INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Broń biologiczna

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``.
Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady.


Jej użycie zostało zakazane protokołem genewskim z 1925 roku. Ponad dziesięć państw posiada tego rodzaju broń. Używają organizmy żywe lub uzyskują z nich materiały zakaźne w celu spowodowania śmierci u ludzi, zwierząt, roślin i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Do szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych wywołanych środkami biologicznymi zalicza się między innymi: cholerę, dur brzuszny i plamisty, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, czerwonkę bakteryjną, ospę. Grypę, żółtą febrę, dżumę, wąglik, chorobę papuzią. Mogą być one rozprzestrzenianie poprzez wiatr, samolot lub wstałe ,,obłoki bakteryjne``. Zarazki mogą być zaszczepiane owadom lub gryzoniom i poprzez nie przenoszone na żywność, wodę i ludzi. Zakażenie ludzi i zwierząt następuj również w wyniku wdychania zakażonego powietrza
I picia wody, ukąszeń, przedostania się do organizmów bakterii przez śluzówkę, rany i inne uszkodzenia skóry. W pierwszym okresie działania zakażania biologicznego powstały najczęściej pojedyncze oderwane od siebie ogniska zakażenie, łączące siew miarę rozwoju choroby w łańcuchach epidemicznych i epizootenicznych . oznakami używania broni biologicznej są ,, głuche`` wybuchy bomb, obecność w miejscach wybuchu kropel cieczy i dużych odłamku oraz pojawienia się większej liczby gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej niespotykanych nas danym terenie.
Czynnikami utrudniającymi szybką lokalizację rejonów zakażeń są: utajniony okres rozwoju chorób zakaźnych ; przemieszczanie się ludzi na duże odległości jeszcze przed ujawnieniem się zakażenia; wtórne; trudności w ujawnieniu niektórych nosicieli choroby zakaźnej. Przed zakażeniem chronią tylko indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed skażeniami, w celu ochrony ludzi przed zakażeniami przeprowadza się również szczepienia ochronne. Po wyjściu z terenu ( tylko ze zwolnieniem władz sanitario- epidemiologicznych. należy przeprowadzić zabiegi, dezynfekcje ubioru, obuwia i innych rzeczy. Rany i zadrapania należy zabezpieczyć przed drobnoustrojami. Do czasu przeprowadzenia całkowitych zabiegów sanitarnych nie wolno jeść, pić i palić papierosów. Wodę można pić tylko po trzydziestominutowym gotowaniu. W przypadku zaobserwowaniu zmian chorobowych należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Konwencja z dnia 26 marca 1975 rok zakazuje przeprowadzenia badań produkcji i gromadzenia zapasów broni chemicznej i biologicznej oraz nakazuje jej niszczenia.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku