INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Elektryzowanie ciał, Prawo Coulomba, pole elektryczne, przewodnik, izolator, Prawo Ohma i inne.

Elektryzowanie ciał - zachwianie równowagi pomiędzy ilością ładunków dodatnich i ujemnych.


Sposoby elektryzowania się:
  • pocieranie o siebie dwóch ciał

  • dotknięcie ciała nienaelektryzowanego ciałem naelektryzowanym

  • przez indukcję

Zasada zachowania ładunku elektrycznego: W układzie zamkniętym suma ładunków pozostaje niezmieniona.
Prawo Coulomba: Najmniejszy ładunek elektryczny posiadający proton i elektron jego wartość w układzie SI jest równa k= 9* 109 Nm2/c2

C = jednostka ładunku elektrycznego.
Prawo Coulomba F= kQ1Q2/r2
Pole elektryczne jest polem centralnym, a z bliska jednorodnym.
Wektor natężenia pola jest tak sam od + do -
Linie pola elektrycznego to linie po których poruszają się małe ładunki + umieszczone w tym polu.
Wzory:
F = k*Qq/r2 =>oddziaływanie dwóch ładunków na siebie WEKTOROWO
E = k*Q/r2 => natężenie pola WEKTOROWO
Ep = k*Qq/r => energia potencjalna SKALARNIE
V = k*Q/r - potencjał SKALANIE
Dielektryki - izolatory - wstawiane pomiędzy okładki kondensatora w celu polepszenia jego pojemności
Przewodnik - substancja, w której niewielka część elektronów może łatwo odrywać się od swoich atomów i wędrować po całym przewodniku
Izolator - substancja, w której wszystkie elektrony są bardzo mocno trzymane przez atomy i mogą się swobodnie poruszać.
Pojemność kondensatora C= Er*Eos/d Eo= 8,85*10-12c2/Nm2 [F=C2/J]
Napięcie V - różnica potencjałów
Prąd płynie od wyższego + do niższego -
Natężenie prądu [A] - ilość ładunku liczona w Coulombach, która przepływa przez dane miejsce w przewodzie w ciągu sekundy. I = Q/t [A=C/s]
Prawo Ohma = natężenie prądu jest wprost proporcjonalne od napięcia, a odwrotnie proporcjonalne do oporu I = U/R [A=V/W]
W = Uq [J=VC]
Moc P.= W/t = UI [W=VA]
Praca W= UI*t [J = V*As]
1 kWh = 3.600.000 J
Połączenie:
A. Szeregowe
I = stałe R = R1+R2+R3 U = U1+U2+U3
B. Równoległe
U = stałe 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3 I = I1+I2+I3
Prawo Kirchoffa = Przy połączeniu równoległym natężenia prądów w poszczególnych gałęziach są odwrotnie proporcjonalne do oporów tych gałęzi I1/I2 = R2/R1


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku