INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Kwasy, sole.

.


H2SO3 - k. Siarkawy (siarczyn)
H2SO4 - k. Siarkowy (siarczan)
HNO2 - k. Azotawy (azotyn)
HNO3 - k. Azotowy (azotan)
H3PO2 - k. Podfosforawy
H3PO3 - k. Ortofosforawy - fosforowy (fosforan)
H3PO4 - k. Ortofosforowy
H4P2O5 - k. Dwufosforowy
HCL - k. Solny (chlorek)
H2CO3 - k. Węglowy (węglan)
H2S - k. Siarkowy (siarczan)
CH3COOH - k. Octowy (octan)
HBr - k.browy (bromek)

Kationy: Hg2+2, Pb+2, Cu+2, Zn +2, Mn 2, Cr +3, Fe +3
Aniony: Cl(-), SO2(-2), NO3(-), CO3(-2), CH3COO-, CrO4(-2), Fe(Cn)6(-4), Br(-), S(-2), J(-)


Sole: oznaczenie
I wyraz :Jeżeli kwas ma końcówkę -owy to nazwa reszty kwasowej soli ma końcówkę -an (siarkowy - siarczan)
Jeżeli kwas ma końcówkę -awy to nazwa reszty kwasowej soli ma końcówkę -yn (siarkawy - siarczyn)
Jeżeli kwas ma końcówkę -ny to nazwa reszty kwasowej soli ma końcówkę -ek ( -chlorek)
II wyraz - końcówka -owy informayje o wyższej zawartości tego pierwiastka, a -awy o niższej (siarczan żelazowy, siarczan żelazawy)

NaCl - chlorek sodu
AgCl - chlorek srebra
Na2SO4 - siarczan sodu
Na2CO3 - węglan sodu
Fe2(SO4)3 - siarczan żelazowy
FeSO4 - siarczan żelazawy
MgSO3 - siarczyn magnezowy
CuS - siarczek miedziowy
KNO2 - azotyn potasowy
KNO3 - azotan potasu
Mg3(PO4)2 - ortofosforan magnezu
Na3BO3 - baran sodowy
ZnCl2 - chlorek cynkowy
PbI2 - jodek ołowiany
hydrosole:
Mg(OH)Cl - hydroksychlorek magnezowy (chlorek magnezowy)
Al(OH)2Cl - dwuhydroksychlorek glinowy
NaHSO4 - wodorosiarczan sodowy

Autor: Katarzyna_Wiśniewska
casi@go2.pl


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku