INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Alkohole

Alkohole - związki organiczne, pochodne węglowodorów, w cząsteczkach których jeden lub kilka atomów wodoru zastąpiono grupami hydroksylowymi -OH (z wyjątkiem fenoli).


Nazwy alkoholów tworzy się przez dodanie nazwy odpowiedniej grupy organicznej do słowa "alkohol" np. CH3OH - alkohol metylowy, lub przez dodanie do nazwy węglowodoru odpowiednich końcówek, w zależności od liczby grup hydroksylowych (wodorotlenowych): -ol (alkohole monohydloksylowe), -diol (alkohole dihydroksylowe), -triol (alkohole trihydroksylowe). Pochodne alkanów nazywa się alkanami (alkanodiolami, alkanotriolami), a alkenów (alkenolami. Rozróżnia się alkohole: pierwszorzędowe (mające ugrupowania -CH2OH), drugorzędowe (=CHOH) i trzeciorzędowe (?COH).
Alkohole są cieczami lub ciałami stałymi (alkohole wyższe); te alkohole, których cząsteczki zawierają 1-3 atomów węgla doskonale mieszają się z wodą, pozostałe mają mieszalność (rozpuszczalność) ograniczoną; odznaczają się zwykle zapachem; alkohole polihydroksylowe mają smak słodki. Alkohole reagują z wieloma metalami, zwłaszcza litowcami, tworząc alkoholany - związki o charakterze soli; z kwasami organicznymi i nieorganicznymi dają estry; w wyniku katalitycznego odwodornienia alkohole pierwszorzędowe utleniają się do aldehydów, drugorzędowe do ketonów (trzeciorzędowe są odporne na utlenianie); wskutek oderwania cząsteczki od wody od alkoholów, tworzą się estry lub węglowodory nienasycone. Alkohole można otrzymać wieloma metodami, np. w wyniku fermentacji, przez hydrolizę tłuszczów lub przez uwodornienie estrów, wolnych kwasów tłuszczowych, aldehydów, katonów i innych. Alkohole występują w postaci estrów w tłuszczach, woskach i olejkach eterycznych (także w stanie wolnym, np. alkohol benzylowy - najprostszy alkohol aromatyczny - w oleju jaśminowym). Stosowane są m.in. jako rozpuszczalniki oraz do wyrobu środków zapachowych i żywic syntetycznych.

Alkoholiza - reakcja podwójnej wymiany zachodząca między alkoholem a związkiem organicznym, najczęściej estrem: C2H5OH + CH3COOH3 ? CH3COOC2H5 + CH3OH. Alkoholiza estrów tzw. transestryfikacja, oraz alkoholiza chlorków i bezwodników kwasowych jest laboratoryjną metodą otrzymywania estrów, stosowaną także w przemyśle, np. alkoholiza tereftalanu metylu glikolem etylenowym - w syntezie włókien poliestrowych (elana).
Autor: teslar@poczta.onet.pl


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku