INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Kwasy

Otrzymywanie, właściwości.


HNO3
1)Otrzymywanie:
A) N2O5 + H2O - 2HNO3
B)3H2 + N2 - 2NH3, 2NH3 + 2.5O2 - 2NO + H2O, 2NO + O2 - 2NO2, 2NO2 - N2O4, N2O4 + H2O + 0.5O2 - 2HNO3
2)Właściw. fiz: bezbarw. ciecz, 1.5g/cm3, żrący, ostry
3)Właściw. chem: zobojętnia zas. Ca(OH)2 + 2HNO3 - Ca(NO3)2 + H2O, reag. z metalami/(złoto, platyna), metale nieszlach. pokrywają się warstwą tlenku, HNO3 b. roz. reag. z wydz. H2, stężony HNO3 - światło i temp. - żółcieje 2HNO3 - NO2 + 0.5O2 + H2O
4)Zast: farmac, nawozy, boom, konserw.
HNO2
1)ze wzrostem stężenia - HNO3, 4HNO3 - 2HNO3 + 2NO + 2H2O - reak. dysprop. dysmutacji - jest R i U
2)otrzym. red. HNO3 NaNO3 + Pb - NaNO2 + PbO
3)HNO2 i sole wobec silnych utl. zach się reduk., KMnO3 w środ. kw. utlenia azotan III do V 2MnO4 + 5NO - 2Mn + 5NO3 + 3H2O
4)zast. stosuje się przy zatruciu cyjankiem
H2SO4
1)otrz.
A)SO3 + H2O - H2SO4
B)S + O2 - SO2, 2SO2 + O2 - 2SO3, SO3 + H2SO4 - (aleum)
2)Wł. fiz: bezbarwna, bezwonna ciecz, silnie żrący, podczas roz. wydziela się wielko ilość energii, silnie higroskopijny (chłonie i odwadnia)
3)Wł. chem: zobojętnia, rozc. H2SO4 reag z niektórymi met. z H2 Fe + H2SO4 - FeSO4 + H2, stężony H2SO4 reag. z Fe - Fe3+ bez H2 Fe + H2SO4 - Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


H3PO4
1)otrzym P2O5 + 3H2O - 2H3PO4
2)Wł. fiz: bezwodny jest ciałem stałym
3)Wł. chem: rozp. w H2O podczas ogrzew z roztw Molibdenianu amonu poprzez HNO3 i sole amonowe żółty, krystaliczny osad
HCl
1)otrz. H2 + Cl2 - 2HCl |
2)Wł. fiz: gaz o ostrej, duszącej woni, b. dobrze rozp. się w H2O, dymi na powietrzu (ulat HCl)
3)Wł. chem:reag. prawie ze wszystek met./(Hg, Ag), składnik wody królewskiej(3HCl i HNO3), reak. rozpoznawcza na jony Cl- AgNO3 + AgCl - AgCL(osad) + AgNO3
Tlenki
1)Otrzym:
A)utlenianie
B)utl. niż do wyż 2SO2 + O2 - 2SO3
C)reduk. wyż tl. 2Fe2O3 + C - 4FeO + CO2
D)term. rozkład soli CaCO3 - CaO + CO2
E)rozkład tl. N2O3 - NO2 + NO
F)rozkład wodorotl. 2Fe(OH)3 - Fe2O3 + 3H2O
2)Wł. fiz: tl. met. to ciała stałe, duża gęstość, wys. temp. topnienia, nie rozp. się w H2O / (IA,IIA), tl. niemet. są zwykle gazami / (P2O5)
3)Wł. chem:
A)tl. zasad. - reag. z kwachami - są to tl. met / (CrO3, Mn2O7)
B)tl. kwasowe - reag. z zasad. - zwykle tl. niemetali
C)amfoteryczne - reag. z all - Al2O3, ZnO
D)obojętne - nie reag. z niczym - CO, NO
Wodorotlenki
1)Otrzym.
A)dla IA i IIA tl. met + H2O - wodorotl.,
B)met. lekki metal + H2O - wodorotl. + H2,
C) sól1 + wodorotl1 - sół2 + wodorotl2(osad)
2)Wł. chem: dysocjują,
A)wodorotl. zasad. reag z kwasami
B)amfoteryczne z all


Sole
1) Wł: subst. jonowe, mocne elektrolity, wodne roztw. soli lub sole rozp. przewodzą prąd
2)Otrzym:
A) metal + kwas - sól + H2 Be + H2SO4 - BeSO4 + H2
B) wodorotl. + kwas - sól + H2O
C) tl. zas. + kwas - sól + H2O
D) tl. kwasowy + zasada - sól + H2O
E) tl. zas. + tl. kwas. - sól
F) metal + niemetal - sole beztlenowe.
Wodorosole - (reguła krzyżowa) wywodzą się od kwasów wielowodorowych Mn(HkR)m. Hydroksosole - (reguła elektrooboj.) Mn(OH)kR
Identyfikacja soli -
1) Wł: soli to wł. anionu- + wł. kationu+ , wszystkie chlorki Cl- reag. z Ag+, SO2- z Ba2+
2) Wykrywanie: (na płomień wpływają pierw. z IA i IIA) Zi+ karminowy, Na+ żółty, K+ fioletowy, Rb+ fiołkowy, Ca2+ ceglasto-czerw, Sr2+ czerwony, Ba2+ zielony, Cu2+ zieleń. Aniony wykrywamy za pomocą anionu (Ba2+, Ag+), na jony NO3- nie ma odczynnika, wszystkie azotany są dobrze rozp w H2O. Kationy wykrywamy działając roztworem (NaOH, KOH)
Autor: wojtk@poczta.fm


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku