INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Język hiszpański cz.II

Tym razem o czasach.


Czasy:
Preterito Perfecto
-he
-has
-ha + participio pasado
-hemos
-habeis
-han

Preterito Indefinido
-e -i
-aste -iste
-o -io
-amos -imos
-asteis -isteis
-aran -ieron

Preterito Imperfecto
-aba -ia
-abas -ias
-aba -ia
-abamos -iamos
-abais -iais
-aban -ian

Preterito PlusCuamperfecto
habia
habias
habia +participio pasado
habiamos
habiais
habian

Futuro Imperfecto
-e
-as
-a
emos
eis
an

Futuro Perfecto
habre
habras
habra
habremos + participio pasado
habreis
habran

Present Perfect - coś wydarzyło się w przeszłości ale skutki są teraz, opisy w przeszłości, akcja w czsie skończonym w przszłości,
visto,puesto,hecho,fito,ido,habido
w. cz. esta semana, este mes, esta manana, hoy, asta ahora

Past Simple - coś się wydarzyło w przeszłości
lub jest to czynność powtarzając się
Czas dokonany
La semana pasada tener - tuve, estar - estuve
ser - fui, ir - fui, poder - pude, poner- puse

Past Continiuous - Czas niedokonany przeszły, brak sprecyzowanego określenia czasowego np. Cuando era pequeno
ser - era, ir - iba, leer - leia

Past Perfect - czynność następuje po innej
np. El telefon sono, cuando mis padres habian salido. Czynność przeszła wydarzona w danym momencie w przeszłości

Przyszły prosty przypuszczenie, odpowiednik (will to)
haber-habr- hacer-har
poder-podr- poner-pondr
querer-quer- reponer-repondr-
tener-tendr- valer-valdr-
salir-saldr- decir-dir
caber-cabr

Przyszły złożonypewność, odpowiednik (going to)
Akcja w przyszłości w odniesieniu do momentu, w którym mówimy


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku