od jego częstotliwości. Mamy doczynienia z tonami niskimi, średnimi i wysokimi. Ton niski odpowiada harmonicznej fali dźwiękowej o małej częstotliwości.
f0- częstotliwość drgań źródła

Brzmienie - to liczba tonów oraz ich natężenie nadają dźwiękowi cechę, którą nazywamy barwą dźwięku lub jego brzmieniem.

Echo - nazywamy falę dźwiękową odbitą od przeszkody.

Okres drgań - T - f = 1 / T

Czoło fali to punkty ośrodka do których dochodzi fala w tym samym czasie.

Prędkość fali to prędkość przemieszczania się czoła fali.

Długość fali to droga przejścia prędkości fali w czasie.

Fale dźwiękowe - to fale sprężyste, których zakres częstotliwość pokrywa się z pasmem słyszalności człowieka. Obejmują one pasmo od 16 Hz do 20,000 Hz.

Polaryzacja - uporządkowanie kierunku drgań fali. Zjawisku podlegają tylko fale poprzeczne.

Poziom natężenia dźwięku - I - definiuje się jako stosunek energii przechodzącej w jednostce czasu, czyli mocy akustycznej, do pola powierzchni S ustawionej prostopadle do kierunku rozchodzenia się dźwięku: I = P/ S

(P - moc fali akustycznej (W), S- powierzchnia prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali ( m2)

Promień fali- wektor prostopadły do powierzchni falowej

Interferencja - zjawisko nakładania się fal na siebie nazywamy interferencją


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku