INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Atom, liczby kwantowe, zakaz Pauliego, wiązania chemiczne.

.


1) Atom - zbudowany jest z jądra i elektronów. O atomie decyduje liczba protonów. Oprócz protonów znajdują się również neutrony;
-- mezony - cząsteczki większe od masy elektronu, ale mniejsze od protonu;
-- liczba atomowa - liczba protonów znajdujących się w jądrze atomu pierwiastka (liczby porządkowe);
-- liczba masowa pierwiastka - suma nukleonów (protonów i neutronów) występujących w jądrze atomu tego pierwiastka (ciężar masowy);
-- izotopy - atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą protonów w jądrze atomowym (o identycznych liczbach atomowych, a różnych masowych);
2) Liczby kwantowe:
Elektrony są umieszczone na poziomach, które można opisać za pomocą 4 liczb kwantowych:
-- główna liczba kwantowa "n"
- określa średnią odległość elektronu od jądra i ogólny stan energetyczny elektronu b=1(K),2(L),3(M),4(N),5(O),6R, 7(Q);
-- poboczna liczba kwantowa "l": - określa kształt orbity (kołowy, eliptyczny),
- określa wartość orbitalnego momentu l=0,1,2... to n=-1 l=0 - orbita s, l=1-p, l=2-d, l=3-f
-- magnetyczna liczba kwantowa "m":
- określa stan magnetyczny elektronu m=-l;
-- Spinowa liczba kwantowa "s":
- określa kąt (moment obrotowy, kierunek obrotu) elektronów +1/2, -1/2;
3) Zakaz Pauliego
- w atomie nie mogą istnieć dwa elektrony posiadające ten sam zespół n liczb kwantowych (muszą się różnić co najmniej jedną liczbą kwantową)
4) Wiązania chemiczne
- powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów
walencyjnych reagujących ze sobą atomów.
-- wiązania atomowe
- powstają wówczas, gdy łączą się ze sobą atomy pierwiastków o takich samych wartościach elektroujemności. Wiązania tego typu powstają w cząsteczkach:H2, O2, Cl2,S8, itd. Zw. O tym wiązaniu nie przewodzą prądu el.;
-- wiązania jonowe
- powstają w czasie reakcji między atomami pierwiastków skrajnie
różniących się elektroujemnością. Atom pierwiastka mniej elektroujemnego oddaje, a bardziej elektroujemnego przyłącza elektrony (między różnymi innymi jonami). Związki o tym wiązaniu przewodzą prąd el.;
-- wiązania metaliczne
- polegają na przekształceniu się atomów tego samego metalu, lub innych atomów różnych metali w zbiór kationów wypełniających węzły sieci krystalicznej i swobodnie poruszających się między nimi.;
-- wiązania międzycząsteczkowe
- za pomocą sił Vander Waals;

Autor: Katarzyna_Wiśniewska
casi@go2.pl


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku