INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Język hiszpański cz.II

Tym razem o czasach.


Czasy:
Preterito Perfecto
-he
-has
-ha + participio pasado
-hemos
-habeis
-han

Preterito Indefinido
-e -i
-aste -iste
-o -io
-amos -imos
-asteis -isteis
-aran -ieron

Preterito Imperfecto
-aba -ia
-abas -ias
-aba -ia
-abamos -iamos
-abais -iais
-aban -ian

Preterito PlusCuamperfecto
habia
habias
habia +participio pasado
habiamos
habiais
habian

Futuro Imperfecto
-e
-as
-a
emos
eis
an

Futuro Perfecto
habre
habras
habra
habremos + participio pasado
habreis
habran

Present Perfect - coś wydarzyło się w przeszłości ale skutki są teraz, opisy w przeszłości, akcja w czsie skończonym w przszłości,
visto,puesto,hecho,fito,ido,habido
w. cz. esta semana, este mes, esta manana, hoy, asta ahora

Past Simple - coś się wydarzyło w przeszłości
lub jest to czynność powtarzając się
Czas dokonany
La semana pasada tener - tuve, estar - estuve
ser - fui, ir - fui, poder - pude, poner- puse

Past Continiuous - Czas niedokonany przeszły, brak sprecyzowanego określenia czasowego np. Cuando era pequeno
ser - era, ir - iba, leer - leia

Past Perfect - czynność następuje po innej
np. El telefon sono, cuando mis padres habian salido. Czynność przeszła wydarzona w danym momencie w przeszłości

Przyszły prosty przypuszczenie, odpowiednik (will to)
haber-habr- hacer-har
poder-podr- poner-pondr
querer-quer- reponer-repondr-
tener-tendr- valer-valdr-
salir-saldr- decir-dir
caber-cabr

Przyszły złożonypewność, odpowiednik (going to)
Akcja w przyszłości w odniesieniu do momentu, w którym mówimy


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku