INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Konwencje, protokoły dodatkowe.

PRAWO HUMANITARNE-jest podstową działalności. organizacji humanitarnych.. Jest to zbiór zasad, przepisów, norm mając. służyć człowiekowi. Wszyscy muszą przestrzegać prawa humanitarnego. Personel medyczny i duchowny oraz ludzie zajmujący się działalnością humanitarną są neutralni.


POLSKI CZERW. KRZYŻ -zał. w 1919 zajmuje się także poszukiwaniem osób zaginionych, profilaktyka zdrowotna, krwiodawstwo

I i II KONWENCJA GENEWSKA(12.08.1949).
1-O polepszeniu. losu rannych i chorych w walkach czynnych.
2-O polepsz. losu rannych, chorych, rozbitków na morzu. Jeśli chorzy ranni i rozbkowie nie mają wobec nas wrogich zamiarów muszą być traktowani w sposób humanitarny. Personel medyczny i duchowny jest szczególnie chroniony. Obiekty medyczne podlegają szczególnej ochronie. Znaku czerw. krzyża i czerw. pół ks. mogą używać osoby wyłącznie uprawnione.

III KONWENCJA - O ochronie jeńców woj.:
a)jeniec jest we władzy państwa a nie osby która go zatrzyma
b)wzięcie do niewoli jest formą wyłączenia z walki zbrojnej jej uczestników
c)z chwilą ustania powodów zatrzymanych należy zwolnić

JENIEC I LUDNOŚĆ CYWILNA:
mają prawo do: zwyczajów, obyczajów, praktyk religijnych, do korespondencji,
JEŃCY MAJĄ PRAWO DO: ucieczki (kar. dyscyplin.).
NIE WOLNO: dokonywać eksperymentów na jeńcu i użyć jeńca do prac niebezpiecznych

IV KONWENCJA-O ochronie ludności cywilnej.: Żadnym zarządzeniem władze okupacyjne nie mogą pozbawić lud. cyw. jej własnego terytorium
K. ZABRANIA:
a)wysiedlać lud. cyw.
b) przesiedlania własnej ludności na to terytorium
c)zmuszać lud. do słuźby w obcej armii
K.ZOBOW. DO:
a)otocz. szczególną opieką os. ranne, chore, niepełnosprawne osierocone
b) stworzenia warunków bytu dla tej ludności
c) poszanowania dóbr i urządz. niezb. do przetrwania tej lud.

PROTOKOŁY DODATKOWE(10.06.1977):
I PROTOKÓŁ :O ochronie ofiar międzynarod. konfl. zbroj.: protokół określa zakres działaln. OC i wprowadza znak OC (nieb. trójkąt równob. w pomarańcz. kole).
II PRO: O ochr. ofiar konfliktów nie mających charakt. miedzynarod.: a)prawo do uczciwego procesu, b)zakaz wcielania do armii pon. 15 lat, c)zakaz wykonywania kary śmierci pon. 18 lat. protokół dotyczy konfliktów lokalnych.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku